Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  160/N

Business name: 
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 03/23/2004)
Poľnohospodárske družstvo Dvory nad Žitavou
  (from: 06/29/1973 until: 06/09/1998)
Registered seat: 
Veľká komárňanská 5
Dvory nad Žitavou 941 31
  (from: 06/10/1998 until: 03/23/2004)
Dvory nad Žitavou 941 31
  (from: 04/16/1993 until: 06/09/1998)
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
Identification number (IČO): 
00 199 184
  (from: 06/29/1973)
Date of entry: 
06/29/1973
  (from: 06/29/1973)
Date of deletion: 
03/24/2004
  (from: 03/24/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/29/1973)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
iná hospodárska a obchodná činnosť, predmetom ktorej je :
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
stavebná činnosť
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
drevovýroba
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
kovovýroba
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
opravárensko-servisná činnosť v remeselníckych profesiách
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
výroba a predaj zmesi
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
laboratórna činnosť
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
rozmnožovacie práce
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
predaj propagačných materiálov vlastnej výroby
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
poskytovanie služieb obyvateľstvu prostredníctvom vlastných ubytovacích zariadení
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
závodné stravovanie
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
revízna činnosť
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
vykonávanie vnútroštátnej a zahraničnej obchodnej činnosti
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
pestovateľská pálenica
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
poľnohospodárska činnosť, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
základná rastlinná výroba
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
pestovanie poľných plodín
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
špeciálna rastlinná výroba-pestovanie špeciálnych plodín, ovocných sadov a viniča hroznorodého
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
živočíšna výroba
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
chov hovädzieho dobytka a ošípaných
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba krmných zmesí
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, inseminačné práce
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
pečenie chleba a pečivových výrobkov
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba cestovín
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
pozberová úprava, balenie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba hroznového vína
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
spracovanie a balenie strukovín, korenín a rastlinných produktov
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba destilátov
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa z vlastnej produkcie
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
porážka hov. dobytka, ošípaných a hydiny z vlastnej produkcie
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
poradenstvo v obl. obchodu, ekonomiky a služieb
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
maloobchod s nápojmi
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
maloobchod so strukovinami a cestovinami
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
maloobchod s mliekom a s mliečnymi výrobkami
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
prenájom výrobných a spoločenských priestorov
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
kultúrna činnosť
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
opravy poľnohospodárskych strojov, dopr. zariadení a prostr.
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
zámočníctvo
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba záves. náradia pre poľnohospodárske stroje
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba pracovného ručného náradia
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
stolárstvo
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba paliet
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba stavebných hmôt a doplnkov
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
ťažba štrku a piesku
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
revízia elektrických zariadení
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
montáž a riadenie prevádzky elektro-zariadení do 1000 V
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
laboratórna činnosť
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
rozmnožovacie práce
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
iná nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
bufetová činnosť
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
závodné stravovanie
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 06/10/1998 until: 03/23/2004)
klampiarstvo
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
vývoz tekutých domových odpadov-fekálií
  (from: 06/13/2000 until: 03/23/2004)
poľovníctvo
  (from: 12/11/2001 until: 03/23/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
Managing board
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
Ing. Stanislav Becík - predseda
Komenského 1553
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
Ing. Stanislav Becík - predseda
Komenského 1553
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Ing. Stanislav Becík - predseda
Komenského 1553
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Ing. Stanislav Becík - predseda
Komenského 1553
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2003)
Pavol Hanzlík - člen
Novomestská 7
Nové Zámky
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2003)
Ing. Ondrej Istenes - člen
Družstevná 1592
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Ing. Ondrej Istenes - člen
Družstevná 1592
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Jaroslav Kuchta - člen
124
Branovo
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2003)
Ing. Ján Kurdi - člen
J.Attilu 1606
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/24/1996 until: 06/09/1998)
Vojtech Lebó - člen
Tajovského 1863
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Vojtech Lebó - člen
Tajovského 1863
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Vojtech Lebó - člen
Tajovského 1863
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2003)
František Lengyel - člen
Pod záhradami 1451
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
František Lengyel - člen
Pod záhradami 1451
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Vojtech Lengyel - člen
Hlboká cesta 1316
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Vojtech Lengyel - člen
Hlboká cesta 1316
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Ladislav Maczkó - podpredseda
Šafarikova 12
Nové Zámky
  (from: 04/16/1993 until: 12/12/1995)
František Mazán - člen
Ružová dolina 1502
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
František Mazán - člen
Ružová dolina 1502
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
František Mellen - člen
198
Branovo
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
František Mellen - člen
198
Branovo
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Vojtech Nagy - člen
Pod záhradami 549
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Vojtech Nagy - člen
Pod záhradami 549
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Alžbeta Rečková - člen
Veľká komárňanská 1392
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2003)
Katarína Rozsnyová - člen
Jilemníckeho 1762
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2003)
Emil Schultz - člen
Komenského 1576
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Emil Schultz - člen
Komenského 1576
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Emil Schultz - člen
Komenského 1576
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 06/12/2000)
Emil Schultz - podpredseda
Komenského 1576
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/13/2000 until: 05/28/2003)
Štefan Stanko - člen
Krajná 1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 12/13/1995 until: 04/23/1996)
Štefan Stanko - člen
Krajná 1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/13/2000 until: 05/28/2003)
Štefan Stanko - podpredseda
1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
Štefan Stanko - podpredseda
Krajná 1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Štefan Stanko - podpredseda
Krajná 1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 06/12/2000)
Štefan Stanko - podpredseda predstavenstva
Krajná 1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/24/1996 until: 05/27/1997)
Vojtech Szekeres - člen
Brezová 1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Vojtech Szekeres - člen
Brezová 1307
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Jozef Šalgo - člen
Jilemnického 1766
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2003)
Tibor Tarics - člen
Mostná 458
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/24/1996 until: 06/09/1998)
Viliam Vadkerti - člen
Jilemnického 1705
Dvory nad Žitavou
  (from: 12/13/1995 until: 06/09/1998)
Helena Vadkertiová - člen
Mostná 20
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 04/23/1996)
Štefan Vančo - člen
Žitavská 304
Dvory nad Žitavou
  (from: 04/16/1993 until: 05/27/1997)
Štefan Vančo - člen
Žitavská 304
Dvory nad Žitavou
  (from: 05/28/1997 until: 06/09/1998)
Ing. Stanislav Becík - predseda
J.A. Komenského 1553/6
Dvory nad Žitavou
From: 03/13/2003
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Emil Schultz - podpredseda
J.A. Komenského 1576/3
Dvory nad Žitavou
From: 03/13/2003
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Vojtech Lebó - člen
J.G. Tajovského 1863/29
Dvory nad Žitavou
From: 03/13/2003
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Katarína Rozsnyová - člen
P. Jilemnického 1762/23
Dvory nad Žitavou
From: 03/13/2003
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Pavol Hanzlík - člen
Novomestská 1898/7
Nové Zámky
From: 03/13/2003
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
František Andrejka - člen
J.G. Tajovského 1880/63
Dvory nad Žitavou
From: 03/13/2003
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Ing. Juraj Ernest - člen
G. Bethlena 317/48
Nové Zámky
From: 03/13/2003
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Acting: 
Za družstvo navonok koná predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon ktorý robí prestavenstvo, predpisaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda
  (from: 06/29/1973 until: 04/15/1993)
Registered capital: 
35 760 000 Sk
  (from: 06/04/1999 until: 03/23/2004)
279 064 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 06/03/1999)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 04/23/1996)
100 000 Sk
  (from: 04/24/1996 until: 06/03/1999)
30 000 Sk
  (from: 06/04/1999 until: 05/28/2003)
10 000 Sk
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Dr., vložka č. 160/N sa v y m a z á v a Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou, so sídlom Veľká Komárňanská 5, Dvory nad Žitavou, IČO: 00 199 184, ktoré zaniklo rozdelením (na členskej schôdzi konanej dňa 03.03.2004). Právnymi nástupcami zaniknutej spoločnosti sa stali novozaložené družstvá: Združenie agropodnikateľov, družstvo, so sídlom Veľká Komárňanská 5, Dvory nad Žitavou, OVD - Ovocinárske družstvo, so sídlom Za traťou 1427, Dvory nad Žitavou, VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo, so sídlom Branovská cesta 1926, Dvory nad Žitavou, ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo, Veľká Komárňanská 2330, Dvory nad Žitavou. Na uvedené nástupnícke družstvá prešli majetok, práva a záväzky zaniknutého družstva v rozsahu schváleného projektu rozdelenia družstva zo dňa 03.03.2004.
  (from: 03/24/2004)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 23.2.1972 zlúčením JRD Branovo a JRD Dvory nad Žitavou; bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Nových Zámkoch uznesením č. 203/150673/73 dňa 15.6.1973 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák.č. 49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 29.6.1973 /§ 1 zák.č. 72/70 Zb./. Stanovy : Na výročnej členskej schôdzi družstva konanej v dňoch 20. a 21.2.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Dodatok k stanovám schválený na členskej schôdzi zo dňa 12.9.1991 Ako členovia prispievajú na úhradu vzniklých strát: Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, prípadne členským vkladom a hodnotou pôdy, najviac do výšky členského podielu. Pokiaľ je strata menšia než suma členských podielov a členských vkladov a hodnoty združenej pôdy, ručia členovia rovnakým podielom /percentom/ súčtu ich členského podielu, členského vkladu a hodnoty združenej pôdy. Člen, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružil pôdu, ručí za stratu družstva do výšky priemernej odmeny. Stary spis: Dr 342
  (from: 06/29/1973 until: 03/23/2004)
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 3.12.1992 prispôsobené ust. Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 342
  (from: 04/16/1993 until: 03/23/2004)
Na členskej schôdzi PD Dvory nad Žitavou, ktorá sa konala dňa 20 a 21.3.1996 boli schválené zmeny a doplnky stanov v súlade so zákonom NR SR č.264/1995 Zb. Stary spis: Dr 342
  (from: 04/24/1996 until: 03/23/2004)
Dodatok k stanovám schválený na členských schôdzach konaných v dňoch 19.2.1997, 20.2. 1997 a 21.2.1997.
  (from: 03/27/1997 until: 03/23/2004)
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 12.3.1998.
  (from: 06/10/1998 until: 03/23/2004)
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 31.3.1999.
  (from: 06/04/1999 until: 03/23/2004)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 16.03.2000.
  (from: 06/13/2000 until: 03/23/2004)
Zmena stanov družstva schválená na čiastkových členských schôdzach družstva dňa 04.04.2001, 05.04.2001 a 06.04.2001.
  (from: 12/11/2001 until: 03/23/2004)
Zmena stanov družstva schválená na čiastkových členských schôdzach družstva dňa 11.03.2003, 12.03.2003 a 13.03.2003.
  (from: 05/29/2003 until: 03/23/2004)
Date of updating data in databases:  07/20/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person