Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  140/N

Business name: 
CESTY NITRA, a.s.
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
Registered seat: 
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (from: 11/06/1997 until: 02/02/2020)
Identification number (IČO): 
34 128 344
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Date of deletion: 
02/03/2020
  (from: 02/03/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/03/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Capital: 
10 513 200 EUR
  (from: 10/28/2009 until: 02/02/2020)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2019 o zrušení spoločnosti CESTY NITRA, a.s., so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31 651 402 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.140/N sa v y m a z á v a dňom 03.02.2020 obchodná spoločnosť CESTY NITRA, a.s., IČO: 34 128 344, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s., IČO: 31 651 402 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 20.12.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 1709/2019 Nz 57964/2019 NCRIs 58866/2019 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 03.02.2020.
  (from: 02/03/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/03/2020)
Legal successor: 
COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6
Košice 042 45
  (from: 02/03/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ROPSPOL spol. s r.o.
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (from: 01/19/2018)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person