Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12461/B

Business name: 
DEVINTRY BROKERS, s.r.o.
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Registered seat: 
Kostolná pri Dunaji 925 25
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Identification number (IČO): 
34 118 853
  (from: 03/29/1995)
Date of entry: 
03/29/1995
  (from: 03/29/1995)
Person dissolved from: 
8. 10. 1996
  (from: 10/08/1996)
Date of deletion: 
10/08/1996
  (from: 10/08/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 10/08/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/1995)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet a na účet klienta
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
obstarávanie splatenia cenných papierov pre eminenta a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Partners: 
PhDr. Ivana Grandová
Mánesovo nám. 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
JUDr. Pavol Kendra
Bezručova 16
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Hanulova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Ing. Peter Ondrčka
5.Května 13
Praha
Praha 1
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Amount of investment: 850 000 Sk Paid up: 850 000 Sk
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Ing. Peter Ondrčka
Amount of investment: 850 000 Sk Paid up: 850 000 Sk
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
JUDr. Pavol Kendra
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
PhDr. Ivana Grandová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Ivica Krištofovičová
Studenohorská 44
Bratislava
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti bola spoločnosť zrušená bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 1,2 Obchodného zákonníka jej premenou na akciovú spoločnosť: Devintry Brokers, obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť, Bratislava, Brestová 1. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti prechádzajú na jej právneho zástupcu. Dňom 08.10.1996 sa v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek v odd. S.r.o., vložka č:3335/K pri Obchodné meno: DEVINTRY BROKERS, s.r.o. Sídlo: Kostolná pri Dunaji IČO: 34 118 853 vymazáva celý zápis. Stary spis S.r.o. 3335 Stary spis: S.r.o. 19431
  (from: 10/08/1996)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 14.02.1995 v zmysle § 24, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3335 Stary spis: S.r.o. 19431
  (from: 03/29/1995 until: 10/07/1996)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person