Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  55834/B

Business name: 
PPG s. r. o.
  (from: 12/10/2008 until: 12/17/2008)
Registered seat: 
Uršulínska ul. 6665
Bratislava 811 01
  (from: 12/10/2008 until: 12/17/2008)
Identification number (IČO): 
36 402 991
  (from: 12/10/2008)
Date of entry: 
01/02/2002
  (from: 12/10/2008)
Date of deletion: 
12/18/2008
  (from: 12/18/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/18/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/10/2008)
Capital: 
233 500 000 Sk Paid up: 233 500 000 Sk
  (from: 12/10/2008 until: 12/17/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2008 o zrušení spoločnosti PPG s. r. o., so sídlom Uršulínska 6665, 811 01 Bratislava, IČO: 36 402 991, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 55834/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Panónsky háj C s. r. o., so sídlom Obchodná 4, 811 06 Bratislava, IČO: 36 694 436, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 42978/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1372/2008, Nz 57764/2008, NCRls 57251/2008 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 10.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti PPG s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/18/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/18/2008)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Panónsky háj C 36694436 ,
Obchodná
4
  (from: 12/18/2008)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person