Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1162/S

Business name: 
JARON, s.r.o." v likvidácii"
  (from: 11/18/1999 until: 10/11/2004)
JARON, s.r.o.
  (from: 04/20/1993 until: 11/17/1999)
Registered seat: 
Osloboditeľov 8
Lučenec 984 01
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
Identification number (IČO): 
31 584 381
  (from: 04/20/1993)
Date of entry: 
04/20/1993
  (from: 04/20/1993)
Date of deletion: 
10/12/2004
  (from: 10/12/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/20/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
Partners: 
Ing.arch. Ladislav Bukran
Tuhárske námestie 12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/08/1995 until: 05/19/1998)
Ing.arch. Ladislav Bukran
Tuhárske námestie 12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 04/20/1993 until: 02/07/1995)
Zoltán Hanula
Študentská 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
Zoltán Hanula
Študentská 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 10/04/1998)
Zoltán Hanula
Študentská 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 10/17/1994 until: 05/19/1998)
Zoltán Hanula
Študentská 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 04/20/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Ján Melicher
Rúbanisko III/25
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
Ing. Ján Melicher
Rúbanisko III/25
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 10/04/1998)
Ing. Ján Melicher
Rúbanisko III/25
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 10/17/1994 until: 05/19/1998)
Ing. Ján Melicher
Rúbanisko III/25
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 04/20/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Jromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
Ing. Jromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 10/04/1998)
Ing. Jromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 04/20/1993 until: 05/19/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Jromír Ondrejka
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 05/19/1998)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 10/16/1994)
Ing.arch. Ladislav Bukran
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 02/07/1995)
Zoltán Hanula
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 10/17/1994 until: 05/19/1998)
Zoltán Hanula
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 10/17/1994 until: 05/19/1998)
Ing.arch. Ladislav Bukran
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 28 000 Sk
  (from: 02/08/1995 until: 05/19/1998)
Ing. Jromír Ondrejka
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 10/04/1998)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 10/04/1998)
Zoltán Hanula
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 10/04/1998)
Ing. Jromír Ondrejka
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
Zoltán Hanula
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/18/1999 until: 10/11/2004)
konatelia
  (from: 04/20/1993 until: 11/17/1999)
Ing.arch. Ladislav Bukran
Tuhárske námestie 12
Lučenec
  (from: 04/20/1993 until: 05/19/1998)
Zoltán Hanula
Študentská 8
Lučenec
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
Ing. Ján Melicher
Rúbanisko III/25
Lučenec
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
Ing. Jromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 11/18/1999 until: 10/11/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/20/1993 until: 11/17/1999)
Capital: 
201 000 Sk
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
100 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 10/04/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/18/1999
  (from: 11/18/1999 until: 06/05/2000)
 Liquidators:
Miroslava Martinská
Komenského 30/407
Lovinobaňa
  (from: 11/18/1999 until: 10/11/2004)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 13.11.2003, č.k. 36-24 K 72/00, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2003, bol konkurz na majetok spoločnosti JARON, s.r.o. "v likvidácii", Osloboditeľov 8, Lučenec, IČO: 31 584 381, zrušený. Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Nosko, Veľký Krtíš, bol zbavený funkcie. Na základe vyššie uvedeného v zmysle §-u 68, odst. 4, Obchod. zák., z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty sa spoločnosť JARON, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 31 584 381, so sídlom Lučenec, Osloboditeľov 8, z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 10/12/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/20/1993 until: 10/11/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.10.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3360
  (from: 11/24/1994 until: 10/11/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/20/1998 until: 10/11/2004)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.7.1998 a Dodatok č. 3 v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/05/1998 until: 10/11/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.10.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve a vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 11/18/1999 until: 10/11/2004)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 29.05.2000, č.k. 36 - 24 K 72/00 bol na majetok spoločnosti JARON s.r.o. v likvidácii, so sídlom Lučenec, Osloboditeľov 8, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Malovec, Jókaiho 21, Lučenec. l
  (from: 06/06/2000 until: 10/11/2004)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person