Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  56434/B

Business name: 
DHT s. r. o. v likvidácii
  (from: 01/09/2014 until: 12/01/2014)
Registered seat: 
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Identification number (IČO): 
44 562 110
  (from: 01/27/2009)
Date of entry: 
01/27/2009
  (from: 01/27/2009)
Person dissolved from: 
1. 1. 2014
  (from: 12/02/2014)
Date of deletion: 
12/02/2014
  (from: 12/02/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/02/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/27/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2014
  (from: 12/02/2014)
 Liquidators:
Ing. Liliana Žáková
Vigľašská 7
Bratislava 851 06
From: 01/01/2014 Until: 12/02/2014
  (from: 01/09/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 72 a nasl. Obchodného zákonníka
  (from: 01/09/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/31/2014
  (from: 12/02/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.09.2014, na ktorom bola schválená mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 22.10.2014, Colného úradu Bratislava zo dňa 17.09.2014 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 15.10.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť DHT s. r. o. v likvidácii, so sídlom Veternicová 3116/22, 841 05 Bratislava, IČO: 44 562 110, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 56434/B.
  (from: 12/02/2014)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person