Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  140/N

Business name: 
CESTY NITRA, a.s.
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
Registered seat: 
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (from: 11/06/1997 until: 02/02/2020)
Murgašova 6
Nitra
  (from: 07/09/1996 until: 11/05/1997)
Damborského 5
Nitra 949 47
  (from: 09/29/1995 until: 07/08/1996)
Identification number (IČO): 
34 128 344
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Date of deletion: 
02/03/2020
  (from: 02/03/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/03/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 09/29/1995 until: 07/15/2019)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 09/29/1995 until: 07/15/2019)
revízia elektrických zariadení
  (from: 09/29/1995 until: 07/15/2019)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/29/1995 until: 08/03/2010)
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
  (from: 09/29/1995 until: 08/03/2010)
ubytovacie zariadenie
  (from: 09/29/1995 until: 07/10/2006)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/29/1995 until: 08/03/2010)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 09/29/1995 until: 07/10/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 04/02/1996 until: 08/03/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 04/02/1996 until: 08/03/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 04/02/1996 until: 08/03/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/02/1996 until: 08/03/2010)
prenájom tovaru osobnej potreby
  (from: 04/02/1996 until: 07/10/2006)
reprografická činnosť
  (from: 04/02/1996 until: 07/10/2006)
výskum a vývoj v oblasti stavebnej výroby
  (from: 04/02/1996 until: 08/03/2010)
vykonávanie laboratórnych skúšok a rozborov zemín, betónových a asfaltových zmesí
  (from: 09/29/1995 until: 07/10/2006)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/29/1995 until: 01/11/2011)
výroba živičných obaľovaných zmesí
  (from: 09/07/1999 until: 07/10/2006)
kovoobrábanie a kováčstvo
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
zámočníctvo
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
predaj pohonných hmôt
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (from: 04/02/1996 until: 02/02/2020)
sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebníctva
  (from: 04/02/1996 until: 02/02/2020)
veľkoobchod v oblasti stavebníctva
  (from: 04/02/1996 until: 02/02/2020)
maloobchod v oblast stavebníctva
  (from: 04/02/1996 until: 02/02/2020)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/02/1996 until: 02/02/2020)
montáž plynových zariadení na zemný plyn
  (from: 11/06/1997 until: 02/02/2020)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
  (from: 11/06/1997 until: 02/02/2020)
výroba transportného betónu
  (from: 09/07/1999 until: 02/02/2020)
ťažba, spracovanie a predaj kameniva
  (from: 10/31/2003 until: 02/02/2020)
výroba asfaltových obalovaných zmesí
  (from: 07/11/2006 until: 02/02/2020)
dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopieskov
  (from: 10/28/2009 until: 02/02/2020)
geodetické a kartografické práce
  (from: 10/28/2009 until: 02/02/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/26/2001 until: 02/02/2020)
Managing board
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
Managing board
  (from: 11/06/1997 until: 09/06/1999)
Managing board
  (from: 04/18/1997 until: 11/05/1997)
Managing board
  (from: 09/29/1995 until: 04/17/1997)
Ing. Klaudia Barická - člen
Ďurčanského 26
Nitra
  (from: 02/26/2001 until: 10/30/2003)
Éric Biguet - predseda predstavenstva
Rue de Carnin 123
Neuve Chapelle 628 40
Francúzska republika
From: 06/21/2012
  (from: 06/28/2012 until: 07/03/2017)
Ing. Pavol Bublavý
Adama Trajana 20
Piešťany
  (from: 11/26/1996 until: 04/17/1997)
Ing. Pavol Bublavý - podpredseda predstavenstva
Adama Trajana 20
Piešťany
  (from: 04/18/1997 until: 09/06/1999)
Ing. Pavol Bublavý - predseda
Izbická 2331/14
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
Ing. Vladimír Budinský
Štefánikova 70
Nitra
From: 03/28/2003
  (from: 10/31/2003 until: 09/20/2004)
Ing. Vladimír Budinský
Štefánikova 70
Nitra
From: 03/28/2003 Until: 09/10/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
Serge Cavasino - člen
Jeséniova 6/D
Bratislava 831 01
From: 11/02/2011
  (from: 12/07/2011 until: 09/25/2012)
Serge Cavasino - člen
Jeséniova 6/D
Bratislava 831 01
From: 11/02/2011 Until: 08/25/2012
  (from: 09/26/2012 until: 09/25/2012)
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
From: 04/26/2013
  (from: 05/25/2013 until: 07/03/2017)
Ing. Peter Čelko
Ružová 40
Žilina
  (from: 11/26/1996 until: 04/17/1997)
Ing. Peter Čelko - člen predstavenstva
Ružová 40
Žilina
  (from: 04/18/1997 until: 09/06/1999)
Nicolas Didier - člen predstavenstva
Murgašova 939/6
Nitra - Čermáň 949 01
From: 06/21/2012
  (from: 06/28/2012 until: 09/02/2015)
Nicolas Didier - člen predstavenstva
Murgašova 939/6
Nitra - Čermáň 949 01
From: 06/21/2012 Until: 06/30/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Ing. arch. Martin Ďurík
Budatínska 27
Bratislava
  (from: 11/26/1996 until: 04/17/1997)
Ing. arch. Martin Ďurík - člen predstavenstva
Budatínska 27
Bratislava
  (from: 04/18/1997 until: 09/06/1999)
Francis Grass - člen predstavenstva
Tömörkény utca 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 04/23/2010
  (from: 05/28/2010 until: 08/03/2010)
Francis Grass - predseda predstavenstva
Nad Mušlovkou 905
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 07/26/2010
  (from: 01/12/2011 until: 06/27/2012)
Francis Grass - predseda predstavenstva
Nad Mušlovkou 905
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 07/26/2010 Until: 06/21/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Francis Grass - predseda predstavenstva
Tömörkény utca 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 04/23/2010
  (from: 08/04/2010 until: 01/11/2011)
Francis Grass - predseda predstavenstva
Tömörkény utca 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 04/23/2010 Until: 07/26/2010
  (from: 01/12/2011 until: 01/11/2011)
Ing. Ľubomír Hečko - člen
278
Ružindol
  (from: 02/26/2001 until: 09/20/2004)
Ing. Ľubomír Hečko - člen
278
Ružindol
Until: 09/10/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
Ing. Gustáv Hodúl
Za Ferenitkou 6
Nitra
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Ing. Milan Huna
Sasinkova 24
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Ján Hyža - člen
Vladimíra Clementisa 6485/48
Trnava 917 00
From: 09/10/2004
  (from: 09/21/2004 until: 05/27/2010)
Ján Hyža - člen
Vladimíra Clementisa 6485/48
Trnava 917 00
From: 09/10/2004 Until: 04/30/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
Ing. Ján Hyža - člen predstavenstva
Vladimíra Clementisa 6485/48
Trnava 917 00
From: 04/30/2010
  (from: 05/28/2010 until: 09/13/2011)
Ing. Ján Hyža - člen predstavenstva
Vladimíra Clementisa 6485/48
Trnava 917 00
From: 04/30/2010 Until: 08/31/2011
  (from: 09/14/2011 until: 09/13/2011)
Jaroslav Jarábek - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/13/2005 until: 06/30/2007)
Jaroslav Jarábek , MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/01/2007 until: 05/27/2010)
Jaroslav Jarábek , MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 06/17/2005 Until: 04/30/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
Ing. Jaroslav Jarábek , MBA - predseda predstavenstva
Muránska 2
Košice 040 01
From: 04/30/2010
  (from: 05/28/2010 until: 08/03/2010)
Ing. Jaroslav Jarábek , MBA - predseda predstavenstva
Muránska 2
Košice 040 01
From: 04/30/2010 Until: 07/26/2010
  (from: 08/04/2010 until: 08/03/2010)
Alain Jeziorny - člen predstavenstva
Zdíkovská 2921/20
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
From: 07/26/2010
  (from: 08/04/2010 until: 06/27/2012)
Alain Jeziorny - člen predstavenstva
Zdíkovská 2921/20
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
From: 07/26/2010 Until: 06/21/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ing. Slavomír Karaka
Galbavého 14
Nitra
  (from: 09/29/1995 until: 04/17/1997)
Ing. Slavomír Karaka - člen predstavenstva
Galbavého 14
Nitra
  (from: 04/18/1997 until: 02/23/1998)
Ing. Štefan Kiss
Holíčska 16
Bratislava
  (from: 09/29/1995 until: 04/17/1997)
Ing. Štefan Kiss - člen
Holíčska 16
Bratislava
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
Ing. Štefan Kiss - predseda
Fraňa Kráľa 3847/1A
Senec 903 01
  (from: 02/26/2001 until: 09/20/2004)
Ing. Štefan Kiss - predseda
Fraňa Kráľa 3847/1A
Senec 903 01
Until: 09/10/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
Ing. Štefan Kiss - predseda predstavenstva
Holíčska 16
Bratislava
  (from: 04/18/1997 until: 09/06/1999)
Petr Kvasnička - člen
Joštova 19
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 09/10/2004
  (from: 09/21/2004 until: 05/27/2010)
Petr Kvasnička - člen
Joštova 19
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 09/10/2004 Until: 04/23/2010
  (from: 05/28/2010 until: 05/27/2010)
RNDr. Ladislav Malík - podpredseda
Líščie údolie 73
Bratislava
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
Ing. Jozef Mihálik
Hájska 3
Nitra - Kynek
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
From: 08/25/2012
  (from: 09/26/2012 until: 07/03/2017)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
From: 08/25/2012 Until: 06/14/2017
  (from: 07/04/2017 until: 07/03/2017)
Jan Skořepa - predseda
Dlouhá Ves 162
Rychnov nad Kněžnou 516 01
Česká republika
From: 09/10/2004
  (from: 09/21/2004 until: 07/12/2005)
Jan Skořepa - predseda
Dlouhá Ves 162
Rychnov nad Kněžnou 516 01
Česká republika
From: 09/10/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 07/13/2005 until: 07/12/2005)
Ing. Jozef Švec
85
Hôrka nad Váhom
  (from: 11/26/1996 until: 04/17/1997)
Ing. Jozef Švec - člen predstavenstva
85
Hôrka nad Váhom
  (from: 04/18/1997 until: 09/06/1999)
Ing. Jozef Varga
Ždiarska 24
Nitra
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Ing. Jozef Varga - člen predstavenstva
Ždiarska 24
Nitra
  (from: 02/24/1998 until: 09/06/1999)
Ing. Juraj Serva - Člen
Rosina 1041
Rosina 013 22
From: 06/15/2017
  (from: 07/04/2017 until: 02/02/2020)
Ing. Milan Balážik , MBA - člen
Moldavská 19
Košice 040 01
From: 06/01/2018
  (from: 06/09/2018 until: 02/02/2020)
Éric Biguet - predseda predstavenstva
Rue de Carnin 123
Neuve Chapelle 628 40
Francúzska republika
From: 06/21/2012 Until: 06/14/2017
  (from: 07/04/2017 until: 07/03/2017)
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Pajorova 10
Košice 040 01
From: 04/26/2013 Until: 05/31/2018
  (from: 06/09/2018 until: 06/08/2018)
Éric Jean Charles Biguet - Predseda
U Panské Zahrady 753/11
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 06/15/2017 Until: 05/31/2018
  (from: 06/09/2018 until: 06/08/2018)
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Pajorova 10
Košice 040 01
From: 04/26/2013
  (from: 07/04/2017 until: 06/08/2018)
Éric Jean Charles Biguet - Predseda
U Panské Zahrady 753/11
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 06/15/2017
  (from: 07/04/2017 until: 06/08/2018)
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda
Julu Lu BAT C - APPT 102 598
Shanghai 200031
Čínska ľudová republika
From: 06/01/2018
  (from: 06/09/2018 until: 02/02/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/25/2013 until: 02/02/2020)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/28/2010 until: 05/24/2013)
V mene spoločnosti koná: a/predseda predstavenstva samostatne, alebo b/spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/26/2001 until: 05/27/2010)
V mene spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva. Vo veciach týkajúcich sa súťažných, cenových návrhov a podpisovania obchodných zmlúv do výšky 2 000 000 Sk sú oprávnení zaväzovať spoločnosť členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
V mene spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva
  (from: 11/06/1997 until: 09/06/1999)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/18/1997 until: 11/05/1997)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/29/1995 until: 04/17/1997)
Procuration: 
Ing. Pavol Bublavý
Adama Trajana 20
Piešťany
  (from: 04/18/1997 until: 02/25/2001)
Ing. Slavomír Karaka
Galbavého 14
Nitra
  (from: 04/02/1996 until: 11/25/1996)
Koná právne úkony, ku ktorým dochádza pri pri prevádzke spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 04/18/1997 until: 02/25/2001)
Ing.Slavomír Karaka, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Nitra, Galbavého 14-generálny riaditeľ. Koná právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Podpisovnaie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 04/02/1996 until: 11/25/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
1. CESTY NITRA, a.s., Odštepný závod Nitra
  (from: 04/02/1996 until: 11/05/1997)
Registered seat: 
Murgašova 4
Nitra 949 47
  (from: 04/02/1996 until: 11/05/1997)
Head: 
Ing. Jozef Mihálik
Hájska 3
Nitra - Kynek
  (from: 04/02/1996 until: 11/05/1997)
 
 
Name: 
3. CESTY NITRA, a.s., Odštepný závod Trenčín
  (from: 04/02/1996 until: 11/05/1997)
Registered seat: 
Zlatovská 31
Trenčín 911 01
  (from: 04/02/1996 until: 11/05/1997)
Head: 
Ing. Milan Huna
Sasinkova 24
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/02/1996 until: 11/05/1997)
 
 
Name: 
2. CESTY NITRA, a.s., Odštepný závod Trnava
  (from: 04/18/1997 until: 11/05/1997)
Registered seat: 
Orešanská 3
Trnava 917 01
  (from: 04/18/1997 until: 11/05/1997)
Head: 
Ing. Ľubomír Hečko
278
Ružindol
  (from: 04/18/1997 until: 11/05/1997)
 
 
Name: 
2. CESTY NITRA, a.s., Odštepný závod Trnava
  (from: 04/02/1996 until: 04/17/1997)
Registered seat: 
Orešanská 3
Trnava 917 01
  (from: 04/02/1996 until: 04/17/1997)
Head: 
Ing. Štefan Kiss
Holíčska 16
Bratislava
  (from: 04/02/1996 until: 04/17/1997)
 
 
Capital: 
10 513 200 EUR
  (from: 10/28/2009 until: 02/02/2020)
10 513 211,219599 EUR
  (from: 08/26/2009 until: 10/27/2009)
316 721 000 Sk
  (from: 11/06/1997 until: 08/25/2009)
315 932 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 11/05/1997)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 513 200 EUR
  (from: 10/28/2009 until: 02/02/2020)
Number of shares: 315932
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 08/26/2009 until: 10/27/2009)
Number of shares: 789
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 08/26/2009 until: 10/27/2009)
Number of shares: 789
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/28/2004 until: 08/25/2009)
Number of shares: 315932
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/20/2002 until: 08/25/2009)
Number of shares: 789
Druh: na meno (zamestnanecké, prioritné)
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/20/2002 until: 01/27/2004)
Number of shares: 315932
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 09/19/2002)
Number of shares: 789
Druh: na meno (zamestnanecké, prioritné)
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/06/1997 until: 09/19/2002)
Stockholder: 
COLAS SA
place René Clair 7
Boulogne-Billancourt 921 00
Francúzska republika
  (from: 01/19/2018 until: 07/15/2019)
COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6
Košice 042 45
  (from: 07/16/2019 until: 02/02/2020)
ROPSPOL spol. s r.o.
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (from: 10/15/2004 until: 01/18/2018)
Supervisory board: 
Rudolf Bublavý
511
Čachtice
  (from: 11/26/1996 until: 09/06/1999)
Rudolf Bublavý - člen
511
Čachtice
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
MUDr. Alexander Čerba
Štúrova 37
Nitra
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 78 210
Francúzska republika
From: 03/04/2016
  (from: 03/11/2017 until: 07/03/2017)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzsko
From: 03/04/2011
  (from: 03/18/2011 until: 03/10/2017)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzsko
From: 03/04/2011 Until: 03/04/2016
  (from: 03/11/2017 until: 03/10/2017)
Daniel Ducroix
chemin DE LÓLIVETTE, VILLA SANS SOUCI
Aix en Provence 131 00
Francúzska republika
From: 03/04/2011
  (from: 03/18/2011 until: 01/16/2013)
Daniel Ducroix
chemin DE LÓLIVETTE, VILLA SANS SOUCI
Aix en Provence 131 00
Francúzska republika
From: 03/04/2011 Until: 11/14/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
PhDr. Ladislav Haas
L.Čuláka 33
Nitra
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Ing. Ivan Jakabovič - podpredseda
Donnerova 15
Bratislava
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
Irena Jenčová
Romanova 44
Bratislava
  (from: 11/26/1996 until: 09/06/1999)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Cementárska 63
Lietavská Lúčka
  (from: 11/26/1996 until: 09/06/1999)
Ing. Peter Korbačka - predseda
Hronská 49
Valaská
  (from: 09/07/1999 until: 02/25/2001)
Ing. Vladimír Kovarčík
Poľný Kesov č. 17
Poľný Kesov
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Ing. František Matika
Polovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/26/1996 until: 09/06/1999)
Ing. Juraj Mesároš
Družstevná 55
Veľké Zálužie 951 35
From: 09/21/2011
  (from: 10/21/2011 until: 07/03/2017)
Ing. Juraj Mesároš
Družstevná 55
Veľké Zálužie 951 35
From: 09/21/2011 Until: 05/12/2017
  (from: 07/04/2017 until: 07/03/2017)
JUDr. Alena Moravčíková
Dlhá 32
Nitra 949 01
From: 11/26/2009
  (from: 02/18/2010 until: 10/20/2011)
JUDr. Alena Moravčíková
Dlhá 32
Nitra 949 01
From: 11/26/2009 Until: 09/21/2011
  (from: 10/21/2011 until: 10/20/2011)
Ing. Ernestína Papánková
Lesná ul.
Nitra
  (from: 09/29/1995 until: 09/06/1999)
Ing. Vojtech Šamo
Popovova 32
Bratislava
  (from: 09/29/1995 until: 11/25/1996)
Ing. Mikuláš Varga
Čajkovského 11
Nitra
  (from: 09/29/1995 until: 09/06/1999)
Ing. Mikuláš Varga - člen
Čajkovského 11
Nitra
  (from: 02/26/2001 until: 02/17/2010)
Ing. Mikuláš Varga - člen
Čajkovského 11
Nitra
From: 02/26/2001 Until: 11/26/2009
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
Tomáš Komárek
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 43
From: 05/12/2017
  (from: 07/04/2017 until: 02/02/2020)
Thierry Didier Le Roch
Quartier Longchamp Villa No 10 Rue No 8
Casablanca 200 50
Marocké kráľovstvo
From: 11/15/2012
  (from: 01/17/2013 until: 12/21/2017)
Alain Jean Marie Benguet
10 Rue Pierre Guerin
PARIŽ 750 16
Francúzsko
From: 09/24/2009
  (from: 10/28/2009 until: 03/17/2011)
Alain Jean Marie Benguet
10 Rue Pierre Guerin
PARIŽ 750 16
Francúzsko
From: 09/24/2009 Until: 03/04/2011
  (from: 03/18/2011 until: 03/17/2011)
Katalin Csizsinszky - člen
Dósa u. 10/b
Budapest
Maďarská republika
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2009)
Katalin Csizsinszky - člen
Dósa u. 10/b
Budapest
Maďarská republika
Until: 09/24/2009
  (from: 10/28/2009 until: 10/27/2009)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 78 210
Francúzska republika
From: 03/04/2016 Until: 05/31/2017
  (from: 07/04/2017 until: 07/03/2017)
Philippe Quillien - predseda
7 rue Pierre et Marie Curie
Wissous
Francúzsko
From: 09/24/2009 Until: 03/04/2011
  (from: 03/18/2011 until: 03/17/2011)
Philippe Quillien - predseda
7 rue Pierre et Marie Curie
Wissous
Francúzsko
From: 09/24/2009
  (from: 10/28/2009 until: 03/17/2011)
Philippe Quillien - predseda
7 rue Pierre et Marie Curie
Wissous
Francúzsko
Until: 09/24/2009
  (from: 10/28/2009 until: 10/27/2009)
Philippe Quillien - predseda
7 rue Pierre et Marie Curie
Wissous
Francúzsko
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2009)
Thierry Didier Le Roch
Quartier Longchamp Villa No 10 Rue No 8
Casablanca 200 50
Marocké kráľovstvo
From: 11/15/2012 Until: 11/15/2017
  (from: 12/22/2017 until: 12/21/2017)
Aurelien Jean Yves Henry Courson
Str. Virgil Madgearu 16/18
Bukurešť, Secteur 1 014135
Rumunsko
From: 06/01/2017
  (from: 07/04/2017 until: 02/02/2020)
Thierry Didier Le Roch
Dr. Heinrich Maier Strasse 20/3
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 11/16/2017
  (from: 12/22/2017 until: 02/02/2020)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2019 o zrušení spoločnosti CESTY NITRA, a.s., so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31 651 402 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.140/N sa v y m a z á v a dňom 03.02.2020 obchodná spoločnosť CESTY NITRA, a.s., IČO: 34 128 344, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s., IČO: 31 651 402 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 20.12.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 1709/2019 Nz 57964/2019 NCRIs 58866/2019 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 03.02.2020.
  (from: 02/03/2020)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.08.1995 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zák.č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 39 o privatizácii podniku CESTNÉ STAVBY NITRA, štátny podnik, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis.č. KM-245/94 z 27.06.1994, doplneného rozhodnutím č 94/Z, vydaným pod spis.č. KM-242/1995 zo dňa 07.06.1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 937. Stary spis: Sa 411
  (from: 09/29/1995 until: 02/02/2020)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.01.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 16/96, Nz 16/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 411
  (from: 04/02/1996 until: 02/02/2020)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.6.1996 (čl. I). Stary spis: Sa 411
  (from: 07/09/1996 until: 02/02/2020)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 08.11.1996. Stary spis: Sa 411
  (from: 11/26/1996 until: 02/02/2020)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.12.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou pod. č. N 120/96, NZ 103/96 schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/18/1997 until: 02/02/2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 25.4.1997 a 30.9.1997.
  (from: 11/06/1997 until: 02/02/2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29.04.1999.
  (from: 09/07/1999 until: 02/02/2020)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 14.12.2000.
  (from: 02/26/2001 until: 02/02/2020)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.12.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Klaudii Barickej, dňom 28.3.2003.
  (from: 10/31/2003 until: 02/02/2020)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 14.11.2003 v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z. (§ 158 Obch. zák. - zrušenie zamestnaneckých akcií).
  (from: 01/28/2004 until: 02/02/2020)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2017 o zlúčení spoločnosti CESTY NITRA, a.s., so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N so spoločnosťou ROPSPOL spol. s r.o., so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 31 423 655 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12342/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 19.12.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1251/2017, NZ 59258/2017, NCRls 60037/2017, sa obchodná spoločnosť spoločnosť CESTY NITRA, a.s., so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ROPSPOL spol. s r.o., so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 31 423 655 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12342/N, a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností ku dňu 19.01.2018.
  (from: 01/19/2018 until: 02/02/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/19/2018 until: 02/02/2020)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/03/2020)
Legal successor: 
COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6
Košice 042 45
  (from: 02/03/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ROPSPOL spol. s r.o.
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (from: 01/19/2018)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person