Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  56434/B

Business name: 
DHT s. r. o. v likvidácii
  (from: 01/09/2014 until: 12/01/2014)
DHT s. r. o.
  (from: 01/27/2009 until: 01/08/2014)
Registered seat: 
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Identification number (IČO): 
44 562 110
  (from: 01/27/2009)
Date of entry: 
01/27/2009
  (from: 01/27/2009)
Person dissolved from: 
1. 1. 2014
  (from: 12/02/2014)
Date of deletion: 
12/02/2014
  (from: 12/02/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/02/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/27/2009)
Objects of the company: 
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - španielsky jazyk
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka španielského
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Partners: 
Alan Holub
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/27/2009 until: 06/10/2011)
Kristína Holubová
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/27/2009 until: 06/10/2011)
JUDr. Dušan Holub
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Ing. Tatiana Holubová
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Contribution of each member: 
JUDr. Dušan Holub
Amount of investment: 1 750 EUR Paid up: 1 750 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 06/10/2011)
Ing. Tatiana Holubová
Amount of investment: 1 750 EUR Paid up: 1 750 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 06/10/2011)
Kristína Holubová
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 06/10/2011)
Alan Holub
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 06/10/2011)
JUDr. Dušan Holub
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 06/11/2011 until: 12/01/2014)
Ing. Tatiana Holubová
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 06/11/2011 until: 12/01/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
JUDr. Dušan Holub
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
From: 01/27/2009
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Ing. Tatiana Holubová
Veternicová 3116/22
Bratislava 841 05
From: 01/27/2009
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2014
  (from: 12/02/2014)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2014
  (from: 01/09/2014 until: 12/01/2014)
 Liquidators:
Ing. Liliana Žáková
Vigľašská 7
Bratislava 851 06
From: 01/01/2014 Until: 12/02/2014
  (from: 01/09/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 72 a nasl. Obchodného zákonníka
  (from: 01/09/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/31/2014
  (from: 12/02/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.09.2014, na ktorom bola schválená mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 22.10.2014, Colného úradu Bratislava zo dňa 17.09.2014 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 15.10.2014. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť DHT s. r. o. v likvidácii, so sídlom Veternicová 3116/22, 841 05 Bratislava, IČO: 44 562 110, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 56434/B.
  (from: 12/02/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/27/2009 until: 12/01/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011 a zo dňa 08.06.2011. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 08.06.2011.
  (from: 06/11/2011 until: 12/01/2014)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
  (from: 01/09/2014 until: 12/01/2014)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person