Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12504/B

Business name: 
ZOO AGRO 5, spol. s r.o.
  (from: 08/09/1995)
Registered seat: 
Dobšinského 10
Senec 903 01
  (from: 03/28/2023)
Nám. 1. Mája 28
Senec 903 01
  (from: 09/20/1996 until: 03/27/2023)
Hlavná 119
Bernolákovo 900 27
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Identification number (IČO): 
34 125 752
  (from: 08/09/1995)
Date of entry: 
08/09/1995
  (from: 08/09/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/09/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/09/1995)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 08/09/1995)
Partners: 
Fridrich Pisara
Záhumenská 45
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ružena Nemšovská
Koncová 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Oľga Ďuranová
Dobšinského 10
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 03/28/2023)
Andrea Babinská
Gallayova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/19/2003 until: 05/23/2022)
Miroslav Babinský
Gallayova 3
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 11/20/1998 until: 02/18/2003)
Zdenek Cernay
Kollárova 3
Senec
Slovak Republic
  (from: 09/20/1996 until: 11/19/1998)
Zdenek Černay
Slnečná 4
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 04/26/2007 until: 05/23/2022)
Zdenek Černay
Kollárova 3
Senec
Slovak Republic
  (from: 11/20/1998 until: 04/25/2007)
Zdenek Černay
Kollárova 3
Senec
Slovak Republic
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Ing. Juraj Ďurana
Nám. 1. Mája 28
Senec
Slovak Republic
  (from: 09/20/1996 until: 05/23/2022)
Jana Fričová
Pri mlyne 58
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1996 until: 11/19/1998)
Jana Fričová
Pri mlyne 58
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Ružena Nemšovská
Koncová 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/19/2003 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Nemšovský
Koncova 29
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 11/20/1998 until: 02/18/2003)
Fridrich Pisara
Záhumenská 45
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/20/1998 until: 05/23/2022)
Fridrich Pisara
Záhumenská 45
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/20/1996 until: 11/19/1998)
Fidrich Pisara
Záhumenská 45
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Ing. Ján Podolinský
Hlavná 119
Bernolákovo
Slovak Republic
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Ing. Juraj Ďurana
Nám. 1. Mája 28
Senec
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022 until: 03/27/2023)
Zdenek Černay
Slnečná 4
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022 until: 03/27/2023)
Andrea Babinská
Gallayova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022 until: 03/27/2023)
Contribution of each member: 
Fridrich Pisara
( peňažný vklad )
  (from: 12/15/2009 until: 05/23/2022)
Fridrich Pisara
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ružena Nemšovská
  (from: 12/15/2009 until: 05/23/2022)
Ružena Nemšovská
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Oľga Ďuranová
Amount of investment: 3 984 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 984 EUR
  (from: 03/28/2023)
Ing. Ján Podolinský
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Zdenek Černay
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Fidrich Pisara
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Jana Fričová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Ing. Juraj Ďurana
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/20/1996 until: 12/14/2009)
Zdenek Cernay
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/20/1996 until: 11/19/1998)
Fridrich Pisara
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/20/1996 until: 11/19/1998)
Jana Fričová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/20/1996 until: 11/19/1998)
Zdenek Černay
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 04/25/2007)
Fridrich Pisara
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 12/14/2009)
Ing. Jozef Nemšovský
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 02/18/2003)
Miroslav Babinský
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 02/18/2003)
Andrea Babinská
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/19/2003 until: 12/14/2009)
Ružena Nemšovská
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/19/2003 until: 12/14/2009)
Zdenek Černay
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/26/2007 until: 12/14/2009)
Ing. Juraj Ďurana
( peňažný vklad )
  (from: 12/15/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Juraj Ďurana
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/24/2022 until: 03/27/2023)
Andrea Babinská
  (from: 12/15/2009 until: 05/23/2022)
Andrea Babinská
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/24/2022 until: 03/27/2023)
Zdenek Černay
  (from: 12/15/2009 until: 05/23/2022)
Zdenek Černay
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/24/2022 until: 03/27/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/09/1995)
Ing. Branislav Pribylka
Hany Zelinovej 24
Senec 903 01
From: 12/13/2022
  (from: 03/28/2023)
Ing. Juraj Ďurana
Nám. 1. Mája 28
Senec
  (from: 09/20/1996 until: 11/05/2010)
Ing. Juraj Ďurana
Nám. 1. Mája 28
Senec
Until: 10/04/2010
  (from: 11/06/2010 until: 11/05/2010)
Ing. Ján Podolinský
Hlavná 119
Bernolákovo
  (from: 08/09/1995 until: 09/19/1996)
Ing. Veronika Pribylková
Nám 1. Mája 28
Senec 903 01
From: 10/22/2010 Until: 12/13/2022
  (from: 03/28/2023 until: 03/27/2023)
Ing. Veronika Pribylková
Nám 1. Mája 28
Senec 903 01
From: 10/22/2010
  (from: 11/06/2010 until: 03/27/2023)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 08/09/1995)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/15/2009)
200 000 Sk
  (from: 11/20/1998 until: 12/14/2009)
100 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 11/19/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10. mája 1995 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.07.1995 v súlade s ustanov. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4338 Stary spis: S.r.o. 19476
  (from: 08/09/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.08.1996 Dodatok č. 2 zo dňa 12.08.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4338 Stary spis: S.r.o. 19476
  (from: 09/20/1996)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.1998, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/20/1998)
Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 7.8.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.10.2002.
  (from: 02/19/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2010.
  (from: 11/06/2010)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person