Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12251/B

Business name: 
VIAN s.r.o.
  (from: 12/03/1996)
Registered seat: 
Bellova 104
Bratislava 831 01
  (from: 09/23/2003)
Mýtna 33
Bratislava 811 07
  (from: 12/03/1996 until: 09/22/2003)
Identification number (IČO): 
35 704 152
  (from: 12/03/1996)
Date of entry: 
12/03/1996
  (from: 12/03/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/03/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/03/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/03/1996)
reklamná a inzertná činnosť
  (from: 12/03/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/03/1996)
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 12/03/1996)
nadobúdanie akcií a majetkových podielov v iných spoločnostiach
  (from: 07/01/1997)
vzdelávacia činnosť - organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 04/04/2008)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2008)
Partners: 
Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
PEKEL, s.r.o. IČO: 31 396 071
Jelenia 18
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 09/17/2002 until: 09/22/2003)
ČAS a.s. IČO: 17 317 568
Gorkého 5
Bratislava 812 78
Slovak Republic
  (from: 09/23/2003 until: 12/14/2006)
Ing. Igor Ďurič
Schneidera Trnavského 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Ing. Igor Ďurič
Schneidera Trnavského 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Alexej Fulmek
Panská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/2000 until: 09/22/2003)
Alexej Fulmek
Panská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Alexej Fulmek
Batkova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Anna Fulmeková
Vavilovova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/2000 until: 09/22/2003)
Anna Fulmeková
Vavilovova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Anna Fulmeková
Vavilovova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Karol Ježík
Budatínska 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Karol Ježík
Budatínska 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/23/2003 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Jozef Bielik
  (from: 02/03/2009 until: 05/23/2022)
Jozef Bielik
Amount of investment: 106 220,540397 EUR Paid up: 106 220,540397 EUR
  (from: 05/24/2022)
Alexej Fulmek
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Anna Fulmeková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Ing. Igor Ďurič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Karol Ježík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Alexej Fulmek
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Anna Fulmeková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Ing. Igor Ďurič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Karol Ježík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 12/18/2000)
Alexej Fulmek
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 09/22/2003)
Anna Fulmeková
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 09/22/2003)
PEKEL, s.r.o.
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 09/22/2003)
ČAS a.s.
Amount of investment: 1 560 000 Sk Paid up: 1 560 000 Sk
  (from: 09/23/2003 until: 12/14/2006)
Jozef Bielik
Amount of investment: 1 640 000 Sk Paid up: 1 640 000 Sk
  (from: 09/23/2003 until: 12/14/2006)
Jozef Bielik
Amount of investment: 3 200 000 Sk Paid up: 3 200 000 Sk
  (from: 12/15/2006 until: 02/02/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/23/2003)
konatelia
  (from: 12/03/1996 until: 09/22/2003)
Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava 831 02
From: 12/30/2002
  (from: 05/24/2022)
Alexej Fulmek
Panská 13
Bratislava
  (from: 12/03/1996 until: 09/16/2002)
Alexej Fulmek
Panská 13
Bratislava
From: 12/03/1996 Until: 12/30/2002
  (from: 09/17/2002 until: 09/22/2003)
Anna Fulmeková
Vavilovova 10
Bratislava
  (from: 12/03/1996 until: 09/16/2002)
Anna Fulmeková
Vavilovova 10
Bratislava
From: 12/03/1996 Until: 12/30/2002
  (from: 09/17/2002 until: 09/22/2003)
Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava 831 02
From: 12/30/2002
  (from: 09/23/2003 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/23/2003)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/03/1996 until: 09/22/2003)
Capital: 
106 220,540397 EUR Paid up: 106 220,540397 EUR
  (from: 02/03/2009)
3 200 000 Sk Paid up: 3 200 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 02/02/2009)
200 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 09/16/2002)
100 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 09/28/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.10.1996 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 19220
  (from: 12/03/1996)
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.1.1997. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.1997. Stary spis: S.r.o. 19220
  (from: 07/01/1997)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 3.6.1999
  (from: 09/29/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 14.12.2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, spoločenská zmluva z 14.12.2000.
  (from: 12/19/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2002, na ktorom bol schválený vstup nového spoločníka do spoločnosti a zvýšenie základného imania.
  (from: 09/17/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002. Alexej Fulmek, deň zániku funkcie: 30.12.2002. Anna Fulmeková, deň zániku funkcie: 30.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2003.
  (from: 09/23/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2008.
  (from: 04/04/2008)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person