Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12265/B

Business name: 
KERLING - informačné systémy, s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/15/2005 until: 12/28/2005)
KERLING - informačné systémy, s.r.o.
  (from: 12/05/1996 until: 02/14/2005)
Registered seat: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 03/16/1999 until: 12/28/2005)
Rajská 15
Bratislava 811 08
  (from: 05/27/1997 until: 03/15/1999)
Laurinská 3
Bratislava 811 01
  (from: 12/05/1996 until: 05/26/1997)
Identification number (IČO): 
35 704 292
  (from: 12/05/1996)
Date of entry: 
12/05/1996
  (from: 12/05/1996)
Person dissolved from: 
1.1.2005
  (from: 12/29/2005)
Date of deletion: 
12/29/2005
  (from: 12/29/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/29/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/05/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom /maloobchod/
  (from: 12/05/1996 until: 12/28/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/05/1996 until: 12/28/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/05/1996 until: 12/28/2005)
služby v oblasti informačnej techniky
  (from: 12/05/1996 until: 12/28/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 12/05/1996 until: 12/28/2005)
školenie a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/05/1996 until: 12/28/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/18/2000 until: 12/28/2005)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 05/18/2000 until: 12/28/2005)
Partners: 
Ing. Dušan Spielmann
Gajova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1999 until: 03/15/1999)
Ing. Dušan Spielmann
Gajova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/05/1996 until: 01/14/1999)
Ing. Anna Spielmannová
Gajova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/15/1999 until: 03/15/1999)
Ing. Anna Spielmannová
Gajova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/05/1996 until: 01/14/1999)
SOFIX, a.s. IČO: 35 761 113
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 03/16/1999 until: 12/28/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Spielmann
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/05/1996 until: 01/14/1999)
Ing. Anna Spielmannová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/05/1996 until: 01/14/1999)
Ing. Dušan Spielmann
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 03/15/1999)
Ing. Anna Spielmannová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 03/15/1999)
SOFIX, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/16/1999 until: 12/28/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/05/2002 until: 12/28/2005)
Individual managing director
  (from: 01/24/2000 until: 12/04/2002)
konatelia
  (from: 12/05/1996 until: 01/23/2000)
Ing. Dušan Faktor , CSc.
Terchovská 8
Zálesie 900 28
  (from: 03/16/1999 until: 01/23/2000)
Ing. Silver Luco
Stred 55/44-27
Považská Bystrica 017 01
Until: 11/26/2002
  (from: 01/24/2000 until: 12/04/2002)
Ing. Dušan Spielmann
Gajova 11
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 03/15/1999)
Ing. Anna Spielmannová
Gajova 11
Bratislava
  (from: 12/05/1996 until: 03/15/1999)
Oto Císar
80
Zvončín 919 01
From: 11/26/2002
  (from: 12/05/2002 until: 12/28/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 12/05/2002 until: 02/14/2005)
Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/24/2000 until: 12/04/2002)
Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 12/05/1996 until: 01/23/2000)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/05/2002 until: 12/28/2005)
200 000 Sk
  (from: 01/15/1999 until: 12/04/2002)
100 000 Sk
  (from: 12/05/1996 until: 01/14/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2005
  (from: 12/29/2005)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2005
  (from: 02/15/2005 until: 12/28/2005)
 Liquidators:
Ing. Katarína Tóthová
Orgovánová 5
Nové Zámky 940 56
From: 01/01/2005 Until: 12/29/2005
  (from: 02/15/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 02/15/2005)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2005
  (from: 12/29/2005)
Other legal facts: 
Konečnou správou o priebehu likvidácie spoločnosti KERLING-informačné systémy, s.r.o. v likvidácii zo dňa 02.11.2005 likvidátor rozhodol o ukončení likvidácie spoločnosti ku dňu 30.10.2005. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť KERLING-informačné systémy, s.r.o. v likvidácii, IČO 35 704 292, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č.12265/B v celom rozsahu.
  (from: 12/29/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.1996 v zmysle ust.§§ 105-153 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 19234
  (from: 12/05/1996 until: 12/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.05.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla. Stary spis: S.r.o. 19234
  (from: 05/27/1997 until: 12/28/2005)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/15/1999 until: 12/28/2005)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 9.3.1999. Zmena spoločenskej zmluvy a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.1999.
  (from: 03/16/1999 until: 12/28/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 13.1.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 7/2000, Nz 6/2000 spísanou notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou.
  (from: 01/24/2000 until: 12/28/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice Nz 250/00 spísanej dňa 3.5.2000 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 05/18/2000 until: 12/28/2005)
Notárska zápisnica N 857/02, Nz 851/02 zo dňa 26.11.2002 o rozhodnutí jediného spoločníka.
  (from: 12/05/2002 until: 12/28/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2005
  (from: 02/15/2005 until: 12/28/2005)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person