Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12584/B

Business name: 
KOVOMEX, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 07/25/1996 until: 01/20/1997)
KOVOMEX, spol. s r.o.
  (from: 06/03/1991 until: 07/24/1996)
Registered seat: 
Fučíkova 4
Senec 903 01
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
Béla Kúnu 41
Bratislava
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Identification number (IČO): 
17 312 337
  (from: 06/03/1991)
Date of entry: 
06/03/1991
  (from: 06/03/1991)
Person dissolved from: 
21.1.1997
  (from: 01/21/1997)
Date of deletion: 
01/21/1997
  (from: 01/21/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/21/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/03/1991)
Objects of the company: 
realizácia komerčnej činnosti vo vzťahu k tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
zriaďovanie stredísk služieb a obchodných zastúpení na území ČSFR
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
metalizácia a povrchová úprava materiálov
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
pomocné a demoličné práce.
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
metalizácia a povrchová úprava materiálov
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie - export-import
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
Partners: 
Igor Gottschall
Dobšinského 35
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Milan Janoviček
Šamorínska 39
Senec
Slovak Republic
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Milan Janoviček
Šamorínska 39
Senec
Slovak Republic
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Milan Janoviček
Šamorínska 39
Senec
Slovak Republic
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Oto Kučera
Gessayová 41
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Oto Kučera
Béla Kúnu 41
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Oto Kučera
Béla Kúnu 41
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Ernest Marek
Lietavská 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Ernest Marek
Kovpakova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Ernest Marek
Kovpakova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Imrich Radosa
Kvačalova 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Imrich Radosa
Kvačalova 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Contribution of each member: 
Oto Kučera
Amount of investment: 25 000 Kčs Paid up: 25 000 Kčs
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Milan Janoviček
Amount of investment: 25 000 Kčs Paid up: 25 000 Kčs
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Imrich Radosa
Amount of investment: 25 000 Kčs Paid up: 25 000 Kčs
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Ernest Marek
Amount of investment: 25 000 Kčs Paid up: 25 000 Kčs
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Oto Kučera
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Milan Janoviček
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Imrich Radosa
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Ernest Marek
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Oto Kučera
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Milan Janoviček
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Ernest Marek
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Igor Gottschall
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Management body: 
likvidátor
  (from: 07/25/1996 until: 01/20/1997)
konatelia
  (from: 06/24/1993 until: 07/24/1996)
konatelia
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Milan Janoviček
Šamorínska 39
Senec
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Milan Janoviček
Šamorínska 39
Senec
  (from: 05/13/1996 until: 07/24/1996)
Oto Kučera
Gessayova 41
Bratislava
  (from: 06/24/1993 until: 05/12/1996)
Oto Kučera
Gessayová 41
Bratislava
  (from: 05/13/1996 until: 07/24/1996)
Ernest Marek
Lietavská 11
Bratislava
  (from: 05/13/1996 until: 07/24/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostane.
  (from: 06/24/1993 until: 07/24/1996)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Oto Kučera-predseda spoločnosti alebo Milan Janoviček-výkonný riaditeľ spoločnosti.
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
100 000 Kčs
  (from: 06/03/1991 until: 06/23/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Alexander Sokol
Holíčska 11
Bratislava
  (from: 07/25/1996 until: 01/20/1997)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 07/25/1996 until: 01/20/1997)
Other legal facts: 
Výpis z uznesenia zo dňa 23.12.1996 o schválení likvidačnej správy spoločníkmi spoločnosti. V Y M A Z U J E S A : Spoločnosť pod obchodným menom KOVOMEX, spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Fučíkova 4, Senec, IČO 17 312 337 z obchodného registra dňom právoplatnosti uznesenia. Stary spis: S.r.o. 19558
  (from: 01/21/1997)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.05.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 6265 Stary spis: S.r.o. 19558
  (from: 06/03/1991 until: 01/20/1997)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.11.1992 v súlade s príslušnými ust. obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 6265 Stary spis: S.r.o. 19558
  (from: 06/24/1993 until: 01/20/1997)
Dodatok č.1 zo dňa 25.01.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6265 Stary spis: S.r.o. 19558
  (from: 05/13/1996 until: 01/20/1997)
Rozhodnutie VZ spoločnosti zo dňa 31.05.1996 o zrušení spoločnosti likvidáciou. Stary spis: S.r.o. 6265 Stary spis: S.r.o. 19558
  (from: 07/25/1996 until: 01/20/1997)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person