Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  174/N

Business name: 
THP, a.s.
  (from: 09/05/2000 until: 06/30/2007)
Registered seat: 
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (from: 11/05/1997 until: 06/30/2007)
Identification number (IČO): 
31 411 924
  (from: 04/25/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/25/1992)
Date of deletion: 
07/01/2007
  (from: 07/01/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1992)
Capital: 
107 125 000 Sk
  (from: 04/19/1993 until: 06/30/2007)
Other legal facts: 
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti THP, a.s. rozhodlo dňa 11.06.2007 o zrušení spoločnosti THP, a.s., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.174/N ku dňu 30.06.2007. Spoločnosť THP a.s. sa zrušuje bez likvidácie na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 12.06.2007 a zlúčuje so spoločnosťou HYZA a.s. Žilina, so sídlom Košická cesta, Žilina 010 48 ,IČO: 31 562 540 ako nástupníckou spoločnosťou, na ktorú dňom 01.07.2007 prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti THP, a.s., IČO: 31 411 924, celý jej majetok, všetky jej pohľadávky a záväzky, práva a povinnosti, notárska zápisnica N110/2007, Nz 23080/2007, NCRls 22962/2007.
  (from: 07/01/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2007)
Legal successor: 
HYZA a.s. Žilina
Košická cesta
Žilina 010 48
  (from: 07/01/2007)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person