Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12336/B

Business name: 
SLOVMAD, s.r.o.
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
Registered seat: 
Reca 926 25
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
Identification number (IČO): 
31 447 503
  (from: 12/22/1993)
Date of entry: 
12/22/1993
  (from: 12/22/1993)
Person dissolved from: 
15.12.2003
  (from: 12/15/2003)
Date of deletion: 
12/15/2003
  (from: 12/15/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1993)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
stolárstvo
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
nákup, predaj, sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych potrieb, produktov a zvierat
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
rastlinná výroba
  (from: 03/22/1994 until: 12/14/2003)
živočíšna výroba
  (from: 03/22/1994 until: 12/14/2003)
Partners: 
Ladislav Gergely
128
Reca
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Ladislav Gergely
128
Reca
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Ladislav Susko
428
Veľký Grob
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Ladislav Susko
428
Veľký Grob
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Peter Szabo
14
Boldog
Slovak Republic
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Peter Szabo
14
Boldog
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Contribution of each member: 
Ladislav Gergely
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Ladislav Susko
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Peter Szabo
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Ladislav Gergely
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Ladislav Susko
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Peter Szabo
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
Ladislav Gergely
128
Reca
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Ladislav Gergely
128
Reca
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Ladislav Susko
428
Veľký Grob
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Ladislav Susko
428
Veľký Grob
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Peter Szabo
14
Boldog
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Peter Szabo
14
Boldog
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
100 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 01/20/1999)
Other legal facts: 
Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť SLOVMAD, s.r.o., so sídlom Reca 926 25, IČO: 31 447 503, zapísaná v odd: Sro vo vložke č. 12336/B sa dňom 15.12.2003 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu č.k. 5 K 152/01 zo dňa 15.10.2002, právopatné dňa 18.11.2002 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d) 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2003)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.9.1993, dodatkom zo dňa 16.12.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasledujúcich zákona č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 333 Stary spis: S.r.o. 19305
  (from: 12/22/1993 until: 12/14/2003)
Dodatok č. 1 zo dňa 18.3.1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 333 Stary spis: S.r.o. 19305
  (from: 03/22/1994 until: 12/14/2003)
Dodatkom č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/21/1999 until: 12/14/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k: 5K 152/01 zo dňa 15. 10. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2002 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na majetok dlžníka SLOVMAD, s.r.o., Reca 926 25, IČO: 31 447 503.
  (from: 12/18/2002 until: 12/14/2003)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person