Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  165/N

Business name: 
NITRIANSKE TLAČIARNE a.s., v dodatočnej likvidácii
  (from: 05/13/2023)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 18
Nitra 949 50
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Identification number (IČO): 
34 133 569
  (from: 01/23/1996)
Date of entry: 
02/01/1996
  (from: 01/23/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/23/1996)
Capital: 
81 588 000 Sk
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/21/2023
  (from: 05/13/2023)
 Liquidators:
JUDr. Marián Dobiš
Nábrežie mládeže 57
Nitra 949 01
From: 02/21/2023
  (from: 08/03/2023)
 Liquidators:
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky
From: 03/10/2010 Until: 03/27/2010
  (from: 02/02/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 05/13/2023)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31K /31/2011-147 zo dňa 26.09.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2011, bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. S4, vložka č. 165/N sa v y m a z u j e dňom 22.11.2011 obchodná spoločnosť NITRIANSKE TLAČIARNE a.s., so sídlom: Fraňa Mojtu 18, 949 50 Nitra, IČO: 34 133 569.
  (from: 11/22/2011)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 12.05.2023 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 28/Exre/43/2023.
  (from: 05/13/2023)
OS Nitra uznesením č.k. 31CbR 56/2022-97 zo dňa 20.02.2023, právoplatným dňa 21.02.2023, rozhodol o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti: NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 50 Nitra, IČO: 34 133 569, vymazanej z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, z odd. Sa, vl. č. 165/N, dňa 22.11.2011. Súd menoval spoločnosti likvidátora JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, značka: S 1676.
  (from: 05/13/2023)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person