Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  76/P

Business name: 
ZTS Sabinov, a. s.
  (from: 09/27/2002)
Registered seat: 
Hollého 27
Sabinov 083 30
  (from: 09/27/2002)
Identification number (IČO): 
00 590 797
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
výroba, odbyt, servis a opravy prevodových zariadení, tvárniacich strojov, náradia, prípravkov a nástrojov
  (from: 04/27/1992)
zámočníctvo
  (from: 11/01/1993)
kovoobrábanie, výroba nástrojov
  (from: 11/01/1993)
obchodná činnosť - strojárenské výrobky, potravinárske výrobky, spotrebný tovar
  (from: 11/01/1993)
ubytovacie služby
  (from: 11/01/1993)
závodné stravovanie
  (from: 11/01/1993)
pohostinská činnosť - bufet
  (from: 11/01/1993)
oprava strojov a zariadení
  (from: 10/31/1995)
výroba obrábacích strojov
  (from: 03/31/2000)
úprava, spracovanie a skladovanie dreva
  (from: 03/31/2000)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 09/20/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/20/2000)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2000)
prenájom bytových a nebytových priestorov - prevádzka bytového hospodárstva
  (from: 09/13/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/27/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/27/2002)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/28/2004)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie (pri V) zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa - žeriavy a zdvíhadlá; Ae - regálové zakladače; Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg; Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane
  (from: 07/28/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/08/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/29/2006)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení
  (from: 06/23/2007)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 07/18/2018)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 07/18/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 12/13/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1992)
Ing. Miroslav Betík - člen
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 06/30/2017
  (from: 07/14/2017)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - Petržalka 851 07
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020)
Ing. Michal Petríček - podpredseda
Pod kaštieľom 640/33
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020)
Ing. Marek Kasina , PhD. - člen
15
Lúčka 082 71
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/27/1992)
Capital: 
5 337 426 EUR Paid up: 5 337 426 EUR
  (from: 09/12/2020)
Shares: 
Number of shares: 232062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 23 EUR
  (from: 09/12/2020)
Supervisory board: 
JUDr. Michal Lazar - člen
Strmý vŕšok 8173/173
Bratislava 841 06
From: 06/13/2014
  (from: 07/01/2014)
Mária Puškašová
Ul. Mieru 603/20
Sabinov 083 01
From: 05/10/2019
  (from: 05/16/2019)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - Petržalka 851 07
From: 01/01/2020
  (from: 02/04/2020)
Other legal facts: 
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 7.12.1992 a dňa 22.6.1993. Stary spis: Sa 219
  (from: 11/01/1993)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 23.5.1995. Stary spis: Sa 219
  (from: 09/02/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.6.1996. Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 7.6.1996 o znížení základného imania z 232.062.000.- Sk na 208.855.800.- Sk. Stary spis: Sa 219
  (from: 11/22/1996)
Znížené základné imanie 208.855.800,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 20.5.1997.
  (from: 05/20/1997)
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ustanovení zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. ust. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 219
  (from: 04/27/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 25.5.1999.
  (from: 03/31/2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2000.
  (from: 09/20/2000)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.5.2002.
  (from: 09/27/2002)
Date of updating data in databases:  05/21/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person