Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12786/V

Business name: 
VZT - Holding, s.r.o.,
  (from: 03/22/1999 until: 12/17/2004)
Registered seat: 
Hlavná 108
Košice 040 01
  (from: 06/18/2001 until: 12/17/2004)
Identification number (IČO): 
34 113 754
  (from: 01/09/1995)
Date of entry: 
01/09/1995
  (from: 01/09/1995)
Date of deletion: 
12/18/2004
  (from: 12/18/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/18/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/09/1995)
Capital: 
7 400 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 12/17/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/03/2001
  (from: 12/03/2001)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jana Závodská
Alžbetina 3
Košice
  (from: 12/03/2001)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 12786/V pri: Obchodné meno: VZT - Holding, s.r.o. Sídlo: Hlavná 108, Košice, 040 01 IČO: 34 113 754 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. kon. 6K 200/01-62 zo dňa 15.4.2004 právoplatné dňa 25.5.2004 o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. ZKV, výmaz podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 12/18/2004)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person