Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12483/B

Business name: 
VINAVOTY, Vietnamsko-česko-slovenská všeobecná servisná spoločnosť, spol. s r.o.
  (from: 11/19/1991 until: 06/03/2014)
Registered seat: 
Rybárska 31
Senec 903 01
  (from: 05/31/1995 until: 06/03/2014)
Považská 3
Senec
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Identification number (IČO): 
30 999 316
  (from: 11/19/1991)
Date of entry: 
11/19/1991
  (from: 11/19/1991)
Person dissolved from: 
21.3.2014
  (from: 05/23/2014)
Date of deletion: 
06/04/2014
  (from: 06/04/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/04/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/19/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie a účinnosť pri vedecko
  (from: 11/19/1991 until: 02/15/1993)
technickom rozvoji medzi Vietnamom a ČeskoSlovenskom
  (from: 11/19/1991 until: 02/15/1993)
obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu včetne zahranično-obchodnej činnosti, vyjmúc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 11/19/1991 until: 02/15/1993)
sprostredkovanie prepravy tovaru medzi Vietnamom a ČSFR
  (from: 11/19/1991 until: 02/15/1993)
tlmočnícke a prekladateľské práce z jazyka vietnamského
  (from: 11/19/1991 until: 02/15/1993)
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/16/1993 until: 06/03/2014)
nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 02/16/1993 until: 06/03/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/16/1993 until: 06/03/2014)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 02/16/1993 until: 06/03/2014)
Partners: 
PhDr. Ján Múčka, CSc.
Považská 3
Senec
Slovak Republic
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Mária Múčková
Považská 3
Senec
Slovak Republic
  (from: 05/31/1995 until: 08/02/1995)
Ing. Vo Thanh Binh
P10-B4, Trung tu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Marhuľová 8181/1
Bratislava
  (from: 05/31/1995 until: 08/25/1999)
Ing. Ngo Thi Binh
25 Ba Trieu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Marhuľová 8181/1
Bratislava
  (from: 05/31/1995 until: 08/25/1999)
Ing. Vo Thanh Binh
P10-B4, Trung tu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 24
Bratislava
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Ing. Ngo Thi Binh
25 Ba Trieu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 24
Bratislava
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Ing. Vo Viet Son, CSc.
4/G 4C, Thanh song
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 24
Bratislava
  (from: 05/31/1995 until: 08/02/1995)
Ing. Vo Viet Son, CSc.
4/G 4C, Thanh song
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 24
Bratislava
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Ing. Vo Viet Son, CSc.
4/G 4C, Thanh song
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 06/03/2014)
Ing. Binh Vo Thanh
P10-B4, Trung tu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava - Nové Mesto
  (from: 08/26/1999 until: 06/03/2014)
Ing. Binh Ngo Thi
25 Ba Trieu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava-Nové mesto
  (from: 08/26/1999 until: 06/03/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Vo Thanh Binh
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
PhDr. Ján Múčka, CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Ing. Vo Viet Son, CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Ing. Ngo Thi Binh
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 05/30/1995)
Ing. Vo Thanh Binh
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 08/25/1999)
Ing. Vo Viet Son, CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 08/02/1995)
Ing. Ngo Thi Binh
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 08/25/1999)
Mária Múčková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 08/02/1995)
Ing. Vo Viet Son, CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/03/1995 until: 06/03/2014)
Ing. Binh Vo Thanh
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/26/1999 until: 06/03/2014)
Ing. Binh Ngo Thi
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/26/1999 until: 06/03/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/16/1993 until: 06/03/2014)
konatelia
  (from: 11/19/1991 until: 02/15/1993)
PhDr. Ján Múčka, CSc.
Považská 3
Senec
  (from: 02/16/1993 until: 05/30/1995)
Ing. Vo Thanh Binh
P10-B4, Trung tu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Marhuľová 8181/1
Bratislava
  (from: 02/16/1993 until: 08/25/1999)
Ing. Ngo Thi Binh
25 Ba Trieu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Marhuľová 8181/1
Bratislava
  (from: 05/31/1995 until: 08/25/1999)
Ing. Binh Ngo Thi
25 Ba Trieu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava-Nové mesto
  (from: 08/26/1999 until: 06/03/2014)
Ing. Vo Viet Son, CSc.
4/G 4C, Thanh song
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 06/03/2014)
Ing. Binh Vo Thanh
P10-B4, Trung tu
Hanoj
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava - Nové Mesto
  (from: 08/26/1999 until: 06/03/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 02/16/1993 until: 06/03/2014)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu Ing. Vo Thanh Binh - riaditeľ.
  (from: 11/19/1991 until: 02/15/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/19/1991 until: 06/03/2014)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.01.2014 pod č. 33Exre/382/2005, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť VINAVOTY, Vietnamsko-česko-slovenská všeobecná servisná spoločnosť, spol. s r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť VINAVOTY, Vietnamsko-česko-slovenská všeobecná servisná spoločnosť, spol. s r.o., so sídlom Rybárska 31, 903 01 Senec, IČO: 30 999 316, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 12483/B.
  (from: 06/04/2014)
V súlade s ustanovením § 764 ods.2 Zákona č.513/1991 Zb. bola prispôsobená spoločenská zmluva úprave cit. zákona dodatkom č.1 zo dňa 16.12.1992. Stary spis: S.r.o. 3835 Stary spis: S.r.o. 19455
  (from: 02/16/1993 until: 06/03/2014)
Dodatok č. 3 zo dňa 10.7.1995 k spoločenskej zmluve. Dohoda o prevode obchodného podielu uzavretá medzi spoločníkmi dňa 10.7.1995. Stary spis: S.r.o. 3835 Stary spis: S.r.o. 19455
  (from: 08/03/1995 until: 06/03/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11,11,1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a v zmysle ustanovení Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších platných právnych predpisov.
  (from: 11/19/1991 until: 06/03/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.1.2014 č.k. 33 Exre/382/2005-19, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2014 bola obchodná spoločnosť VINAVOTY, Vietnamsko-česko-slovenská všeobecná servisná spoločnosť, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 05/23/2014 until: 06/03/2014)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person