Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  131/N

Business name: 
DVOR-FRUCT, a.s.
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Registered seat: 
Veľká Komárňanská 5
Dvory nad Žitavou 941 31
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Identification number (IČO): 
34 126 236
  (from: 08/21/1995)
Date of entry: 
08/21/1995
  (from: 08/21/1995)
Date of deletion: 
05/06/2022
  (from: 05/06/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/06/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/21/1995)
Objects of the company: 
spracovanie a konzervovanie ovocia a zaleniny
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
výroba ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
výroba krmív
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
výroba rôznych korenín, aromatických výťažkov
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
veľkoobchod s potravinami a nápojmi
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
maloobchod, okrem motorových vozidiel v rozsahu voľných živností)
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
maloobchod so zmiešaným tovarom (potraviny a nápoje)
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Ing. Stanislav Becík - predseda
Komenského 1553
Dvory nad Žitavou
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Ing. Ladislav Boros - podpredseda
Čerešňová 15
Nové Zámky
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Ľudovít Kováč - člen
Štadionova 5
Dvory nad Žitavou
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Ľudovít Kováč - člen
Štadionova 5
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 08/21/1995
  (from: 03/29/2017 until: 06/28/2017)
Emil Schultz - člen
Komenského 1576
Dvory nad Žitavou
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Emil Schultz - člen
Komenského 1576
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 08/21/1995 Until: 03/11/2011
  (from: 03/29/2017 until: 03/28/2017)
Štefan Stano - člen
Krajná 45
Dvory nad Žitavou
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Štefan Stano - člen
Krajná 45
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 08/21/1995
  (from: 03/29/2017 until: 06/28/2017)
Ing. Stanislav Becík - predseda
J.A.Komenského 1553/6
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 08/21/1995
  (from: 03/29/2017 until: 05/05/2022)
Ing. Ladislav Boros - podpredseda
Čerešňová 15
Nové Zámky 940 02
From: 08/21/1995
  (from: 03/29/2017 until: 05/05/2022)
Ľudovít Kovács - člen
Štadionova 5
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 08/21/1995
  (from: 06/29/2017 until: 05/05/2022)
Štefan Stanko - člen
Krajná 45
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 08/21/1995
  (from: 06/29/2017 until: 05/05/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Supervisory board: 
Ladislav Maczkó - predseda
Ľ. Štúra 2674/26
Nové Zámky 940 02
From: 08/21/1995
  (from: 03/29/2017 until: 05/05/2022)
Ing. Ján Števlík
353
Bystrička 038 04
From: 08/21/1995
  (from: 03/29/2017 until: 05/05/2022)
Ing. Imrich Péter
J. A. Komenského 1575/5
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 08/21/1995
  (from: 03/29/2017 until: 05/05/2022)
Ladislav Maczkó - predseda
Šafárikova 12
Nové Zámky
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Ing. Ján Števlík
Kollárova 16
Nové Zámky
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Ing. Imrich Péter
Komenského 1575
Dvory nad Žitavou
  (from: 08/21/1995 until: 03/28/2017)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/96/2020-23 zo dňa 11.04.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti DVOR-FRUCT, a.s., so sídlom Veľká Komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 126 236, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 131/N, bez likvidácie.
  (from: 05/06/2022)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.05.1995 podľa §§ 56 až 75 a § 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v rámci neskorších predpisov. Stary spis: Sa 374
  (from: 08/21/1995 until: 05/05/2022)
Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 29.11.2020 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 31CbR/96/2020.
  (from: 03/30/2021 until: 05/05/2022)
Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 31CbR/96/2020-13 zo dňa 29.04.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2021, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti DVOR-FRUCT, a.s., IČO: 34 126 236, so sídlom Veľká Komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou.
  (from: 07/10/2021 until: 05/05/2022)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person