Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1178/V

Business name: 
MAXIMA BROKER, a.s.
  (from: 05/02/2001)
Registered seat: 
Moldavská cesta 10/2273
Košice 040 11
  (from: 03/05/2016)
Slovenskej jednoty 31
Košice 040 01
  (from: 10/27/2007 until: 03/04/2016)
Gemerská 3
Košice 040 11
  (from: 10/08/2002 until: 10/26/2007)
Miškovecká 17
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
Identification number (IČO): 
36 206 288
  (from: 05/02/2001)
Date of entry: 
05/02/2001
  (from: 05/02/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/02/2001)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 05/02/2001)
služby finančného leasingu
  (from: 05/02/2001)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného
  (from: 05/02/2001)
organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/02/2001)
realitná kancelária - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/02/2001)
reklamná činnosť
  (from: 05/02/2001)
výskum verejnej mienky
  (from: 05/02/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/02/2001)
prenájom dopravných zariadení a strojov
  (from: 05/02/2001)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 05/02/2001)
maloobchod a veľkoobchod v sortimente: potraviny, nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mlieko, mliečne výrobky, mäso, mäsové výrobky, hydina, káva, čaj, pochutiny, mrazené výrobky, ryby, živé zvieratá, bižutéria, farby, kozmetika, hygienické a čistiace prostriedky, drogériový tovar, športové potreby, písacie a kancelárske potreby, knihy, elektronika, výpočtová technika, poľnohospodárske výrobky a produkty, elektrické a plynové spotrebiče, železiarsky tovar, drevo, nábytok, automobily, náhradné diely, autosúčiastky, výrobky z kovov, plastov, skla, kože, kožušín, dreva, výrobky strojárske, hutnícke, stavebné, stavebné látky a materiály, hutný materiál, suroviny pre potravinársky priemysel
  (from: 05/02/2001)
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 08/02/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/06/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/06/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/27/2010)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 01/28/2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
  (from: 08/09/2013 until: 05/09/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/02/2001)
RNDr. Katarína Tesfaye - predseda
Haviarska 3327/8A
Košice 040 01
From: 05/22/2012
  (from: 06/13/2017)
Monika Képesová - Member of the Board of Directors
520
Drienovec 044 01
From: 10/28/2021
  (from: 11/11/2021)
Ing. Vida Špiričová - Vice-chairman of the Board of Directors
Kežmarská 311/20
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 10/28/2021
  (from: 11/11/2021)
Jana Divinecová - podpredseda
Dargovská 1215/1
Košice 040 01
From: 02/01/2007
  (from: 07/27/2010 until: 01/27/2011)
Jana Divinecová - podpredseda
Dargovská 1215/1
Košice 040 01
From: 02/01/2007 Until: 01/18/2011
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Jana Divinecová - podpredseda
Kpt. Nálepku 1
Košice 040 01
From: 02/01/2007
  (from: 09/05/2009 until: 07/26/2010)
Jana Divinecová - podpredseda
Trieda SNP 78
Košice 040 01
From: 02/01/2007
  (from: 03/08/2007 until: 09/04/2009)
MVDr. Tomáš Kolibár - člen
Miškovecká 17
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
MVDr. Tomáš Kolibár - člen
Miškovecká 17
Košice
From: 05/02/2001
  (from: 10/08/2002 until: 03/07/2007)
MVDr. Tomáš Kolibár - člen
Miškovecká 17
Košice
From: 05/02/2001 Until: 01/31/2007
  (from: 03/08/2007 until: 03/07/2007)
Adela Kolibárová - člen
Jantárová 4
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
RNDr. Katarína Kolibárová - predseda
Miškovecká 17
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
Adela Kolibárová - člen
Jantárová 4
Košice
From: 05/02/2001
  (from: 10/08/2002 until: 03/07/2007)
Adela Kolibárová - člen
Jantárová 4
Košice
From: 05/02/2001 Until: 01/31/2007
  (from: 03/08/2007 until: 03/07/2007)
RNDr. Katarína Kolibárová - predseda
Haviarska 3327/8A
Košice 040 01
From: 05/02/2001
  (from: 09/05/2009 until: 01/25/2010)
RNDr. Katarína Kolibárová - predseda
Karpatská 3
Košice 040 01
From: 05/02/2001
  (from: 10/27/2007 until: 09/04/2009)
RNDr. Katarína Kolibárová - predseda
Miškovecká 17
Košice
From: 05/02/2001
  (from: 10/08/2002 until: 10/26/2007)
Gabriela Petrušková Bartáková - podpredseda
Baltická 2796/29
Košice 040 12
From: 02/24/2012
  (from: 03/07/2012 until: 06/12/2017)
Gabriela Petrušková Bartáková - člen
Humenská 338/3
Košice 040 11
From: 01/19/2011
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
Gabriela Petrušková Bartáková - člen
Humenská 338/3
Košice 040 11
From: 01/19/2011 Until: 02/24/2012
  (from: 03/07/2012 until: 03/06/2012)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice 040 01
From: 02/01/2007
  (from: 03/08/2007 until: 05/30/2012)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice 040 01
From: 02/01/2007 Until: 05/22/2012
  (from: 05/31/2012 until: 05/30/2012)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice 040 01
From: 05/22/2012
  (from: 05/31/2012 until: 06/12/2017)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice 040 01
From: 05/22/2012
  (from: 06/13/2017 until: 12/08/2020)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice 040 01
From: 05/22/2012 Until: 11/18/2020
  (from: 12/09/2020 until: 12/08/2020)
Eduard Szabo - člen
Sokolovská 174/22
Košice 040 01
From: 02/01/2007
  (from: 03/08/2007 until: 01/27/2011)
Eduard Szabo - člen
Sokolovská 174/22
Košice 040 01
From: 02/01/2007 Until: 01/18/2011
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Eduard Szabó - podpredseda
Sokolovská 174/22
Košice 040 01
From: 01/19/2011
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
Eduard Szabó - podpredseda
Sokolovská 174/22
Košice 040 01
From: 01/19/2011 Until: 02/24/2012
  (from: 03/07/2012 until: 03/06/2012)
RNDr. Katarína Tesfaye - predseda
Haviarska 3327/8A
Košice 040 01
From: 05/02/2001
  (from: 01/26/2010 until: 05/30/2012)
RNDr. Katarína Tesfaye - predseda
Haviarska 3327/8A
Košice 040 01
From: 05/02/2001 Until: 05/22/2012
  (from: 05/31/2012 until: 05/30/2012)
RNDr. Katarína Tesfaye - predseda
Haviarska 3327/8A
Košice 040 01
From: 05/22/2012
  (from: 05/31/2012 until: 06/12/2017)
Gabriela Petrušková Bartáková - podpredseda
Zahájnická cesta 191/9
Nálepkovo-Zahájnica 053 33
From: 02/24/2012 Until: 10/28/2021
  (from: 11/11/2021 until: 11/10/2021)
Ing. Vida Špiričová - Member of the Board of Directors
Kežmarská 311/20
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 11/18/2020 Until: 10/28/2021
  (from: 11/11/2021 until: 11/10/2021)
Ing. Vida Špiričová - Member of the Board of Directors
Kežmarská 311/20
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 11/18/2020
  (from: 12/09/2020 until: 11/10/2021)
Gabriela Petrušková Bartáková - podpredseda
Zahájnická cesta 191/9
Nálepkovo-Zahájnica 053 33
From: 02/24/2012
  (from: 06/13/2017 until: 11/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/02/2001)
Branch of the enterprise: 
Name: 
MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 05/10/2019 until: 11/10/2021)
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 05/10/2019 until: 11/10/2021)
Head: 
Gabriela Petrušková Bartáková
Zahájnická cesta 191/9
Nálepkovo-Zahájnica 053 33
From: 24. 2. 2012
  (from: 05/10/2019 until: 11/10/2021)
Gabriela Petrušková Bartáková
Zahájnická cesta 191/9
Nálepkovo-Zahájnica 053 33
From: 24. 2. 2012 Until: 28. 10. 2021
  (from: 11/11/2021 until: 11/10/2021)
Scope of business activity: 
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 05/10/2019 until: 11/10/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/10/2019 until: 11/10/2021)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 05/10/2019 until: 11/10/2021)
 
 
Name: 
MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
Head: 
Gabriela Petrušková Bartáková
Baltická 2796/29
Košice 040 12
From: 24. 2. 2012
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
Scope of business activity: 
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
 
 
Name: 
MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
Registered seat: 
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
Head: 
Gabriela Petrušková Bartáková
Baltická 2796/29
Košice 040 12
From: 24. 2. 2012
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
Scope of business activity: 
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
 
 
Name: 
MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 08/31/2012 until: 08/08/2013)
Registered seat: 
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 08/31/2012 until: 08/08/2013)
Head: 
Gabriela Petrušková Bartáková
Humenská 338/3
Košice 040 11
From: 24. 2. 2012
  (from: 08/31/2012 until: 08/08/2013)
Scope of business activity: 
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 08/31/2012 until: 08/08/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/31/2012 until: 08/08/2013)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 08/31/2012 until: 08/08/2013)
 
 
Name: 
MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 03/07/2012 until: 08/30/2012)
Registered seat: 
Panónska cesta 30
Bratislava 851 05
  (from: 03/07/2012 until: 08/30/2012)
Head: 
Gabriela Petrušková Bartáková
Humenská 338/3
Košice 040 11
From: 24. 2. 2012
  (from: 03/07/2012 until: 08/30/2012)
Scope of business activity: 
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 03/07/2012 until: 08/30/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/07/2012 until: 08/30/2012)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 03/07/2012 until: 08/30/2012)
 
 
Name: 
MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
Registered seat: 
Panónska cesta 30
Bratislava 851 05
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
Head: 
Eduard Szabó
Sokolovská 174/22
Košice 040 01
From: 21. 7. 2008
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
Eduard Szabó
Sokolovská 174/22
Košice 040 01
From: 21. 7. 2008 Until: 24. 2. 2012
  (from: 03/07/2012 until: 03/06/2012)
Scope of business activity: 
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 01/28/2011 until: 03/06/2012)
 
 
Name: 
MAXIMA BROKER, a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 07/31/2008 until: 01/27/2011)
Registered seat: 
Mierová 7
Bratislava 821 05
  (from: 07/31/2008 until: 01/27/2011)
Head: 
Eduard Szabó
Sokolovská 174/22
Košice 040 01
From: 21. 7. 2008
  (from: 07/31/2008 until: 01/27/2011)
Scope of business activity: 
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 07/31/2008 until: 01/27/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/31/2008 until: 01/27/2011)
 
 
Capital: 
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 09/05/2009)
33 193,91 EUR Paid up: 33 193,91 EUR
  (from: 08/15/2009 until: 09/04/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 08/14/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 500 EUR
  (from: 09/05/2009)
Number of shares: 100
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 331,9391 EUR
  (from: 08/15/2009 until: 09/04/2009)
Number of shares: 100
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 08/14/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
Supervisory board: 
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD.
Haviarska 3327/8A
Košice 040 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/10/2019)
Ing. Peter Ďurica
Plzenská 2145/26
Košice 040 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/10/2019)
Ing. Edita Maňkošová
Severná 567/6
Čečejovce 044 71
From: 10/28/2021
  (from: 11/11/2021)
Doc. PhDr. Ladislav Belanský - predseda
Lichardova 2
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
Doc. PhDr. Ladislav Belanský - predseda
Lichardova 2
Košice
From: 05/02/2001
  (from: 10/08/2002 until: 08/05/2008)
Doc. PhDr. Ladislav Belanský - predseda
Lichardova 2
Košice
From: 05/02/2001 Until: 06/30/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Peter Ďurica
Belanská 7
Košice 040 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 08/08/2013)
Ing. Peter Ďurica
Plzenská 2145/26
Košice 040 01
From: 07/01/2010
  (from: 08/09/2013 until: 07/28/2014)
Ing. Peter Ďurica
Plzenská 2145/26
Košice 040 01
From: 07/01/2010 Until: 07/15/2014
  (from: 07/29/2014 until: 07/28/2014)
Ing. Peter Ďurica
Plzenská 2145/26
Košice 040 01
From: 07/16/2014
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
Ing. Peter Ďurica
Plzenská 2145/26
Košice 040 01
From: 07/16/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
MVDr. Tesfaye Ayele Gebru , PhD. - člen
Fibichova 13
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
MVDr. Tesfaye Ayele Gebru , PhD. - člen
Fibichova 13
Košice
From: 05/02/2001
  (from: 10/08/2002 until: 07/07/2006)
Mária Juhásová - člen
Malá Vieska 343
Družstevná pri Hornáde 044 31
From: 12/14/2004
  (from: 01/18/2005 until: 08/05/2008)
Mária Juhásová - člen
Malá Vieska 343
Družstevná pri Hornáde 044 31
From: 12/14/2004 Until: 06/30/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
Ing. Mária Juhásová - člen
Malá Vieska 343
Družstevná pri Hornáde 044 31
From: 06/30/2008
  (from: 08/06/2008 until: 07/26/2010)
Ing. Mária Juhásová - člen
Malá Vieska 343
Družstevná pri Hornáde 044 31
From: 06/30/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Monika Képesová
520
Drienovec 044 01
From: 07/16/2014
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
Monika Képesová
520
Drienovec 044 01
From: 07/16/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
Monika Képesová
Drienovec 124
Drienovec 044 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/28/2014)
Monika Képesová
Drienovec 124
Drienovec 044 01
From: 07/01/2010 Until: 07/15/2014
  (from: 07/29/2014 until: 07/28/2014)
Ing. Edita Maňkošová - člen
Severná 567/6
Čečejovce 044 71
From: 06/30/2008
  (from: 08/06/2008 until: 07/26/2010)
Ing. Edita Maňkošová - člen
Severná 567/6
Čečejovce 044 71
From: 06/30/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/07/2002)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice
From: 05/02/2001
  (from: 10/08/2002 until: 01/17/2005)
Jozef Sedláček - člen
Rosná 5
Košice
From: 05/02/2001 Until: 12/13/2004
  (from: 01/18/2005 until: 01/17/2005)
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD.
Ružová 513/50
Košice 040 01
From: 07/16/2014
  (from: 07/29/2014 until: 05/09/2019)
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD.
Ružová 513/50
Košice 040 01
From: 07/16/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD. - člen
Fibichova 13
Košice 040 01
From: 05/02/2001
  (from: 07/08/2006 until: 08/05/2008)
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD. - člen
Fibichova 13
Košice 040 01
From: 05/02/2001 Until: 06/30/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/05/2008)
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD. - predseda
Fibichova 13
Košice 040 01
From: 06/30/2008
  (from: 08/06/2008 until: 09/04/2009)
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD. - predseda
Ružová 513/50
Košice 040 01
From: 06/30/2008
  (from: 09/05/2009 until: 07/28/2014)
MVDr. Ayele Tesfaye , PhD. - predseda
Ružová 513/50
Košice 040 01
From: 06/30/2008 Until: 07/15/2014
  (from: 07/29/2014 until: 07/28/2014)
Monika Képesová
520
Drienovec 044 01
From: 05/01/2019 Until: 10/28/2021
  (from: 11/11/2021 until: 11/10/2021)
Monika Képesová
520
Drienovec 044 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/10/2019 until: 11/10/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18. 4. 2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení, premenou spoločnosti MAXIMA BROKER s.r.o., Miškovecká 17, 040 11 Košice, IČO: 36 200 263 na akciovú spoločnosť MAXIMA BROKER, a.s. Na spoločnosť MAXIMA BROKER, a.s. prechádza majetok, práva, záväzky a predmet činnosti spoločnosti MAXIMA BROKER s.r.o., zrušenej bez likvidácie, premenou na akciovú spoločnosť.
  (from: 05/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 2. 7. 2001.
  (from: 08/02/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.6.2002. Obmedzenie prevoditeľností akcií na meno: -akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva
  (from: 10/08/2002)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person