Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51/L

Business name: 
R O N O , spol. s r.o.
  (from: 03/20/1991)
Registered seat: 
Mierová 1961/9
Dolný Kubín 026 01
  (from: 07/03/2008)
Identification number (IČO): 
00 651 478
  (from: 03/20/1991)
Date of entry: 
03/20/1991
  (from: 03/20/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/1991)
Objects of the company: 
maloobchod mimo zvlášť nebezpečných jedov a žeravín
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s papierenským tovarom
  (from: 01/05/1993)
veľkoobch. s poľ. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod so strojmi pre text. priem., so šijac. a plet. stroj.
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod so stavebnými strojmi
  (from: 01/05/1993)
veľkoobch. s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
  (from: 01/05/1993)
veľkoobch. s porcel. a skl. výr. tapetami, lak. náter. čisť. prostr.
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 01/05/1993)
veľkoobch. s pevnými, tekutými a plyn. palivami a príbuz. výrob.
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s rôznymi výrobkami pre občanov
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 01/05/1993)
veľkoobch. s porcel. a skl. výr. tapetami, lak. náter. čisť. prostr.
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s elektr. prístr. pre domác. vr. rozhl. a TV prístr.
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s odevami a obuvou
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s textilom
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 01/05/1993)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 01/05/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/05/1993)
špedičné služby a zasielateľstvo
  (from: 01/14/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/03/2008)
zámočníctvo
  (from: 07/03/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2008)
Partners: 
Ing. Andrej K r i v d a
Mierová 1961/9-9
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 12/02/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Andrej K r i v d a
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/06/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/05/1993)
Ing. Andrej Krivda
Mierová 1961/9-9
Dolný Kubín
  (from: 06/04/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 01/05/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/06/2009)
Other legal facts: 
Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 29.10.1991 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S. r. o. 183 Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 28.12.1992 bol schválený Dodatok č. 2., ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S. r. o.
  (from: 01/05/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.7.1998 bol schválený dodatok č. 3/ k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/20/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 5.10.2002 bola schválená zmena k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/14/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 22.12.2002 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/10/2003)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person