Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12649/B

Business name: 
RIGOKOV, spol. s r.o.
  (from: 06/07/1991 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Malá ulička 10
Záhorská Ves 900 65
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
Dunajská Lužná 133
Dunajská Lužná 900 42
  (from: 07/23/1992 until: 12/19/1999)
Kalinkovo č. 137, pošta Hamuliakovo
Kalinkovo
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Identification number (IČO): 
17 642 272
  (from: 06/07/1991)
Date of entry: 
06/07/1991
  (from: 06/07/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/07/1991)
Objects of the company: 
1. výroba a predaj umelecko-remeselných výrobkov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
2. nákup a predaj úžitkovej keramiky a rôzneho druhu tovaru, na ktorý netreba osobitné povolenie
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
3. sprostredkovanie nákupu a predaja stavebných a bytových materiálov a prepravných služieb.
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 07/23/1992 until: 11/23/2021)
Verejné stravovanie-reštaurácie, občerstvenie
  (from: 07/23/1992 until: 11/23/2021)
Nákup a predaj tovaru na ktoré zákon nevyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 07/23/1992 until: 11/23/2021)
Zámočníctvo - umelecké kováčstvo
  (from: 07/23/1992 until: 11/23/2021)
Výroba cestovín
  (from: 07/23/1992 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ladislav Čápek
Malá ulička 10
Záhorská Ves 900 65
Slovak Republic
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
František Rigo
Dunajská Lužná č. 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Jozef Rigo
Dunajská Lužná 133
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Karol Rigo
Kalinkovo č. 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Marek Rigo
Kalinkovo 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Richard Rigo
Dunajská Lužná 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
František Rigo
Dunajská Lužná č. 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Jozef Rigo
Dunajská Lužná 133
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Karol Rigo
Kalinkovo č. 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Marek Rigo
Kalinkovo 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Richard Rigo
Dunajská Lužná 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
František Rigo
Dunajská Lužná č. 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Jozef Rigo
Dunajská Lužná 133
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Karol Rigo
Kalinkovo č. 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Ferdinand Rigo, vdovec
Dunajská Lužná 133
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Ferdinand Rigo, vdovec
Dunajská Lužná 133
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Ferdinand Rigo, vdovec
Dunajská Lužná 133
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Helena Rigová, vydatá
Dunajská Lužná 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Mária Rigová, vydatá
Kalinkovo 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Helena Rigová, vydatá
Dunajská Lužná 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Mária Rigová, vydatá
Kalinkovo 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Helena Rigová, vydatá
Dunajská Lužná 731
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Mária Rigová, vydatá
Kalinkovo 137
Kalinkovo
Slovak Republic
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Contribution of each member: 
Karol Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
František Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Ferdinand Rigo, vdovec
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Jozef Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Helena Rigová, vydatá
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Mária Rigová, vydatá
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Karol Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
František Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Ferdinand Rigo, vdovec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Jozef Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Helena Rigová, vydatá
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Mária Rigová, vydatá
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Richard Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Marek Rigo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
Karol Rigo
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
František Rigo
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Ferdinand Rigo, vdovec
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Jozef Rigo
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Helena Rigová, vydatá
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Mária Rigová, vydatá
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Richard Rigo
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Marek Rigo
Amount of investment: 125 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/19/1999)
Ladislav Čápek
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 07/23/1992 until: 12/19/1999)
konatelia
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Ladislav Čápek
Malá ulička 10
Záhorská Ves 900 65
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
Ferdinand Rigo
  (from: 07/23/1992 until: 12/19/1999)
František Rigo
  (from: 07/23/1992 until: 12/19/1999)
Jozef Rigo
  (from: 07/23/1992 until: 12/19/1999)
Karol Rigo
  (from: 07/23/1992 until: 12/19/1999)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, tak ako je uvedené v článku 12, Spoločenskejzmluvy.
  (from: 07/23/1992 until: 12/19/1999)
Spoločnosť zastupuje riaditeľ Karol Rigo. Za spoločnosť sa podpisujú spoločne alebo aj samostatne KarolRigo, František Rigo, Ferdinad Rigo, Jozef Rigo.
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 11/23/2021)
160 000 Sk
  (from: 07/23/1992 until: 11/12/1992)
120 000 Sk
  (from: 06/07/1991 until: 07/22/1992)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.06.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1621
  (from: 06/07/1991 until: 11/23/2021)
Spoločenská zmluva spoločnosti RIGOKOV, spol. s r. o. bola dňom 22.5.1992 prispôsobená Obchodnému zákonníku, Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1621 Stary spis: S.r.o. 19624
  (from: 07/23/1992 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 254/99, Nz 254/99 spísanej dňa 24.9.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravlukom. Nové znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 255/99, Nz 255/99 spísanej dňa 24.9.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravlukom.
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person