Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34/L

Business name: 
K & TEN Company s.r.o.
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
K U K R A Co., spol. s r.o.
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
K H K Produktions spol. s r.o.
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Registered seat: 
Mariánske námestie č. 24
Žilina 010 01
  (from: 06/02/2005 until: 02/11/2020)
Dolný Val 108/11
Žilina 010 01
  (from: 10/19/1992 until: 06/01/2005)
Veľká okružná 31
Žilina 010 01
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Identification number (IČO): 
00 647 535
  (from: 01/28/1991)
Date of entry: 
01/28/1991
  (from: 01/28/1991)
Person dissolved from: 
6.6.2017
  (from: 02/12/2020)
Date of deletion: 
02/12/2020
  (from: 02/12/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:26Exre/54/2019 zo dňa 13. novembra 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2019 súd povolil výmaz zapísanej osoby z obchodného registra po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko v spoločnosti nezostal žiadny majetok potrebný na likvidáciu.
  (from: 02/12/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/28/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie a zaisťovanie kooperačných a zmluvných vzťahov
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a investovania
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
maloobchodná a veľkooobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám vlastných aj nakupovaných výrobkov
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
stavebná činnosť
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
Výkon týchto činností bol povolený súhlasom ONV v Čadci č.j. obch.-363/302/1990 zo dňa 20.12.1990.
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
elektroinštalácie
  (from: 10/19/1992 until: 09/22/2005)
výroba stavebno - stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 10/19/1992 until: 09/22/2005)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstv./
  (from: 10/19/1992 until: 09/22/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade, v kempingoch a vo vyšších triedach
  (from: 03/02/2000 until: 09/22/2005)
prevádzka lyžiarskych vlekov a lanoviek
  (from: 04/15/2002 until: 09/22/2005)
maloobchod s rozličným tovarom
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesov. živností
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
bytová, občianská, priemyselná a inžinier- ska výstavba
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
sprostredkovanie obchodu a marketing
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
poradenská a konzul. činnosť v obchod., staveb. a výr.činn.
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/22/1995 until: 02/11/2020)
Partners: 
Pavel Gašparík
284
Makov
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Pavel Gašparík
284
Makov
Slovak Republic
  (from: 10/19/1992 until: 01/06/2002)
Ing. Miroslav K r á l i k
Komenského 1155
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
Zdena K r á l i k o v á
Komenského 1157
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Ing. Daniela K u b i n c o v á
28.októbra 41
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Ľubomír K u b i n e c
Clementisova 28
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Stanislav K u b i n e c
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Ing Ján K u b i n e c
28.októbra 41
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Ing Ján K u b i n e c
28.októbra 41
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
Ľubomír K u b i n e c
Clementisova 28
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
Stanislav K u b i n e c
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
Stanislav Kubinec
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 03/02/2007)
Štefan Kubinec
Javorinská 400/10
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 03/02/2007)
Ing Ján Kubinec
28.októbra 41
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 03/02/2007)
František Kubinec
298
Makov
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Jozef Kubinec
časť Čierne 195
Makov
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Ľubomír Kubinec
Okružná 150/28
Čadca - U. Hluška
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Milan Kubinec
297
Makov
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Štefan Kubinec
Javorinská 400/10
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 11/07/2000 until: 01/06/2002)
Ľubomír Kubinec
Okružná 150/28
Čadca - U. Hluška
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
Stanislav Kubinec
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
Ing Ján Kubinec
28.októbra 41
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
František Kubinec
298
Makov
Slovak Republic
  (from: 11/22/1995 until: 01/06/2002)
Jozef Kubinec
časť Čierne 195
Makov
Slovak Republic
  (from: 11/22/1995 until: 01/06/2002)
Milan Kubinec
297
Makov
Slovak Republic
  (from: 11/22/1995 until: 01/06/2002)
Štefan Kubinec
Javorinská 400/10
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 10/19/1992 until: 11/06/2000)
Jozef Kubinec
Mieru 2148
Čadca
Slovak Republic
  (from: 10/19/1992 until: 11/21/1995)
Milan Kubinec
Komenského 1157
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/19/1992 until: 11/21/1995)
Ing. Jozef R e č i č á r
Pod Sokolicami 36
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/28/1991 until: 08/11/1998)
Ing. Jozef Rečičár
Pod Sokolicami 36
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Ing. Jozef Rečičár
Pod Sokolicami 36
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
Ing Ján Kubinec
Kopanice 84
Makov
Slovak Republic
  (from: 03/03/2007 until: 02/11/2020)
Pavol Kubinec
Karoliny Světle 18/1362
Havířov - Bludovice
Česká republika
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Contribution of each member: 
Stanislav K u b i n e c
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
Ľubomír K u b i n e c
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
Ing. Jozef R e č i č á r
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/28/1991 until: 08/11/1998)
Ing. Daniela K u b i n c o v á
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Zdena K r á l i k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Ing. Miroslav K r á l i k
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
Ing Ján K u b i n e c
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
Stanislav K u b i n e c
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Ľubomír K u b i n e c
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Ing Ján K u b i n e c
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Milan Kubinec
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 11/21/1995)
Pavol Kubinec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Štefan Kubinec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 11/06/2000)
Pavel Gašparík
Amount of investment: 29 000 Sk Paid up: 29 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 01/06/2002)
Jozef Kubinec
Amount of investment: 29 000 Sk Paid up: 29 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 11/21/1995)
Milan Kubinec
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 01/06/2002)
Jozef Kubinec
Amount of investment: 29 000 Sk Paid up: 29 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 01/06/2002)
František Kubinec
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 01/06/2002)
Ing. Jozef Rečičár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
Stanislav Kubinec
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
Ľubomír Kubinec
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
Ing Ján Kubinec
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 01/06/2002)
Štefan Kubinec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/07/2000 until: 01/06/2002)
Pavel Gašparík
Amount of investment: 2 400 000 Sk Paid up: 2 400 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Milan Kubinec
Amount of investment: 1 923 000 Sk Paid up: 1 923 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Jozef Kubinec
Amount of investment: 2 400 000 Sk Paid up: 2 400 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
František Kubinec
Amount of investment: 1 923 000 Sk Paid up: 1 923 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Ing. Jozef Rečičár
Amount of investment: 1 450 000 Sk Paid up: 1 450 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Stanislav Kubinec
Amount of investment: 3 600 000 Sk Paid up: 3 600 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Ľubomír Kubinec
Amount of investment: 1 923 000 Sk Paid up: 1 923 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 06/01/2005)
Ing Ján Kubinec
Amount of investment: 6 931 000 Sk Paid up: 6 931 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 03/02/2007)
Štefan Kubinec
Amount of investment: 1 450 000 Sk Paid up: 1 450 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 03/02/2007)
Stanislav Kubinec
Amount of investment: 15 619 000 Sk Paid up: 15 619 000 Sk
  (from: 06/02/2005 until: 03/02/2007)
Ing Ján Kubinec
Amount of investment: 24 000 000 Sk Paid up: 24 000 000 Sk
  (from: 03/03/2007 until: 10/08/2008)
Ing Ján Kubinec
Amount of investment: 7 000 000 Sk Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 10/09/2008 until: 07/28/2009)
Ing Ján Kubinec
Amount of investment: 232 358 EUR Paid up: 232 358 EUR
  (from: 07/29/2009 until: 02/11/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/03/2007 until: 02/11/2020)
konatelia
  (from: 10/19/1992 until: 03/02/2007)
konatelia
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
konatelia
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Stanislav K u b i n e c
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto
  (from: 10/19/1992 until: 08/11/1998)
Stanislav Kubinec
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto
  (from: 08/12/1998 until: 06/01/2005)
Stanislav Kubinec
M.Nešporu 1186/86
Kysucké Nové Mesto
Until: 05/23/2005
  (from: 06/02/2005 until: 06/01/2005)
Ing Ján Kubinec
28.októbra 41
Trenčín
  (from: 10/19/1992 until: 03/02/2007)
Ing Ján Kubinec
Kopanice 84
Makov
  (from: 03/03/2007 until: 02/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Spoločnosť v plnom rozsahu zastupujú predseda, alebo výkonní riaditelia, každý samostatne.
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
Spoločnosť bude zastupovať a za ňu sa podpisovať riaditeľ - Stanislav Kubinec, M.Nešporu 1186/86, Kysucké Nové Mesto. Počas jeho neprítomnosti spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje zástupca - Ľubomír Kubinec.
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Capital: 
232 358 EUR Paid up: 232 358 EUR
  (from: 07/29/2009 until: 02/11/2020)
7 000 000 Sk Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 10/09/2008 until: 07/28/2009)
24 000 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 10/08/2008)
287 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 01/06/2002)
264 000 Sk
  (from: 10/19/1992 until: 11/21/1995)
100 000 Sk
  (from: 01/28/1991 until: 10/18/1992)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/06/2015
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.2K 29/2014-68 z 29.12.2014 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (from: 09/19/2018)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/06/2015
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.2K 29/2014-68 z 29.12.2014 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (from: 05/06/2015 until: 09/18/2018)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
From: 01/06/2015
  (from: 05/06/2015 until: 09/18/2018)
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
From: 01/06/2015 Until: 08/21/2018
  (from: 09/19/2018 until: 09/18/2018)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/06/2017
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:2K/29/2014 - 250 zo dňa 15. mája 2017 súd zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 09/19/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.1991. Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 25.3.1991 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S. r. o. 131 Na zboru spoločníkov konanom dňa 13.7.1992 bol schválený Dodatok č. 2., ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S. r. o. 131
  (from: 10/19/1992 until: 02/11/2020)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.9.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/22/1995 until: 02/11/2020)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1998 bol shcválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/12/1998 until: 02/11/2020)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.6. 1997 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/02/2000 until: 02/11/2020)
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dńa 15.10.2001 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/07/2002 until: 02/11/2020)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.7.2001 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/15/2002 until: 02/11/2020)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.1991. Orgány spoločnost: predseda výkonní riaditelia zbor spoločníkov Predseda Stanislav K u b i n e c Výkonní riaditelia Ing. Miroslav K r á l i k Ing. Ján K u b i n e c Na zasadnutí Zboru spoločníkov konanom dňa 25.3.1991 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: 131
  (from: 03/28/1991 until: 10/18/1992)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.1991. Orgány spoločnosti: Riaditeľ: Zástupca riaditeľa: Zbor spoločníkov:
  (from: 01/28/1991 until: 03/27/1991)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person