Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46/L

Business name: 
ELEKTRO, VÝŤAHY, PLYN spol. s r.o.
  (from: 03/01/1991 until: 01/03/2017)
Registered seat: 
Jašíkova 45
Čadca 022 01
  (from: 03/01/1991 until: 01/03/2017)
Identification number (IČO): 
00 650 641
  (from: 03/01/1991)
Date of entry: 
03/01/1991
  (from: 03/01/1991)
Person dissolved from: 
31.12.2016
  (from: 01/04/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/04/2017)
Date of deletion: 
01/04/2017
  (from: 01/04/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/04/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1991)
Objects of the company: 
predajná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám zariadení a výrobkov elektro- technických, plynárenských a výťahových košikárskych výrobkov, priemyselného tovaru
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
montáž, opravy plynových zariadení a vykonávanie revízií dodávateľským spôsobom, v rozsahu ČSN 38 6441, 386460, 38 6413
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
montáž, opravu a údržba elektrických zariadení do 100 v a bleskozvodov v objektoch tr. A a B, na výrobu rozvádzačov nízkeho napätia a revízie elektrických zariadení do 38 KV a bleskozvodov v objetkoch tr. A a B dodávateľským spôsobom
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
opravy, generálne opravy, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky el. výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb majúcich nosnosť nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
výroba kľúčov, zámočníckych výrobkov
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
výroba plynových, elektrotechnických, výťahových, košikárskych výrobkov a zariadení
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre plynovody a plynoinštalácie, vodoinštalácie, elektroinštalácie
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
vykonávanie poradenskej činnosti v súlade s predmetom činnosti
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
doprava materiálu a tovaru občanom i organizáciám
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
revízie, skúšky, opravy, montáž a rekonštrukcie výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou staviab s nosnosťou na 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m vykonávané dodáva- teľsky
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
vložkovanie komínov
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
montáž, opravy plynových zariadení a vykonávanie revízií plynových zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
rozvody plynov, zariadenia na spotrebu plynov (zemný, propan - butan)
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
zámočnícke práce vrátane výroby kľúčov
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných činností a tovarov na ktoré je potrebné vydať zvláštne povolenie
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
montáž, údržba, opravy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov a výroba rozvá- dzačov nn dodávateľským spôsobom do 52 kV v objektoch triedy "A" a "B"
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
montáž, opravy regulačnej techniky
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti elektro, plyn
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
vykonávanie revízií elektric. zariadení do 38 KV, vrátane bleskozvodov v objektoch triedy "A"
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
projektové práce - stavebná časť, vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonáv. bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
projektové práce v oblasti elektro
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
Partners: 
Agnesa B a r n i š i n o v á
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Agnesa B a r n i š i n o v á
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ján B a z g e r
552
Olešná
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ján B a z g e r
552
Olešná
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ladislav B u d k o v a n
47
Čadca-Horelica
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ladislav B u d k o v a n
47
Čadca-Horelica
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Agnesa Barnišinová
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Ing. Štefan Beleš
Hviezdoslavova 1950
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Jozef D r á b
112
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef D r á b
112
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Vladimír G o m o l a
Kollára 2457
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Vladimír G o m o l a
Kollára 2457
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Vladimír Gomola
Kollára 2457
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Viliam H e m r a n
Žarec 23/B
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam H e r m a n
Žarec 23/B
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef J e n d r i š á k
1251
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef J e n d r i š á k
1251
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef Jendrišák
1251
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Anton K a j á n e k
19
Raková
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton K a j á n e k
19
Raková
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ferdinand K l u š á k
625
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ferdinand K l u š á k
625
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav K r e n ž e l á k
Podzávoz 1653
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Miroslav K r e n ž e l á k
Podzávoz 1653
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam K r k o š k a
sídl. III, bl. E/H
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Viliam K r k o š k a
sídl. III, bl. E/H
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef K u b a n č á k
17/F
Čadca-Kýčerka
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef K u b a n č á k
17/F
Čadca-Kýčerka
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef K u b a š k a
5 A/C
Čadca-Kýčerka
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef K u b a š k a
5 A/C
Čadca-Kýčerka
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec - Potok
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Bohuš K u b i c a
Revolučná 1897
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec - Potok
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Bohuš K u b i c a
Revolučná 1897
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Emil K u c h a r č í k
Podzávoz 2351
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Emil K u c h a r č í k
Podzávoz 2351
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K u f f a
sídl. III, bl. M
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton K u f f a
sídl. III, bl. M
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Rudolf K u l a s
262
Stará Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton Kajánek
19
Raková
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 07/18/2016)
Ferdinand Klušák
625
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Miroslav Krenželák
Podzávoz 1653
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Jozef Kubančák
17/F
Čadca-Kýčerka
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Jozef Kubaška
5 A/C
Čadca-Kýčerka
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Anton Kubica
107
Svrčinovec - Potok
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Bohuš Kubica
Revolučná 1897
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Júlia L i k á č o v á
Žarec 41/H
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Júlia L i k á č o v á
Žarec 41/H
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Pavol L i t v i k
347
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Pavol L i t v i k
347
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Júlia Likačová
Žarec 41/H
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Pavol Litvík
347
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Václav M e š ť a n
Žerec 31/C
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Václav M e š ť a n
Žerec 31/C
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Rudolf M i c h a l í k
Komenského 128
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav M o r a v e c
173
Čierne
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Miroslav M o r a v e c
173
Čierne
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
František Mariňák
Obrancov Mieru 1769
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Miroslav Moravec
173
Čierne
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Ján Moskál
1236
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Miroslav P a d y š á k
380
Svrčinovec
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Miroslav P a d y š á k
380
Svrčinovec
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav Padyšák
380
Svrčinovec
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Štefan S t a n í k
290
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Štefan S t a n í k
290
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Štefan Staník
290
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Milan Š u s t e k
Horna 2028
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Milan Š u s t e k
Horna 2028
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Milan Šustek
Horna 2028
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Milan V r ú b e l
Žarec 43/44
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Milan V r ú b e l
Žarec 43/44
Čadca
Slovak Republic
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Milan Vrúbel
Žarec 43/44
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/29/2015)
Viliam Herman
Janka Kráľa 2593/13
Čadca 022 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 01/03/2017)
Viliam Krkoška
sídl. III, bl. E/H
Čadca
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 01/03/2017)
Ján Bazger
552
Olešná
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 01/03/2017)
Jozef Dráb
112
Oščadnica
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 01/03/2017)
Contribution of each member: 
Anton K a j á n e k
Amount of investment: 76 000 Sk Paid up: 76 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam H e m r a n
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Štefan S t a n í k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Milan V r ú b e l
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav K r e n ž e l á k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Bohuš K u b i c a
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Emil K u c h a r č í k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef J e n d r i š á k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef K u b a š k a
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K u f f a
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Pavol L i t v i k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam K r k o š k a
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ladislav B u d k o v a n
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ján B a z g e r
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav P a d y š á k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Milan Š u s t e k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav M o r a v e c
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Agnesa B a r n i š i n o v á
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K u b i c a
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef K u b a n č á k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Václav M e š ť a n
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Júlia L i k á č o v á
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ferdinand K l u š á k
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Vladimír G o m o l a
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef D r á b
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ján M o s k á l
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Rudolf K u l a s
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Rudolf M i c h a l í k
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Štefan B e l e š
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K a j á n e k
Amount of investment: 93 000 Sk Paid up: 93 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Viliam H e r m a n
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 63 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Štefan S t a n í k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Milan V r ú b e l
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Miroslav K r e n ž e l á k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Bohuš K u b i c a
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Emil K u c h a r č í k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef J e n d r i š á k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef K u b a š k a
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton K u f f a
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Pavol L i t v i k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Viliam K r k o š k a
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ladislav B u d k o v a n
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ján B a z g e r
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Miroslav P a d y š á k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Milan Š u s t e k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Miroslav M o r a v e c
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Agnesa B a r n i š i n o v á
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton K u b i c a
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 32 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef K u b a n č á k
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Václav M e š ť a n
Amount of investment: 41 000 Sk Paid up: 41 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Júlia L i k á č o v á
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ferdinand K l u š á k
Amount of investment: 39 000 Sk Paid up: 39 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Vladimír G o m o l a
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef D r á b
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ján M o s k á l
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 32 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ing. Štefan B e l e š
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton Kajánek
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Viliam Herman
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Štefan Staník
Amount of investment: 39 000 Sk Paid up: 39 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Milan Vrúbel
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Miroslav Krenželák
Amount of investment: 37 000 Sk Paid up: 37 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Bohuš Kubica
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Jozef Jendrišák
Amount of investment: 38 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Jozef Kubaška
Amount of investment: 37 000 Sk Paid up: 37 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Pavol Litvík
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Viliam Krkoška
Amount of investment: 38 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Ján Bazger
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Miroslav Padyšák
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Milan Šustek
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 32 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Miroslav Moravec
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Agnesa Barnišinová
Amount of investment: 39 000 Sk Paid up: 39 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Anton Kubica
Amount of investment: 38 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Jozef Kubančák
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Júlia Likačová
Amount of investment: 38 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Ferdinand Klušák
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Vladimír Gomola
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Jozef Dráb
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Ján Moskál
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Ing. Štefan Beleš
Amount of investment: 37 000 Sk Paid up: 37 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
František Mariňák
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Anton Kajánek
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 07/18/2016)
Viliam Herman
Amount of investment: 2 158 EUR Paid up: 2 158 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Štefan Staník
Amount of investment: 1 295 EUR Paid up: 1 295 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Milan Vrúbel
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Miroslav Krenželák
Amount of investment: 1 229 EUR Paid up: 1 229 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Bohuš Kubica
Amount of investment: 1 096 EUR Paid up: 1 096 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Jozef Jendrišák
Amount of investment: 1 262 EUR Paid up: 1 262 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Jozef Kubaška
Amount of investment: 1 229 EUR Paid up: 1 229 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Pavol Litvík
Amount of investment: 1 030 EUR Paid up: 1 030 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Viliam Krkoška
Amount of investment: 1 262 EUR Paid up: 1 262 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 01/03/2017)
Ján Bazger
Amount of investment: 1 096 EUR Paid up: 1 096 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 01/03/2017)
Miroslav Padyšák
Amount of investment: 1 096 EUR Paid up: 1 096 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Milan Šustek
Amount of investment: 1 063 EUR Paid up: 1 063 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Miroslav Moravec
Amount of investment: 1 096 EUR Paid up: 1 096 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Agnesa Barnišinová
Amount of investment: 1 295 EUR Paid up: 1 295 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Anton Kubica
Amount of investment: 1 262 EUR Paid up: 1 262 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Jozef Kubančák
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Júlia Likačová
Amount of investment: 1 262 EUR Paid up: 1 262 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Ferdinand Klušák
Amount of investment: 1 527 EUR Paid up: 1 527 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Vladimír Gomola
Amount of investment: 1 428 EUR Paid up: 1 428 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Jozef Dráb
Amount of investment: 1 030 EUR Paid up: 1 030 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 01/03/2017)
Ján Moskál
Amount of investment: 1 129 EUR Paid up: 1 129 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Ing. Štefan Beleš
Amount of investment: 1 229 EUR Paid up: 1 229 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
František Mariňák
Amount of investment: 1 030 EUR Paid up: 1 030 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 05/29/2015)
Viliam Herman
Amount of investment: 25 040 EUR Paid up: 25 040 EUR
  (from: 05/30/2015 until: 07/18/2016)
Viliam Herman
Amount of investment: 28 360 EUR Paid up: 28 360 EUR
  (from: 07/19/2016 until: 01/03/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/28/2015 until: 01/03/2017)
konatelia
  (from: 03/01/1991 until: 07/27/2015)
Agnesa B a r n i š i n o v á
sídl. III, bl. 2/A-18
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ján B a z g e r
552
Olešná
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ladislav B u d k o v a n
47
Čadca-Horelica
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Štefan Beleš
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (from: 07/01/1998 until: 05/29/2015)
Ing. Štefan Beleš
Hviezdoslavova 1950
Čadca
Until: 03/12/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Jozef D r á b
112
Oščadnica
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Vladimír G o m o l a
Kollára 2457
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam H e r m a n - zástupca riaditeľa
Žarec 23/B
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam Herman
Žarec 23/B
Čadca
  (from: 05/26/1993 until: 05/29/2015)
Jozef J e n d r i š á k
1251
Oščadnica
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K a j á n e k
19
Raková
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton K a j á n e k - riaditeľ
19
Raková
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ferdinand K l u š á k
625
Kysucký Lieskovec
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav K r e n ž e l á k
Podzávoz 1653
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam K r k o š k a
sídl. III, bl. E/H
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef K u b a n č á k
17/F
Čadca-Kýčerka
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Jozef K u b a š k a
5 A/C
Čadca-Kýčerka
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec - Potok
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Bohuš K u b i c a
Revolučná 1897
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Emil K u c h a r č í k
Podzávoz 2351
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton K u f f a
sídl. III, bl. M
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Rudolf K u l a s
262
Stará Bystrica
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Anton Kajánek
19
Raková
  (from: 05/20/1998 until: 05/09/2012)
Anton Kajánek
19
Raková
Until: 10/01/2011
  (from: 05/10/2012 until: 05/09/2012)
Júlia L i k á č o v á
Žarec 41/H
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Pavol L i t v i k
347
Kysucký Lieskovec
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Václav M e š ť a n
Žerec 31/C
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Rudolf M i c h a l í k
Komenského 128
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav M o r a v e c
173
Čierne
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Miroslav P a d y š á k
380
Svrčinovec
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Štefan S t a n í k
290
Turzovka
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Milan Š u s t e k
Horna 2028
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Milan V r ú b e l
Žarec 43/44
Čadca
  (from: 03/01/1991 until: 05/25/1993)
Viliam Herman
Janka Kráľa 2593/13
Čadca 022 01
  (from: 05/30/2015 until: 01/03/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/01/1991 until: 01/03/2017)
Capital: 
31 748 EUR Paid up: 31 748 EUR
  (from: 05/10/2012 until: 01/03/2017)
956 000 Sk
  (from: 03/01/1991 until: 05/09/2012)
Supervisory board: 
Ing. Štefan B e l e š
Hviezdoslavova 1950
Čadca
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Jozef K u b a š k a
5
Čadca-Kýčerka
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Anton K u b i c a
107
Svrčinovec
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Ján M o s k á l
1236
Oščadnica
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Milan V r ú b e l
Žarec 43
Čadca
  (from: 05/26/1993 until: 05/19/1998)
Milan Vrúbel
Žarec 43
Čadca
Until: 07/15/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Ján Moskál
1236
Oščadnica
Until: 07/15/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Jozef Kubaška
5
Čadca-Kýčerka
Until: 07/15/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Anton Kubica
107
Svrčinovec
Until: 07/15/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Ferdinand Klušák
625
Kysucký Lieskovec
Until: 07/15/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Milan Vrúbel
Žarec 43
Čadca
  (from: 05/20/1998 until: 07/27/2015)
Jozef Kubaška
5
Čadca-Kýčerka
  (from: 05/20/1998 until: 07/27/2015)
Ján Moskál
1236
Oščadnica
  (from: 05/20/1998 until: 07/27/2015)
Anton Kubica
107
Svrčinovec
  (from: 05/20/1998 until: 07/27/2015)
Ferdinand Klušák
625
Kysucký Lieskovec
  (from: 05/20/1998 until: 07/27/2015)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia spoločníkov obchodnej spoločnosti ELEKTRO, VÝŤAHY, PLYN spol. s r.o., v ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.12.2016 jej zlúčením so spoločnosťou CLUB CAFFÉ PRESTIGIO, s.r.o. so sídlom Janka Kráľa 2591/3, 022 01 Čadca, IČO: 46 364 234, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe schválenej Zmluvy o zlúčení sa obchodná spoločnosť ELEKTRO, VÝŤAHY, PLYN spol. s r.o. so sídlom Jašíkova 45, 022 01 Čadca, IČO: 00 650 641 dňom 04.01.2017 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
  (from: 01/04/2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.2.1991
  (from: 03/01/1991 until: 01/03/2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 21.9. 1992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 166
  (from: 05/26/1993 until: 01/03/2017)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 05/20/1998 until: 01/03/2017)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4. 1998 bol zvolený konateľ Ing. Štefan Beleš.
  (from: 07/01/1998 until: 01/03/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/04/2017)
Legal successor: 
CLUB CAFFÉ PRESTIGIO, s.r.o.
Janka Kráľa 2591/3
Čadca 022 01
  (from: 01/04/2017)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person