Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1188/V

Business name: 
InterSoft, a.s.
  (from: 07/24/2001)
Registered seat: 
Florianska 19
Košice 040 01
  (from: 03/02/2005)
Identification number (IČO): 
36 208 299
  (from: 07/24/2001)
Date of entry: 
07/24/2001
  (from: 07/24/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/24/2001)
Objects of the company: 
realizácia technického a programového zabezpečenia informačných a komunikačných systémov
  (from: 07/24/2001)
poskytovanie datových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete-internetová čitáreň
  (from: 07/24/2001)
konzultačná, poradenská a informačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 07/24/2001)
manažment a marketing
  (from: 07/24/2001)
vydavateľská, publikačná a edičná činnosť
  (from: 07/24/2001)
kopírovacie služby
  (from: 07/24/2001)
prekladateľske a tlmočnícke služby
  (from: 07/24/2001)
automatizované spracovanie dát uchovávanie a údržba dát zhotovenie a spracovanie prieskumov, štastistík, prognóz a predpovedí
  (from: 07/24/2001)
agentúrny prieskum trhu, zber a spracovanie informácií
  (from: 07/24/2001)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 07/24/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/24/2001)
finančný leasing
  (from: 07/24/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/24/2001)
personálne poradenstvo-poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov
  (from: 07/24/2001)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 07/24/2001)
vývoj programového vybavenia
  (from: 07/24/2001)
služby sieťového operátora a vývojového partnera
  (from: 07/24/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2005)
poradenstvo a spracovávanie projektov pre fondy a nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2005)
technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre fondy a nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2005)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a v oblasti prostriedkov informačnej a komunikačnej techniky
  (from: 08/21/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/24/2001)
Július Kováč - predseda
Stropkovská 51
Košice 040 11
From: 05/12/2006
  (from: 08/21/2009)
Tomáš Sabol - podpredseda
Riznerova 1
Košice 040 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/14/2006)
Martin Tomášek - člen
Turgenevova 1710/2
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 12/18/2019
  (from: 04/30/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda a členovia predstavenstva, každý z nich samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/24/2001)
Capital: 
38 180 EUR Paid up: 38 180 EUR
  (from: 08/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 115
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár, ktorý chce predať svoje akcie, musí ich najprv ponúknuť ostatným akcionárom. Títo majú 30 dní na prejednanie ponuky. Ponuka je akceptovaná, ak jeden alebo viacerí akcionári písomným oznámením akceptujú ponuku. Ak žiaden z akcionárov neakceptuje ponuku, ponukajúci má právo predať akcie počas nasledujúcej lehoty šiestich mesiacov inej osobe, za cenu stanovenú certifikátom o hodnote.
  (from: 08/21/2009)
Supervisory board: 
Marián Mach - člen
Viedenská 2
Košice 040 13
From: 05/24/2008
  (from: 08/08/2008)
Ján Paralič
Slavkovská 886/20
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 12/18/2019
  (from: 04/30/2020)
Oscar Stenberg
SöderqvistsVäg 25
Obbola 913 42
Švédske kráľovstvo
From: 12/18/2019
  (from: 04/30/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.5.2001 podľa § 172 a nasl. ust. zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 07/24/2001)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person