Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1198/V

Business name: 
GEOTERM KOŠICE, a.s.
  (from: 10/29/2001)
Registered seat: 
Moldavská č. 12
Košice 040 11
  (from: 10/29/2001)
Identification number (IČO): 
36 210 137
  (from: 10/29/2001)
Date of entry: 
10/29/2001
  (from: 10/29/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/2001)
Objects of the company: 
komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné a poľnohospodárske účely
  (from: 10/29/2001)
oprava a údržba nevyhradených technických zariadení v zmysle vyhl. č. 74/1996 Z.z.
  (from: 10/29/2001)
výroba elektriny
  (from: 07/27/2012)
dodávka elektriny
  (from: 07/27/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/2001)
Mgr. Gabriel Beer - člen
Šuňavcova 5/1660
Bratislava 831 02
From: 04/14/2020
  (from: 04/21/2020)
Ing. Roland Karkó - predseda
Javorová 11/5770
Pezinok 902 01
From: 04/01/2020
  (from: 04/21/2020)
Mgr. Peter Ikrényi - podpredseda
Námestie sv. Imricha 17/921
Štúrovo 943 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/10/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 08/06/2010)
Capital: 
12 387 539,014933 EUR Paid up: 12 387 539,014933 EUR
  (from: 01/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 82187
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/28/2009)
Number of shares: 2910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/28/2009)
Supervisory board: 
Eva Brázdová
Sputniková 14/5534
Bratislava 821 02
From: 04/16/2019
  (from: 05/16/2019)
Miroslav Haško
Hlavná 41/89
Stará Halič 985 11
From: 04/16/2019
  (from: 05/16/2019)
Ing. Oto Halás
Palisády 719/39
Bratislava 811 06
From: 06/30/2020
  (from: 07/10/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.8.2001 podľa § 172 a nasl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 10/29/2001)
Zmena stanov spoločnosti vykonaná na základe Valného zhromaždenia zo dňa 30. 5. 2002 vo forme notárskej zápisnice notára JUDr. Gabriela Drgoňu N 52/02, NZ 52/02.
  (from: 02/06/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2003.
  (from: 12/03/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2023
Date of extract :  05/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person