Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  175/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch
  (from: 04/01/1990)
Registered seat: 
Nový rad 284/42
Ohrady 930 12
  (from: 05/05/2012)
Ohrady 930 12
  (from: 05/26/1993 until: 05/04/2012)
Ohrady
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
Identification number (IČO): 
00 677 850
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania ďalšieho predaja
  (from: 05/26/1993)
obchodná činnosť (nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja) a predaj vlastných výrobkov (s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením)
  (from: 07/28/2016)
spracovanie dreva a guľatiny, pílenie dreva a guľatiny
  (from: 05/26/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 05/26/1993)
poskytovanie ubytovania v turistických noclahárňach a chatkách po triedu ***
  (from: 10/22/1998)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/05/2012)
skladovanie
  (from: 05/05/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/05/2012)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/26/1993 until: 01/31/2014)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 05/26/1993 until: 01/31/2014)
živnostenské podnikanie
  (from: 05/26/1993 until: 07/27/2016)
obchodná činnosť /nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja/ a predaj vlastných výrobkov
  (from: 05/26/1993 until: 07/27/2016)
/s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 05/26/1993 until: 07/27/2016)
a/poľnohospodárske výroby:
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
rastlinné výroby poľné a špeciálne vrátane zeleninársta a ovocinárstva
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
živočíšne výroby
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
b/lesné výroby
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
c/potravinárske výroby
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
d/spracovanie poľnohospodárskych a lesných výrobkov a surovín
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
e/výroby a činnosti slúžiace potrebám poľnohospodárstva a potravinárstva
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
f/stavebná činnosť
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
g/opravárske služby
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov vrátane cestných motorových vozidiel
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
h/doprava pre členov
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
i/poskytovanie prác a služieb pre členov a pre iné fyzické a právnické osoby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
j/obchodná činnosť
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
s inými nakúpenými tovarmi
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
k/zahranično-obchodná činnosť,okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
l/podnikateľská činnosť v oblasti peňažníctva v oblastiach,ktoré nie sú všeobecne záväznými právnymi normami vyhradené osobitným právnym subjektom.
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/26/1993)
Managing board
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
Réka Világi - Member of the Board of Directors
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 11/09/2019)
Vladimír Tvaroška - Chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020)
Árpád Almási - člen
220
Ohrady
  (from: 05/26/1993 until: 10/21/1998)
Vendelín Almási - člen predstavenstva
Nový rad 270/14
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Vendelín Almási - člen predstavenstva
Nový rad 270/14
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Eugen Bartal - člen predstavenstva
Pod záhradami 194/21
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Eugen Bartal - člen predstavenstva
Pod záhradami 194/21
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda predstavenstva
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/10/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/27/2016)
Tomáš Bartal - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/10/2015
  (from: 06/21/2017 until: 11/08/2019)
Tomáš Bartal - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/10/2015 Until: 10/17/2019
  (from: 11/09/2019 until: 11/08/2019)
Tomáš Bartal - člen - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/10/2015
  (from: 07/28/2016 until: 06/20/2017)
Gabriel Bíró - člen
261
Ohrady
  (from: 05/26/1993 until: 10/21/1998)
Gabriel Bíró - člen
261
Ohrady
Until: 02/21/2003
  (from: 10/22/1998 until: 06/09/2003)
Gabriel Bíró - Member of the Board of Directors
Farská 261/3
Ohrady 930 12
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 07/28/2014)
Gabriel Bíró - Member of the Board of Directors
Farská 261/3
Ohrady 930 12
From: 12/19/2013 Until: 06/25/2014
  (from: 07/29/2014 until: 07/28/2014)
Gabriel Bíró - podpredseda predstavenstva
Farská ulica 261/3
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Gabriel Bíró - podpredseda predstavenstva
Farská ulica 261/3
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Gabriel Bíró - podpredseda predstavenstva
Farská ulica 261/3
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Gabriel Bíró - podpredseda predstavenstva
Farská ulica 261/3
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Gyozo Bugár - člen
332
Ohrady
Until: 02/21/2003
  (from: 10/22/1998 until: 06/09/2003)
Jozef Bugár - člen
17
Ohrady
  (from: 05/26/1993 until: 10/21/1998)
Gyözö Bugár - člen
332
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Gyözö Bugár - člen
332
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Győző Bugár
Farská 332/18
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Győző Bugár
Farská 332/18
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Ladislav Csáno - člen
413
Ohrady
Until: 02/21/2003
  (from: 10/22/1998 until: 06/09/2003)
Ing. Štefan Csejtey - predseda
Boriny 1384
Dunajská Streda
Until: 01/17/2003
  (from: 10/22/1998 until: 04/02/2003)
Ing. Štefan Csejtey - predseda
Boriny 1384/42
Dunajská Streda
  (from: 05/26/1993 until: 10/21/1998)
Ing. Štefan Csejtey - predseda
nám.Februárového víťazstva 1384
Dunajská Streda
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
Ladislav Csollé - podpredseda
Chladná 904/80
Topoľníky
Until: 02/21/2003
  (from: 10/22/1998 until: 06/09/2003)
Ladislav Csölle - člen
Krivá 30
Topoľníky
  (from: 05/26/1993 until: 10/21/1998)
Ladislav Csölle - podpredseda
Chladná 904/80
Topoľníky
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Ladislav Csölle - podpredseda
Chladná 904/80
Topoľníky
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ladislav Csölle - Vice-chairman of the Board of Directors
Chladná 904/80
Topoľníky 930 11
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 07/10/2015)
Ladislav Csölle - Vice-chairman of the Board of Directors
Chladná 904/80
Topoľníky 930 11
From: 12/19/2013 Until: 06/10/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Ladislav Csölle - predseda predstavenstva
Chladná 904/80
Topoľníky 930 11
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Ladislav Csölle - predseda predstavenstva
Chladná 904/80
Topoľníky 930 11
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Ladislav Csölle - predseda predstavenstva
Chladná 904/80
Topoľníky 930 11
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Ladislav Csölle - predseda predstavenstva
Chladná 904/80
Topoľníky 930 11
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Peter Gaál - člen
428
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Peter Gaál - člen
428
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Peter Gaál - člen predstavenstva
Náprotivná 428/17
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Peter Gaál - člen predstavenstva
Náprotivná 428/17
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Peter Gaál - člen predstavenstva
Náprotivná 428/17
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Peter Gaál - člen predstavenstva
Náprotivná 428/17
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Zoltán Gaál - člen
230
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Zoltán Gaál - člen
230
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Jozef Hájos - člen
384
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Jozef Hájos - člen
384
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Jozef Hájos - člen predstavenstva
Pažitná 384/18
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Jozef Hájos - člen predstavenstva
Pažitná 384/18
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Jozef Hájos - člen predstavenstva
Pažitná 384/18
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Jozef Hájos - člen predstavenstva
Pažitná 384/18
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Zoltán Harsányi - člen predstavenstva
Ločkonská 307/10
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Zoltán Harsányi - člen predstavenstva
Ločkonská 307/10
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Imrich Hegedüs - člen
377
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Imrich Hegedüs - člen
377
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ladislav Józsa - Vice-chairman of the Board of Directors
Tôňska cesta 309/41
Dolný Štál 930 10
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 07/28/2014)
Ladislav Józsa - Vice-chairman of the Board of Directors
Tôňska cesta 309/41
Dolný Štál 930 10
From: 12/19/2013 Until: 06/25/2014
  (from: 07/29/2014 until: 07/28/2014)
Ing. Juraj Kovács - Chairman of the Board of Directors
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 07/10/2015)
Ing. Juraj Kovács - Chairman of the Board of Directors
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 12/19/2013 Until: 06/10/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Ľudovít Meszáros - podpredseda
189
Ohrady
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
Ľudovít Mészáros - podpredseda
189
Ohrady
  (from: 05/26/1993 until: 10/21/1998)
Ľudovít Mészáros - predseda
189
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Ľudovít Mészáros - predseda
189
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Miloš Minarič - Member of the Board of Directors
Hrnčiarska 34
Pezinok 902 01
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 07/10/2015)
Ing. Miloš Minarič - Member of the Board of Directors
Hrnčiarska 34
Pezinok 902 01
From: 12/19/2013 Until: 06/10/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
František Nagy - člen
211
Ohrady
  (from: 05/26/1993 until: 10/21/1998)
Ľudovít Németh - člen
88
Ohrady
Until: 02/21/2003
  (from: 10/22/1998 until: 06/09/2003)
Ing. Zoltán Pivoda - 1. podpredseda predstavenstva
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/10/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/27/2016)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/10/2015
  (from: 06/21/2017 until: 10/16/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/10/2015 Until: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020 until: 10/16/2020)
Ing. Zoltán Pivoda - člen - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/10/2015
  (from: 07/28/2016 until: 06/20/2017)
Vladimír Tvaroška - predseda predstavenstva
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/10/2015
  (from: 07/11/2015 until: 06/20/2017)
Vladimír Tvaroška - predseda predstavenstva
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/10/2015
  (from: 06/21/2017 until: 10/16/2020)
Vladimír Tvaroška - predseda predstavenstva
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/10/2015 Until: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020 until: 10/16/2020)
Štefan Zerényi - člen
224
Ohrady
Until: 02/21/2003
  (from: 10/22/1998 until: 06/09/2003)
Acting: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/17/2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/09/2019 until: 10/16/2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/28/2016 until: 11/08/2019)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s 1. podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s 2. podpredsedom predstavenstva alebo 1. podpredseda predstavenstva spoločne s 2. podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a 1. podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne alebo 1. podpredseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/11/2015 until: 07/27/2016)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/29/2014 until: 07/10/2015)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s aspoň jedným podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a aspoň jeden z podpredsedov predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/01/2014 until: 07/28/2014)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/26/1993 until: 01/31/2014)
Za družstvo podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/01/1990 until: 05/25/1993)
Supervisory board: 
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022)
Ing. Andrea Halušková - Predseda
Tomášikova 15950/10H
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
From: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022)
Klára Németh - Člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022)
Ing. Martin Blaško - predseda
Nová Ves 5555/53
Dunajská Streda 929 01
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 07/27/2016)
Tibor Bugár
Nový rad 293/25
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Tibor Bugár
Nový rad 293/25
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Imrich Gaál - člen
271
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Imrich Gaál - člen
271
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ľudovít Hajas - člen
Ločkonská 312/16
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Ľudovít Hajas - člen
Ločkonská 312/16
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Zoltán Harsányi - člen
Ločkonská 307/10
Ohrady 930 12
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 07/27/2016)
Zoltán Harsányi - predseda
Ločkonská 307/10
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Zoltán Harsányi - predseda
Ločkonská 307/10
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Ladislav Kocsis - člen
219
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Ladislav Kocsis - člen
219
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ladislav Németh
Pod záhradami 188/33
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Ladislav Németh
Pod záhradami 188/33
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Ladislav Németh - predseda
188
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Ladislav Németh - predseda
188
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ignác Papp - člen
44
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Ignác Papp - člen
44
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Andrea Pidychová - Predseda
Limbová 3054/5
Žilina 010 07
From: 06/21/2016
  (from: 07/28/2016 until: 11/08/2019)
Ladislav Rácz
Hlavná ulica 3/7
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Ladislav Rácz
Hlavná ulica 3/7
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Ladislav Rácz - člen
3
Ohrady
From: 02/21/2003
  (from: 06/10/2003 until: 07/30/2007)
Ladislav Rácz - člen
3
Ohrady
From: 02/21/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
František Szafrics
Jelenia ulica 377/1
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
František Szafrics
Jelenia ulica 377/1
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Gabriel Takács - člen
Hortobáďska 208/2
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 01/31/2014)
Gabriel Takács - člen
Hortobáďska 208/2
Ohrady 930 12
From: 10/05/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 01/31/2014)
Tibor Vajda
Jelenia ulica 447/4
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007
  (from: 07/31/2007 until: 11/29/2012)
Tibor Vajda
Jelenia ulica 447/4
Ohrady 930 12
From: 06/29/2007 Until: 10/05/2012
  (from: 11/30/2012 until: 11/29/2012)
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava 831 06
From: 12/19/2013 Until: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022 until: 11/30/2022)
Ing. Andrea Halušková - Predseda
Tomášikova 15950/10H
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
From: 06/21/2016 Until: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022 until: 11/30/2022)
Klára Németh - Člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 06/21/2016 Until: 10/17/2022
  (from: 12/01/2022 until: 11/30/2022)
Ing. Andrea Halušková - Predseda
Tomášikova 15950/10H
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
From: 06/21/2016
  (from: 11/09/2019 until: 11/30/2022)
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava 831 06
From: 12/19/2013
  (from: 02/01/2014 until: 11/30/2022)
Klára Németh - Člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/28/2016 until: 11/30/2022)
Registered capital: 
850 000 EUR
  (from: 07/28/2016)
260 240,32 EUR
  (from: 05/05/2012 until: 07/27/2016)
7 840 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/04/2012)
Basic member contribution: 
1 327 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 07/28/2016)
5 000 EUR pre právnickú osobu
  (from: 02/01/2014)
40 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/04/2012)
1 327,75 EUR
  (from: 05/05/2012 until: 01/31/2014)
1 327,75 EUR pre fyzickú osobu
  (from: 02/01/2014 until: 07/27/2016)
Other legal facts: 
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 16.3.1990 podľa zákona č.90/1988 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy: Stanovy družstva bolo schválené na členskej schôdzi konanej dňa 18.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1421
  (from: 04/01/1990)
V súlade s § 765 Zák.č.513/91 Zb. bolo Poľnohospodárske družstvo pretransformované v zmysle Zák.č.42/92 Zb. Stanovy družstva prispôsobené Zák.č.513/91 Zb.boli odsúhlasené členskou schôdzou dňa 8.1.1993 a dodatok č.1 k stanovám odsúhlasený členskou schôdzou dňa 23.4.1993. Stary spis: Dr 1421
  (from: 05/26/1993)
Členská schôdza konaná dňa 06.02.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 10/22/1998)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 21.06.2016.
  (from: 07/28/2016)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person