Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  41/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Pivovary Topvar, a.s.
  (from: 01/01/2007)
Registered seat: 
Krušovská 2092
Topoľčany 955 14
  (from: 01/01/2007)
Identification number (IČO): 
31 648 479
  (from: 02/20/1992)
Date of entry: 
03/01/1992
  (from: 02/20/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/20/1992)
Objects of the company: 
výroba piva, sladu a nealkoholických nápojov
  (from: 02/20/1992)
výroba hotových krmív
  (from: 02/20/1992)
obchodná činnosť a distribúcia piva
  (from: 05/29/1995)
obchodná činnosť s reklamným tovarom
  (from: 05/29/1995)
reklamná činnosť
  (from: 05/29/1995)
vydávateľská činnosť
  (from: 05/29/1995)
pohostinské a ubytovacie služby
  (from: 05/29/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 09/05/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/05/1997)
prenájom hnuteľného investičného majetku
  (from: 09/05/1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 09/05/1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva /pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom/
  (from: 09/05/1997)
montáž a údržba výčapných zariadení
  (from: 09/05/1997)
závodné stravovanie
  (from: 09/05/1997)
verejné stravovanie
  (from: 09/05/1997)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie odpadových vôd
  (from: 05/18/1999)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/20/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/20/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/20/2000)
spracovanie pivovarských a sladovníckych odpadov
  (from: 01/01/2007)
zámočnícke a sústružnícke práce
  (from: 01/01/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2007)
prevádzka neverejného vodovodu
  (from: 01/01/2007)
reštauračná činnosť
  (from: 01/01/2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (do 8 miest)
  (from: 01/01/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/06/2004)
Richard John Davies - člen
The Butts, Newent 5
Gloucestershire GL18 1SH
Spojené kráľovstvo Vekej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2005
  (from: 09/10/2005)
Andrew Derodra - člen
Barn Vicarage, Church Way, East Claydon 12
Buckinghamshire MK18 2 ND
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/21/2006
  (from: 07/01/2006)
Thomas William Duncan - člen
Pawson Street, Robin Hood 38
Wakefield WF3 3BL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/21/2006
  (from: 07/01/2006)
Ing. Imrich Havriš - podpredseda
Michalovská 19
Košice 040 11
From: 04/21/2006
  (from: 07/01/2006)
Derek Hugh Jones - člen
Pippen Cottage, Knapps Farm, Westbrook, Boxford
Newbury RG2 0
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/21/2006
  (from: 07/01/2006)
Michael John Short - predseda
Hollins Drive, Middleton 2
Manchester M24 4EL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/21/2006
  (from: 07/01/2006)
Acting in the name of the company: 
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene Spoločnosti. Predseda a podpredseda predstavenstva sú oprávnení konať za Spoločnosť každý samostatne, v prípade konania členov predstavenstva sa vyžaduje spoločné konanie dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/04/2005)
Capital: 
954 000 000 Sk Paid up: 954 000 000 Sk
  (from: 06/17/2003)
Shares: 
Number of shares: 676000
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/19/1999)
Number of shares: 278
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva s prevodom
  (from: 01/01/2007)
Stockholder: 
Bier Beteiligungserwerbs-GmbH
Nottendorfer Gasse 11
Viedeň 1030
Rakúska republika
  (from: 05/08/2004)
Supervisory board: 
Ján Čerkala - člen
A. Sládkoviča 2
Veľký Šariš 082 21
From: 10/28/1997
  (from: 08/13/2004)
Gary Richard Niederheitmann - predseda
Pivovarská 552/3
Veľký Šariš 082 21
From: 04/21/2006
  (from: 07/01/2006)
Martin Sejk - člen
Mirka Nešpora 30
Prešov 080 01
From: 07/10/2006
  (from: 07/14/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy k upisovaniu akcií podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb. zakladateľskou zmluvou dňa 4. 2. 1992. Stary spis: Sa 154
  (from: 02/20/1992)
Zmena stanov uskutočnená formou notárskej zápisnice spísanou na Štátnom notárstve Bratislava I. dňa 14.12.1992 N 809/92, Nz 780 /92.
  (from: 01/27/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe notárskej zápisnice č. N 98/93, Nz 96/93 spísanej dňa 26.5.1993 JUDr. Yvonnou Krebesovou, notárkou v Bratislave.
  (from: 07/22/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.11.1994.
  (from: 05/29/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 15.6.1995.
  (from: 06/20/1995)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.4.1997.
  (from: 09/05/1997)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 6.11.1997.
  (from: 12/19/1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 23.10.1998. Zvýšenie základného imania z 826.000.000,- Sk na 954.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra 18.5.1999.
  (from: 05/18/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.5.2000.
  (from: 09/20/2000)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.10.2002. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.2.2003.
  (from: 06/17/2003)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.6.2003.
  (from: 10/07/2003)
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: - TOPVAR, a.s. - zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sa vložka číslo 13/N
  (from: 01/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TOPVAR, a.s.
Krušovská 2092
Topoľčany 955 14
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person