Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12554/V

Business name: 
AGREKO, s.r.o.
  (from: 06/14/2001)
Registered seat: 
391
Hrhov 049 44
  (from: 06/14/2001)
Identification number (IČO): 
36 207 420
  (from: 06/14/2001)
Date of entry: 
06/14/2001
  (from: 06/14/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/14/2001)
Objects of the company: 
obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s obilím, osivom a krmivom, s kvetmi a rastlinami, s potravinami, nápojmi a tabakom, so zeleninou, ovocím a zemiakmi, s mäsom a mäsovými výrobkami, mliekárenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi, s textilom, odevami a obuvou, s kozmetickými výrobkami, s papierenským tovarom, s elektrickými zariadeniami a prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými zariadeniami, s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a so stavebným materiálom, s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi, so záhradkárskymi potrebami
  (from: 06/14/2001)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/14/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/14/2001)
demolácie a zemné práce
  (from: 06/14/2001)
pomocné stavebné práce
  (from: 06/14/2001)
maliarske a sklenárske práce
  (from: 06/14/2001)
sprostredkovanie služieb v rámci cestovného ruchu a agroturistiky
  (from: 06/14/2001)
prenájom poľnohospodárskych a stavebných strojov a zariadení
  (from: 06/14/2001)
čistiace a iné prevádzkové služby pre obce
  (from: 06/14/2001)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 06/14/2001)
veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (from: 06/14/2001)
výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá
  (from: 06/14/2001)
služby v rámci poľnohospodárskej výroby
  (from: 06/14/2001)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 06/14/2001)
poľnohospodárska výroba
  (from: 06/22/2001)
Partners: 
Ing. Zlata Bačkaiová
388
Hrhov
Slovak Republic
  (from: 07/15/2003 until: 05/12/2015)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/10/2002 until: 07/14/2003)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
Slovak Republic
  (from: 06/14/2001 until: 04/09/2002)
Ing. Arpád Bačkai
č. 388
Hrhov 049 44
Slovak Republic
  (from: 04/10/2002 until: 05/09/2018)
Béla Hegedűs
Dózsa György ut. 152
Budapešť 1134
Maďarsko
  (from: 05/10/2018)
Contribution of each member: 
Béla Hegedűs
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/10/2018)
Marek Boris
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/14/2001 until: 04/09/2002)
Marek Boris
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/10/2002 until: 07/14/2003)
Ing. Arpád Bačkai
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/10/2002 until: 12/20/2010)
Ing. Zlata Bačkaiová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/15/2003 until: 12/20/2010)
Ing. Arpád Bačkai
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 12/21/2010 until: 05/12/2015)
Ing. Zlata Bačkaiová
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 12/21/2010 until: 05/12/2015)
Ing. Arpád Bačkai
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 05/13/2015 until: 05/09/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/05/2015)
konatelia
  (from: 04/10/2002 until: 06/04/2015)
Individual managing director
  (from: 06/14/2001 until: 04/09/2002)
Ing. Zlata Bačkaiová
388
Hrhov
From: 05/26/2003
  (from: 07/15/2003 until: 06/04/2015)
Ing. Zlata Bačkaiová
388
Hrhov
From: 05/26/2003 Until: 05/22/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
Until: 05/26/2003
  (from: 06/14/2001 until: 07/14/2003)
Ing. Arpád Bačkai
č. 388
Hrhov 049 44
Until: 04/24/2018
  (from: 05/10/2018 until: 05/09/2018)
Ing. Arpád Bačkai
č. 388
Hrhov 049 44
  (from: 04/10/2002 until: 05/09/2018)
Béla Hegedűs
Dózsa György ut. 152
Budapešť 1134
Maďarsko
From: 04/24/2018
  (from: 05/10/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/10/2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/14/2001 until: 04/09/2002)
Procuration: 
Karol Körtvély
391
Hrhov
  (from: 06/14/2001 until: 06/04/2015)
Karol Körtvély
391
Hrhov
Until: 05/22/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Prokurista koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/14/2001 until: 06/04/2015)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/10/2018)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/21/2010 until: 05/09/2018)
200 000 Sk
  (from: 06/14/2001 until: 12/20/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakl. listinou zo dňa 7.6.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/14/2001)
Spoločenská zmluva zo dňa 9.4.2002 /uzavretá v súlade so zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení/. Deň vzniku funkcie konateľa Ing. Arpáda Bačkaia: 22.3.2002.
  (from: 04/10/2002)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2. 7. 2003.
  (from: 07/15/2003)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person