Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12488/B

Business name: 
DRAGON INTERNATIONAL TRADE, s.r.o.
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
Registered seat: 
Maďarská 149
Miloslavov 900 42
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
Identification number (IČO): 
34 123 130
  (from: 06/20/1995)
Date of entry: 
06/20/1995
  (from: 06/20/1995)
Person dissolved from: 
10.11.2014
  (from: 11/15/2014)
Date of deletion: 
11/20/2014
  (from: 11/20/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/20/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/1995)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
Partners: 
Zhang De Sheng
Qao Ban Chao Yang 2-50
Peking
Čína
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Wang Ping
Xiannongtan 8-4-20
Peking
Čína
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Zhou Qi
Guandongdian 4-W-30
Peking
Čína
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Li Ya
Fei Tai Road 26
Peking
Čína
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Zhang De Sheng
Qao Ban Chao Yang 2-50
Peking
Čína
residence in the Slovak Republic :
393
Studienka
  (from: 08/14/1996 until: 11/19/2014)
Contribution of each member: 
Li Ya
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Zhou Qi
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Wang Ping
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Zhang De Sheng
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Zhang De Sheng
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/14/1996 until: 11/19/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
Zhang De Sheng
Qao Ban Chao Yang 2-50
Peking
Čína
residence in the Slovak Republic :
393
Studienka
  (from: 01/31/1996 until: 08/13/1996)
Zhang De Sheng
Qao Ban Chao Yang 2-50
Peking
Čína
residence in the Slovak Republic :
393
Studienka
  (from: 08/14/1996 until: 11/19/2014)
Wang Ping
Xiannongtan 8-4-20
Peking
Čína
residence in the Slovak Republic :
393
Studienka
  (from: 01/31/1996 until: 08/13/1996)
Zhou Qi
Guandongdian 4-W-30
Peking
Čína
residence in the Slovak Republic :
393
Studienka
  (from: 01/31/1996 until: 08/13/1996)
Li Ya
Fei Tai Road 26
Peking
Čína
residence in the Slovak Republic :
38
Plavecký Štvrtok
  (from: 06/20/1995 until: 08/13/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.08.2014, č.k.: 34 Exre/382/2005, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť DRAGON INTERNATIONAL TRADE, s r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť DRAGON INTERNATIONAL TRADE, s.r.o., so sídlom Maďarská 149, 900 42 Miloslavov, IČO: 34 123 130, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 12488/B.
  (from: 11/20/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.5.1995 podľa ust. § 24, §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3980 Stary spis: S.r.o. 19460
  (from: 06/20/1995 until: 11/19/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 161/96, Nz 148/96 dňa 05.08.1996. Stary spis: S.r.o. 3980 Stary spis: S.r.o. 19460
  (from: 08/14/1996 until: 11/19/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.8. 2014, č.k. 34 Exre/382/2005 - 18, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2014 bola obchodná spoločnosť DRAGON INTERNATIONAL TRADE, s.r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 11/15/2014 until: 11/19/2014)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person