Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1180/V

Business name: 
Zemplínska juhovýchodná vodárenská spoločnosť, a.s. v likvidácii
  (from: 05/07/2005 until: 08/30/2013)
Zemplínska juhovýchodná vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 05/14/2001 until: 05/06/2005)
Registered seat: 
304
Zemplínska Široká 072 12
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Identification number (IČO): 
36 206 636
  (from: 05/14/2001)
Date of entry: 
05/14/2001
  (from: 05/14/2001)
Date of deletion: 
08/31/2013
  (from: 08/31/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
ukončenie likvidácie
  (from: 08/31/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/14/2001)
Objects of the company: 
výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
prevádzkovanie vodohospodárskych a ekologických zariadení / vodovodov, kanalizácií, čistiarne odpadových vôd /, ak na konci technologického procesu nejde o nakladanie s odpadmi, vrátane zdrojov pitnej vody
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
výskum a vývoj v stavebníctve
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
nákup a predaj vodárenskej technológie
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Mgr. Ján Timko - predseda
117
Zemplínska Široká
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Ing. Michal Krídla , CSc. - podpredseda
Ľ. Štúra 544
Strážske
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Ing. Jozef Kočan - podpredseda
826
Pavlovce nad Uhom
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Marta Tomková - člen
104
Malčice
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
PaedDr. Tibor Bodnár - člen
Sídl. Centrum 925/16
Veľké Kapušany
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich akciovú spoločnosť sú oprávnení zastupovať spoločnosť navonok a dovnútra spoločnosti všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Shares: 
Number of shares: 3000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Bobík - predseda
Moyzesova 14
Michalovce
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Elemer Jakab - člen
8
Veľké Raškovce
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Arpád Csuri - člen
45
Oborín
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Marián Uhrina - člen
466
Budkovce
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Jozef Maščeník - člen
201
Hatalov
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Michal Maťaš - člen
46
Bánovce nad Ondavou
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Michal Semáč - člen
14
Pinkovce
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Ing. Marianna Šimková - člen
66
Hažín
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Marek Keher - člen
75
Stretava
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2005
  (from: 05/07/2005)
 Liquidators:
Ing. Martin Šepeľák
Pri sýpke 1225/12
Michalovce 071 01
From: 01/01/2005 Until: 08/31/2013
  (from: 05/07/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k tlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/07/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23. 3. 2000 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 05/14/2001 until: 08/30/2013)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person