Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  38/P

Business name: 
CHIRADELTA, a.s. "v likvidácii"
  (from: 03/30/1998 until: 10/10/2004)
CHIRADELTA, a.s.
  (from: 07/07/1993 until: 03/29/1998)
Chirana Humenné, a.s.
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Registered seat: 
ul. Jasenovská 1129/31
Humenné
  (from: 12/31/1991 until: 10/10/2004)
Identification number (IČO): 
17 146 721
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
01/01/1992
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
10/11/2004
  (from: 10/11/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
maloobchodný predaj nadlimitných zásob priemyselných výrobkov a materiálov a zdravot. potrieb
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
konštrukčné práce a technologické práce na výrobu strojárenských zariadení, strojov a prístrojov
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
výroba strojárenských zariadení, strojov a prístrojov
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
povrchová úprava kovových, plastových a drevených materiálov a výrobkov, galvanickým pokovovaním a lakovaním
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
výroba, nákup a predaj kovových výrobkov, výrobkov z dreva a plastov
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
obchodná činnosť - nákup a predaj priemyselný a spotrebný tovar, suroviny pre priemyselné využitie /mimo potravinárskych/ zdravotnícky materiál, zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke výrobky
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
sprostredkovanie obchodu v uvedených oblastiach
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
poradenstvo a školiaca činnosť na obsluhu a servis vlastných výrobkov
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
kompletizácia a montáž zdravotníckych pracovísk
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
nákup, predaj a inštalácia lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
výskum, vývoj, výroba, predaj a servis zdravotníckej a laboratórnej techniky
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
maloobchodný predaj
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou prípadov, na ktoré sa vyžaduje zvláštne oprávnenie
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/30/1998 until: 10/10/2004)
Managing board
  (from: 08/06/1996 until: 03/29/1998)
Managing board
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Ing. Jozef Balaščik - člen
1.mája 2058/10
Snina
  (from: 07/07/1993 until: 01/21/1996)
Ing. Milan Brezovský , CSc. - člen
Húščavova 3
Bratislava
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Milan Brezovský , CSc. - predseda
Húščavova 3
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 11/13/1997)
Ing. Mikuláš Copko - člen
Dubová 7
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ing. Alexander Dvulit - podpredseda
232
Topoľovka
  (from: 05/22/1997 until: 11/13/1997)
Ing. Anton Gaduš - člen
M.R. Štefánika 362
Stará Turá
  (from: 08/06/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Jozef Grivna - člen
Puškinova 5
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 01/21/1996)
Ing. Stanislav Jančošek - podpredseda
L. Novomeského 1
Bardejov
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Kadlečík - člen
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Ing. Vladimír Kobetič - člen
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
JUDr. Karol Kocsic - člen
Eotvosa 44/3
Komárno
  (from: 11/14/1997 until: 03/29/1998)
Ing. Miroslav Kucan - člen
Košická 31
Humenné
  (from: 01/22/1996 until: 08/05/1996)
Mgr. Ján Michalec - člen
M.R. Štefánika č. 366
Stará Turá
  (from: 05/22/1997 until: 11/13/1997)
Ing. Vasil Morochovič , CSc. - člen
Osloboditeľov 4
Humenné
  (from: 01/22/1996 until: 08/05/1996)
Ing. Gabriel Paľdy , CSc. - člen
Osloboditeľov 11
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ing. Peter Pencák - člen
Košická 3
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ing. Jozef Repko - člen
Kukučínova 5
Humenné
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Jozef Repko - podpredseda
Kukučínova 5
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ing. Anton Romža - člen
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Ing. Jozef Šompľák - člen
Osloboditeľov 26
Humenné
  (from: 01/22/1996 until: 08/05/1996)
JUDr. Oľga Valková - člen
Čilišská 30
Bratislava
  (from: 11/14/1997 until: 03/29/1998)
Ing. Ján Vasilenko - predseda
Orechová 21
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Vasilenko - predseda
Orechová 21
Humenné
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Vasilenko - riaditeľ
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Ing. Igor Vaškanin - člen
Laborecká 5
Humenné
  (from: 01/22/1996 until: 08/05/1996)
Ing. Igor Vaškanin - člen
ul. Laborecká č. 5
Humenné
  (from: 05/22/1997 until: 11/13/1997)
Ing. Igor Vaškanin - predseda
Laborecká č. 5
Humenné
  (from: 11/14/1997 until: 03/29/1998)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/06/1996 until: 03/29/1998)
Za spoločnosť konať je oprávnený každý člen predstavenstva, podpisovať je oprávnený predseda predstavenstva samostatne a v jeho neprítomnosti traja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Za a.s. podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pokiaľ boli predstavenstvom písomne splnomocnení, alebo riaditeľ spoločnosti alebo ekonomický námestník riaditeľa každý samostatne.
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Capital: 
131 106 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 10/10/2004)
67 960 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/05/1996)
Shares: 
Number of shares: 131106
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 10/10/2004)
Number of shares: 67960
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Number of shares: 3398
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Number of shares: 3398
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/1993)
Supervisory board: 
Jana Bednářová
Sídl. Poľana 123
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 01/21/1996)
Ing. Juraj Borovský
Hviezdoslavova 11
Stará Turá
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ing. Magdaléna Cerulová - člen
Jasenovská 200
Humenné
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
Ján Čop
Dubová 11
Humenné
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ján Čop - člen
Dubová 11
Humenné
  (from: 08/06/1996 until: 10/10/2004)
Ing. Iveta Čuháková - člen
ul. Partizánska č. 3/2503
Humenné
  (from: 05/22/1997 until: 10/10/2004)
Ing. Eva Dubravčíková
SNP 149
Stará Turá
  (from: 07/07/1993 until: 08/05/1996)
Ing. Peter Hrin - člen
Drobného č. 4
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 10/10/2004)
Ing. Stanislav Jančošek - predseda
L. Novomestského č. 1
Bardejov
  (from: 05/22/1997 until: 10/10/2004)
Mgr. Marián Jančošek - člen
L. Šaru 4
Bratislava
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Jaromír Ješko - člen
Dibrovova 245
Stará Turá
  (from: 05/22/1997 until: 10/10/2004)
Ing. Vladimír Kobetič
Hurbanova 139/34
Stará Turá
  (from: 07/07/1993 until: 12/11/1994)
Doc. Ing. Jozef Papula , CSc.
Nám. hraničiarov 11
Bratislava
  (from: 01/22/1996 until: 08/05/1996)
Doc. Ing. Jozef Papula , CSc. - člen
Nám. Hraničiarov 11
Bratislava
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Jaromír Pavlák
Čkalovova 20
Piešťany
  (from: 12/12/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Roman Vadina - člen
Tematínska 18
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 08/06/1996 until: 05/21/1997)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Igor Vaškanin
Laborecká 5
Humenné
  (from: 03/30/1998 until: 10/10/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/30/1998 until: 10/10/2004)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: CHIRADELTA, a.s. "v likvidácii" Sídlo: Jasenovská 1129/31 Humenné IČO: 17 146 721 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 8.1.2003 č. 1K 341/98-69, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu CHIRADELTA, a.s. "v likvidácii" z dôvodu, že majetok nepostačuje na úhradu trov konania. Deň výmazu 11.10.2004
  (from: 10/11/2004)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo jediným zakladateľom Chiranou Stará Turá a.s. zakladateľským plánom dňa 28.11.1991 podľa ust. § 25 104/90 Zb. Stary spis: Sa 144
  (from: 12/31/1991 until: 10/10/2004)
Zmeny v zápise boli urobené na základe zmeny stanov spoločnosti schválenej valným zhromaždením dňa 15.3.1993, v súlade s ust. § 764 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 144
  (from: 07/07/1993 until: 10/10/2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.6.1995. Stary spis: Sa 144
  (from: 01/22/1996 until: 10/10/2004)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 144
  (from: 08/06/1996 until: 10/10/2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 19.2.1997
  (from: 05/22/1997 until: 10/10/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia kona
  (from: 11/14/1997 until: 10/10/2004)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1997 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup do likvidácie: 1.4.1998 Zápis vstupu do likvidácie do obchodného registra: 30.3.1998 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 23.12.1998 č.1 K 341/98-7 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka CHIRADELTA, a.s. "v likvidácii" so sídlom v Humennom, Jasenovská 2468/34, IČO: 17 146 721, podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien. Správca podstaty: JUDr. Ľuboš Bajužík, advokát, Humenné, Osloboditeľov 3
  (from: 03/30/1998 until: 10/10/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person