Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  175/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch
  (from: 04/01/1990)
Registered seat: 
Nový rad 284/42
Ohrady 930 12
  (from: 05/05/2012)
Identification number (IČO): 
00 677 850
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania ďalšieho predaja
  (from: 05/26/1993)
obchodná činnosť (nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja) a predaj vlastných výrobkov (s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením)
  (from: 07/28/2016)
spracovanie dreva a guľatiny, pílenie dreva a guľatiny
  (from: 05/26/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 05/26/1993)
poskytovanie ubytovania v turistických noclahárňach a chatkách po triedu ***
  (from: 10/22/1998)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/05/2012)
skladovanie
  (from: 05/05/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/05/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/26/1993)
Réka Világi - Member of the Board of Directors
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 11/09/2019)
Vladimír Tvaroška - Chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020)
Acting: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/17/2020)
Supervisory board: 
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022)
Ing. Andrea Halušková - Predseda
Tomášikova 15950/10H
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
From: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022)
Klára Németh - Člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022)
Registered capital: 
850 000 EUR
  (from: 07/28/2016)
Basic member contribution: 
1 327 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 07/28/2016)
5 000 EUR pre právnickú osobu
  (from: 02/01/2014)
Other legal facts: 
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 16.3.1990 podľa zákona č.90/1988 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy: Stanovy družstva bolo schválené na členskej schôdzi konanej dňa 18.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1421
  (from: 04/01/1990)
V súlade s § 765 Zák.č.513/91 Zb. bolo Poľnohospodárske družstvo pretransformované v zmysle Zák.č.42/92 Zb. Stanovy družstva prispôsobené Zák.č.513/91 Zb.boli odsúhlasené členskou schôdzou dňa 8.1.1993 a dodatok č.1 k stanovám odsúhlasený členskou schôdzou dňa 23.4.1993. Stary spis: Dr 1421
  (from: 05/26/1993)
Členská schôdza konaná dňa 06.02.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 10/22/1998)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.06.2016.
  (from: 07/28/2016)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person