Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  165/N

Business name: 
NITRIANSKE TLAČIARNE a.s., v dodatočnej likvidácii
  (from: 05/13/2023)
NITRIANSKE TLAČIARNE a.s.
  (from: 02/02/2011 until: 05/12/2023)
NITRIANSKE TLAČIARNE a.s.
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 18
Nitra 949 50
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Fraňa Mojtu 18
Nitra 949 50
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Identification number (IČO): 
34 133 569
  (from: 01/23/1996)
Date of entry: 
02/01/1996
  (from: 01/23/1996)
Date of deletion: 
03/27/2010
  (from: 03/27/2010 until: 02/01/2011)
11/22/2011
  (from: 11/22/2011 until: 11/21/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/27/2010 until: 02/01/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/23/1996)
Objects of the company: 
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
veľkoobchod-knihy
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
veľkoobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
veľkoobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
maloobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
maloobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
veľkoobchod-knihy
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
veľkoobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
veľkoobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
maloobchod-polygrafické a papierenské potreby a materiály
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
maloobchod-školské a kancelárske potreby a materiály
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Managing board
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Marta Beneová
ul. Hanácka 6
Nitra 949 01
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Marta Beneová
ul. Hanácka 6
Nitra 949 01
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Mgr. Marián Janota
ul. Štefánikova 27
Nitra 949 01
  (from: 01/23/1996 until: 12/26/1999)
Ing. Štefan Lednický
ul. Štefánikova 64
Nitra 949 01
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Ing. Štefan Lednický
ul. Štefánikova 64
Nitra 949 01
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Ing. Pavol Lehoťák
Cabaj - Čápor 1389
Cabaj - Čápor 951 17
  (from: 01/23/1996 until: 12/26/1999)
Peter Mikula
ul. Zvolenská 13
Nitra 949 01
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Peter Mikula
ul. Zvolenská 13
Nitra 949 01
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Ing. Zuzana Ružičková
Poľnohospodárska 49
Bratislava
  (from: 12/27/1999 until: 03/26/2010)
Ing. Zuzana Ružičková
Poľnohospodárska 49
Bratislava
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Gabriel Zelenay
Francisciho 9
Bratislava
  (from: 01/23/1996 until: 12/26/1999)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Capital: 
81 588 000 Sk
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
81 588 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Shares: 
Number of shares: 81588
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Number of shares: 81588
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Supervisory board: 
Tatiana Beňová
Na Hôrke 46
Nitra
  (from: 09/03/2001 until: 03/26/2010)
PhDr. Jozef Darmo
ul. Hronského 6
Bratislava
  (from: 01/23/1996 until: 12/26/1999)
Ing. Karol Dudás
Krásna 1140/133
Galanta
  (from: 12/27/1999 until: 03/26/2010)
Milan Greguš
Na Hôrke 28
Nitra
  (from: 09/03/2001 until: 03/26/2010)
JUDr. Ľudmila Kováčová
Znievska 28
Bratislava
  (from: 12/27/1999 until: 03/26/2010)
Ing. Miroslav Kovarčík
ul. Okánika 8
Nitra 949 01
  (from: 01/23/1996 until: 12/26/1999)
PhDr. Michal Kriško
ul. Studenohorská 4
Bratislava
  (from: 01/23/1996 until: 12/26/1999)
PhDr. Jozef Kuchár
ul. Dilongova 34
Prešov 080 01
  (from: 01/23/1996 until: 12/26/1999)
Jaroslav Polák
Na Hôrke 24
Nitra 949 01
  (from: 01/23/1996 until: 09/02/2001)
JUDr. Mária Rendošová
Palisády 32
Bratislava
  (from: 12/27/1999 until: 03/26/2010)
Štefánia Takáčová
Tr.Andreja Hlinku 28/6
Nitra 949 01
  (from: 01/23/1996 until: 09/02/2001)
Ing. Jozef Ukropec
Ružová 9
Stupava
  (from: 12/27/1999 until: 03/26/2010)
Ing. Karol Dudás
Krásna 1140/133
Galanta
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
JUDr. Mária Rendošová
Palisády 32
Bratislava
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
JUDr. Ľudmila Kováčová
Znievska 28
Bratislava
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Ing. Jozef Ukropec
Ružová 9
Stupava
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Milan Greguš
Na Hôrke 28
Nitra
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Tatiana Beňová
Na Hôrke 46
Nitra
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/21/2023
  (from: 05/13/2023)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/10/2010
  (from: 02/02/2011 until: 05/12/2023)
 Liquidators:
JUDr. Marián Dobiš
Nábrežie mládeže 57
Nitra 949 01
From: 02/21/2023
  (from: 08/03/2023)
 Liquidators:
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky
From: 03/10/2010 Until: 03/27/2010
  (from: 02/02/2011)
 Liquidators:
JUDr. Marián Dobiš
Sládkovičova 3
Nitra 949 01
From: 02/21/2023
  (from: 05/13/2023 until: 08/02/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 05/13/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 02/02/2011 until: 05/12/2023)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31K /31/2011-147 zo dňa 26.09.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2011, bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. S4, vložka č. 165/N sa v y m a z u j e dňom 22.11.2011 obchodná spoločnosť NITRIANSKE TLAČIARNE a.s., so sídlom: Fraňa Mojtu 18, 949 50 Nitra, IČO: 34 133 569.
  (from: 11/22/2011)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 12.05.2023 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 28/Exre/43/2023.
  (from: 05/13/2023)
OS Nitra uznesením č.k. 31CbR 56/2022-97 zo dňa 20.02.2023, právoplatným dňa 21.02.2023, rozhodol o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti: NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 50 Nitra, IČO: 34 133 569, vymazanej z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, z odd. Sa, vl. č. 165/N, dňa 22.11.2011. Súd menoval spoločnosti likvidátora JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, značka: S 1676.
  (from: 05/13/2023)
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR/14/2008-45 zo dňa 05.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2010, bola zrušená spoločnosť NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sa 165/N v y m a z u j e sa dňom 27.03.2010 obchodná spoločnosť NITRIANSKE TLAĆIARNE a.s. so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra, IČO: 34 133 569.
  (from: 03/27/2010 until: 11/21/2011)
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1995 Fondom národného majetku SR, bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle §§56-75 a §162 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a §12 zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutiami č.62 zo dňa 24.08.1994 spis č. KM - 420/94 a č. 218 zo dňa 10.10.1994, spis.č. KM - 621/94 o privatizácii podniku Nitrianske tlačiarne š.p., s tým že preberá všetky práva, záväzky tohto zrušeného štátneho podniku. Starý spis: Sa 472. 2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 03.03.1999. 3. Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 26.09.2000, č.k. 4K 214/00 - 107, vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mariana Valku, komerčného právnika, so sídlom: Michalská 7, Bratislava, za osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu bol ustanovený Ing. Ján Guniš so sídlom: Polôčky 1702, Púchov, auditor. 4. Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 4K 214/2000-520 zo dňa 09.10.2006, právoplatného dňa 20.11.2006 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia vyhlásený na majetok spoločnosti NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. Fraňa Mojtu 18, Nitra. JUDr. Marián Valko bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Ing. Ján Guniš bol zbavený funkcie osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu. 5. Okresný súd Nitra uznesením č. k. 28 CbR 14/2008-45 zo dňa 05.02.2010 právoplatným 10.03.2010 rozhodol o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menoval likvidátora spoločnosti: JUDr. Richarda Schwarza, bytom Hradná 30, Nové Zámky.
  (from: 02/02/2011 until: 11/21/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1995 Fondom národného majetku SR, bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle §§56-75 a §162 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a §12 zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s rozhodnutiami č.62 zo dňa 24.08.1994 spis. č. KM - 420/94 a č. 218 zo dňa 10.10.1994, spis.č. KM - 621/94 o privatizácii podniku Nitrianske tlačiarne š.p., s tým že prebará všetky práva, záväzky tohto zrušeného štátneho podniku. Stary spis: Sa 472
  (from: 01/23/1996 until: 03/26/2010)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 03.03.1999.
  (from: 12/27/1999 until: 03/26/2010)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 26.9.2000, č.k. 4K 214/00 - 107, vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mariana Valku, komerčného právnika, so sídlom: Michalská 7, Bratislava, za osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu bol ustanovený Ing. Ján Guniš, so sídlom: Polôčky 1702, Púchov, auditor.
  (from: 09/05/2001 until: 03/26/2010)
Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 4K 214/2000-520 zo dňa 09.10.2006, právoplatného dňa 20.11.2006 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia vyhlásený na majetok spoločnosti NITRIANSKE TLAČIARNE a.s. Fraňa Mojtu 18, Nitra. JUDr. Marián Valko bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Ing. Ján Guniš bol zbavený funkcie osobitného správcu na vedenie a zabezpečenie ekonomiky a ohodnotenie majetku úpadcu.
  (from: 03/29/2007 until: 03/26/2010)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person