Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1167/S

Business name: 
K L I N G E R , spol. s r.o.
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Registered seat: 
Kammerhofská 25
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Identification number (IČO): 
31 584 616
  (from: 04/22/1993)
Date of entry: 
04/05/1993
  (from: 04/22/1993)
Person dissolved from: 
8.3.2007
  (from: 04/24/2007)
Date of deletion: 
04/24/2007
  (from: 04/24/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/24/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/22/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
agentúrna činnosť
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
zmenárenská činnosť
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Partners: 
PaeDr. Jaroslav Zerola
Mierová 10
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Tatiana Svrčinová
Strojárska 365/12
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Ing. Miroslava Wannousová
Energetikov 7/5
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Trend tretieho tisícročia, ekologická strana
Kammerhofská 25
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Contribution of each member: 
PaeDr. Jaroslav Zerola
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Tatiana Svrčinová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Ing. Miroslava Wannousová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Trend tretieho tisícročia, ekologická strana
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
PaeDr. Jaroslav Zerola
Mierová 10
Banská Štiavnica
  (from: 04/22/1993 until: 10/27/2006)
PaeDr. Jaroslav Zerola
Mierová 10
Banská Štiavnica
Until: 10/12/2006
  (from: 10/28/2006 until: 10/27/2006)
Tatiana Svrčinová
Strojárska 365/12
Banská Štiavnica
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Ing. Miroslava Wannousová
Energetikov 7/5
Banská Štiavnica
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 26Cbr 15/2003-59 zo dňa 27.10.2006, ktoré sa stalo právoplatným dňa 8.3.2007 a vykonateľným dňa 20.2.2007, bola obchodná spoločnosť K L I N G E R, spol. s r.o., so sídlom Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 584 616, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1167/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 04/24/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.3.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č.513/91 Zb.
  (from: 04/22/1993 until: 04/23/2007)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person