Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  160/N

Business name: 
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 03/23/2004)
Registered seat: 
Veľká komárňanská 5
Dvory nad Žitavou 941 31
  (from: 06/10/1998 until: 03/23/2004)
Identification number (IČO): 
00 199 184
  (from: 06/29/1973)
Date of entry: 
06/29/1973
  (from: 06/29/1973)
Date of deletion: 
03/24/2004
  (from: 03/24/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/29/1973)
Registered capital: 
35 760 000 Sk
  (from: 06/04/1999 until: 03/23/2004)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Dr., vložka č. 160/N sa v y m a z á v a Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou, so sídlom Veľká Komárňanská 5, Dvory nad Žitavou, IČO: 00 199 184, ktoré zaniklo rozdelením (na členskej schôdzi konanej dňa 03.03.2004). Právnymi nástupcami zaniknutej spoločnosti sa stali novozaložené družstvá: Združenie agropodnikateľov, družstvo, so sídlom Veľká Komárňanská 5, Dvory nad Žitavou, OVD - Ovocinárske družstvo, so sídlom Za traťou 1427, Dvory nad Žitavou, VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo, so sídlom Branovská cesta 1926, Dvory nad Žitavou, ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo, Veľká Komárňanská 2330, Dvory nad Žitavou. Na uvedené nástupnícke družstvá prešli majetok, práva a záväzky zaniknutého družstva v rozsahu schváleného projektu rozdelenia družstva zo dňa 03.03.2004.
  (from: 03/24/2004)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person