Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1198/V

Business name: 
GEOTERM KOŠICE, a.s.
  (from: 10/29/2001)
Registered seat: 
Moldavská č. 12
Košice 040 11
  (from: 10/29/2001)
Identification number (IČO): 
36 210 137
  (from: 10/29/2001)
Date of entry: 
10/29/2001
  (from: 10/29/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/2001)
Objects of the company: 
komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné a poľnohospodárske účely
  (from: 10/29/2001)
oprava a údržba nevyhradených technických zariadení v zmysle vyhl. č. 74/1996 Z.z.
  (from: 10/29/2001)
výroba elektriny
  (from: 07/27/2012)
dodávka elektriny
  (from: 07/27/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/2001)
Mgr. Gabriel Beer - člen
Šuňavcova 5/1660
Bratislava 831 02
From: 04/14/2020
  (from: 04/21/2020)
Ing. Roland Karkó - predseda
Javorová 11/5770
Pezinok 902 01
From: 04/01/2020
  (from: 04/21/2020)
Mgr. Peter Ikrényi - podpredseda
Námestie sv. Imricha 17/921
Štúrovo 943 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Ladislav Baločko
Obchodná č.16
Košice
From: 06/19/2003
  (from: 12/03/2003 until: 04/24/2007)
Ing. Ladislav Baločko
Obchodná č.16
Košice
From: 06/19/2003 Until: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Mgr. Gabriel Beer - člen
Šuňavcova 5/1660
Bratislava 831 02
From: 04/14/2017
  (from: 05/12/2017 until: 04/20/2020)
Mgr. Gabriel Beer - člen
Šuňavcova 5/1660
Bratislava 831 02
From: 04/14/2017 Until: 04/13/2020
  (from: 04/21/2020 until: 04/20/2020)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova č.1519/1
Košice
From: 06/19/2003
  (from: 12/03/2003 until: 08/19/2009)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova č.1519/1
Košice
From: 06/19/2003 Until: 08/10/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Mgr. Jaroslav Dvorský - člen
Na Sihoti 11/1157
Dolný Kubín 026 01
From: 06/30/2010
  (from: 08/06/2010 until: 07/15/2013)
Mgr. Jaroslav Dvorský - člen
Na Sihoti 11/1157
Dolný Kubín 026 01
From: 06/30/2010 Until: 06/30/2013
  (from: 07/16/2013 until: 07/15/2013)
Mgr. Jaroslav Dvorský - člen
Na Sihoti 11/1157
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2013
  (from: 07/16/2013 until: 05/20/2015)
Mgr. Jaroslav Dvorský - člen
Na Sihoti 11/1157
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2013 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Limbová č. 12
Limbach
  (from: 10/29/2001 until: 04/24/2007)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Limbová č. 12
Limbach
Until: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Roland Karkó - predseda
Bartókova 1608/18
Štúrovo 943 01
From: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 08/05/2010)
Roland Karkó - predseda
Bartókova 1608/18
Štúrovo 943 01
From: 04/11/2007 Until: 06/29/2010
  (from: 08/06/2010 until: 08/05/2010)
Ing. Roland Karkó - predseda
Bartókova 18/1608
Štúrovo 943 01
From: 06/29/2010
  (from: 08/06/2010 until: 07/15/2013)
Ing. Roland Karkó - predseda
Bartókova 18/1608
Štúrovo 943 01
From: 06/29/2010 Until: 06/29/2013
  (from: 07/16/2013 until: 07/15/2013)
Ing. Roland Karkó - predseda
Javorová 11/5770
Pezinok 902 01
From: 01/24/2017
  (from: 02/17/2017 until: 04/20/2020)
Ing. Roland Karkó - predseda
Javorová 11/5770
Pezinok 902 01
From: 01/24/2017 Until: 01/23/2020
  (from: 04/21/2020 until: 04/20/2020)
Ing. Roland Karkó - predseda
Javorová 5770/11
Pezinok 902 01
From: 06/30/2013
  (from: 07/16/2013 until: 02/16/2017)
Ing. Roland Karkó - predseda
Javorová 5770/11
Pezinok 902 01
From: 06/30/2013 Until: 06/29/2016
  (from: 02/17/2017 until: 02/16/2017)
RNDr. Vladimír Kukliš - člen
Ševčenkova č. 29
Bratislava
Until: 06/19/2003
  (from: 10/29/2001 until: 12/02/2003)
Norbert Lukán - podpredseda
Svätoplukova 23
Košice 040 01
From: 04/11/2007
  (from: 05/30/2007 until: 05/13/2009)
Norbert Lukán - podpredseda
Svätoplukova 23
Košice 040 01
From: 04/11/2007 Until: 04/02/2009
  (from: 05/14/2009 until: 05/13/2009)
Norbert Lukána - podpredseda
Svätoplukova 23
Košice 040 01
From: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 05/29/2007)
Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 285/18
Zohor 900 51
From: 04/02/2009
  (from: 05/14/2009 until: 03/15/2012)
Ing. Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 18/285
Zohor 900 51
From: 05/12/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/17/2018)
Ing. Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 18/285
Zohor 900 51
From: 05/12/2015 Until: 05/11/2018
  (from: 05/18/2018 until: 05/17/2018)
Ing. Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 285/18
Zohor 900 51
From: 04/02/2009 Until: 04/01/2012
  (from: 03/16/2012 until: 03/15/2012)
Ing. Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 285/18
Zohor 900 51
From: 04/02/2012
  (from: 03/16/2012 until: 05/20/2015)
Ing. Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 285/18
Zohor 900 51
From: 04/02/2012 Until: 05/11/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Ján Süli - podpredseda
Alžbetina č. 26
Košice
Until: 06/19/2003
  (from: 10/29/2001 until: 12/02/2003)
Ing. Ján Vaľko - člen
Tomášikova 3
Bratislava 821 01
From: 08/10/2009
  (from: 08/20/2009 until: 11/26/2009)
Ing. Ján Vaľko - člen
Záhradnícka 74
Bratislava 821 05
From: 08/10/2009
  (from: 11/27/2009 until: 08/05/2010)
Ing. Ján Vaľko - člen
Záhradnícka 74
Bratislava 821 05
From: 08/10/2009 Until: 06/29/2010
  (from: 08/06/2010 until: 08/05/2010)
Ing. Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 18/285
Zohor 900 51
From: 05/12/2018 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Peter Mozolák - podpredseda
Kováčska 18/285
Zohor 900 51
From: 05/12/2018
  (from: 05/18/2018 until: 07/09/2020)
Petr Kudela - člen
Kamenná 3857
Zlín 760 01
Česká republika
From: 05/12/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/11/2017)
Petr Kudela - člen
Kamenná 3857
Zlín 760 01
Česká republika
From: 05/12/2015 Until: 04/13/2017
  (from: 05/12/2017 until: 05/11/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 08/06/2010)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva s prokuristom pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 04/25/2007 until: 08/05/2010)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva s prokuristom pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 09/19/2006 until: 04/24/2007)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Prokurista zaväzuje spoločnosť svojim prejavom vôle samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 10/29/2001 until: 09/18/2006)
Procuration: 
RNDr. Otto Halás , CSc.
Palisády č. 39
Bratislava
  (from: 10/29/2001 until: 08/05/2010)
RNDr. Otto Halás , CSc.
Palisády č. 39
Bratislava
Until: 05/21/2010
  (from: 08/06/2010 until: 08/05/2010)
Capital: 
12 387 539,014933 EUR Paid up: 12 387 539,014933 EUR
  (from: 01/28/2009)
373 187 000 Sk Paid up: 373 187 000 Sk
  (from: 06/29/2005 until: 01/27/2009)
373 187 000 Sk Paid up: 291 000 000 Sk
  (from: 10/22/2004 until: 06/28/2005)
291 000 000 Sk Paid up: 291 000 000 Sk
  (from: 12/03/2003 until: 10/21/2004)
291 000 000 Sk Paid up: 290 600 000 Sk
  (from: 02/06/2003 until: 12/02/2003)
276 000 000 Sk
  (from: 10/29/2001 until: 02/05/2003)
Shares: 
Number of shares: 82187
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/28/2009)
Number of shares: 2910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/28/2009)
Number of shares: 82187
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/25/2005 until: 01/27/2009)
Number of shares: 2910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/25/2005 until: 01/27/2009)
Number of shares: 373187
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/22/2004 until: 02/24/2005)
Number of shares: 2910
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/06/2003 until: 10/21/2004)
Number of shares: 2760
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/29/2001 until: 02/05/2003)
Supervisory board: 
Eva Brázdová
Sputniková 14/5534
Bratislava 821 02
From: 04/16/2019
  (from: 05/16/2019)
Miroslav Haško
Hlavná 41/89
Stará Halič 985 11
From: 04/16/2019
  (from: 05/16/2019)
Ing. Oto Halás
Palisády 719/39
Bratislava 811 06
From: 06/30/2020
  (from: 07/10/2020)
Mgr. Gabriel Beer
Šuňavcová 5
Bratislava 831 02
From: 11/07/2014
  (from: 12/16/2014 until: 05/11/2017)
Mgr. Gabriel Beer
Šuňavcová 5
Bratislava 831 02
From: 11/07/2014 Until: 04/13/2017
  (from: 05/12/2017 until: 05/11/2017)
Ladislav Biznár
Pernecká 3494/35
Bratislava 841 04
From: 08/10/2012
  (from: 09/07/2012 until: 05/20/2015)
Ladislav Biznár
Pernecká 3494/35
Bratislava 841 04
From: 08/10/2012 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Ladislav Biznár
ul. Hany Maličkovej 23
Bratislava 841 05
From: 08/10/2009
  (from: 08/20/2009 until: 09/06/2012)
Ing. Ladislav Biznár
ul. Hany Maličkovej 23
Bratislava 841 05
From: 08/10/2009 Until: 08/10/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Ing. Ladislav Biznár
ul. Hany Meličkovej č.23
Bratislava
From: 06/19/2003
  (from: 12/03/2003 until: 08/19/2009)
Ing. Ladislav Biznár
ul. Hany Meličkovej č.23
Bratislava
From: 06/19/2003 Until: 08/10/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova 1519/1
Košice 040 01
From: 08/10/2009
  (from: 08/20/2009 until: 09/06/2012)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova 1519/1
Košice 040 01
From: 08/10/2009 Until: 08/10/2012
  (from: 09/07/2012 until: 09/06/2012)
Peter Černák
K. Sidora 93/755
Ružomberok 034 01
From: 05/12/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/15/2019)
Peter Černák
K. Sidora 93/755
Ružomberok 034 01
From: 05/12/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/16/2019 until: 05/15/2019)
Samuel Čičmanec
Magurská 33
Banská Bystrica 974 00
From: 08/10/2012
  (from: 09/07/2012 until: 03/05/2013)
Samuel Čičmanec
Magurská 33
Banská Bystrica 974 00
From: 08/10/2012 Until: 02/11/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Ing. Andrea Čuprová , PhD.
Strážna 12806/9
Bratislava-Nové Mesto 831 01
From: 02/12/2013
  (from: 11/30/2013 until: 06/15/2016)
Ing. Andrea Čuprová , PhD.
Strážna 12806/9
Bratislava-Nové Mesto 831 01
From: 02/12/2013 Until: 05/27/2016
  (from: 06/16/2016 until: 06/15/2016)
Andrea Doliňáková
Masarykova 80
Michalovce 071 01
From: 02/12/2013
  (from: 03/06/2013 until: 11/29/2013)
PhDr. Iveta Friedmanová
Poštová č.17
Košice
From: 06/19/2003
  (from: 12/03/2003 until: 04/24/2007)
PhDr. Iveta Friedmanová
Poštová č.17
Košice
From: 06/19/2003 Until: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Miroslav Haško
Hlavná 41/89
Stará Halič 985 11
From: 05/28/2016
  (from: 06/16/2016 until: 05/15/2019)
Miroslav Haško
Hlavná 41/89
Stará Halič 985 11
From: 05/28/2016 Until: 04/15/2019
  (from: 05/16/2019 until: 05/15/2019)
Peter Hrabovský
Boženy Němcovej 4
Košice 040 01
From: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 08/19/2009)
Peter Hrabovský
Boženy Němcovej 4
Košice 040 01
From: 04/11/2007 Until: 08/10/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Peter Ikrényi
Námestie sv. Imricha 17/921
Štúrovo 943 01
From: 04/14/2017
  (from: 05/12/2017 until: 04/20/2020)
Peter Ikrényi
Námestie sv. Imricha 17/921
Štúrovo 943 01
From: 04/14/2017 Until: 04/13/2020
  (from: 04/21/2020 until: 04/20/2020)
Ing. Štefan Kandráč - člen
Kisdyho č. 10
Košice
Until: 06/16/2003
  (from: 10/29/2001 until: 12/02/2003)
Ing. Miroslav Lapuník - predseda
Studenohorská č. 15
Bratislava
Until: 06/19/2003
  (from: 10/29/2001 until: 12/02/2003)
Miroslav Mikuš
Clementisa 57
Trnava 917 01
From: 02/12/2013
  (from: 03/06/2013 until: 12/15/2014)
Miroslav Mikuš
Clementisa 57
Trnava 917 01
From: 02/12/2013 Until: 11/06/2014
  (from: 12/16/2014 until: 12/15/2014)
Ing. Dušan Pšenčík - člen
Šípkova č. 6
Košice
  (from: 10/29/2001 until: 04/24/2007)
Ing. Dušan Pšenčík - člen
Šípkova č. 6
Košice
Until: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Andreas Rau
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
From: 02/25/2012
  (from: 03/16/2012 until: 03/05/2013)
Andreas Rau
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
From: 02/25/2012 Until: 02/11/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Peter Ikrényi
Námestie sv. Imricha 17/921
Štúrovo 943 01
From: 04/14/2020 Until: 06/29/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Peter Ikrényi
Námestie sv. Imricha 17/921
Štúrovo 943 01
From: 04/14/2020
  (from: 04/21/2020 until: 07/09/2020)
Hans-Gilbert Meyer
Hölderlinstr. 1
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 06/24/2008
  (from: 07/29/2008 until: 03/15/2012)
Hans-Gilbert Meyer
Hölderlinstr. 1
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 06/24/2008 Until: 02/24/2012
  (from: 03/16/2012 until: 03/15/2012)
Bernd Wagner
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 04/11/2007
  (from: 04/25/2007 until: 07/28/2008)
Bernd Wagner
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 04/11/2007 Until: 06/24/2008
  (from: 07/29/2008 until: 07/28/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.8.2001 podľa § 172 a nasl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 10/29/2001)
Zmena stanov spoločnosti vykonaná na základe Valného zhromaždenia zo dňa 30. 5. 2002 vo forme notárskej zápisnice notára JUDr. Gabriela Drgoňu N 52/02, NZ 52/02.
  (from: 02/06/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2003.
  (from: 12/03/2003)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person