Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  151/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 04/28/1993)
Registered seat: 
419
Ludrová 034 71
  (from: 05/30/2018)
Identification number (IČO): 
00 195 693
  (from: 10/25/1991)
Date of entry: 
02/09/1972
  (from: 10/25/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/25/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja neopracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ďalšieho predaja
  (from: 04/28/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 04/28/1993)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 04/28/1993)
výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 04/28/1993)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (from: 04/28/1993)
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
  (from: 04/28/1993)
stavebné inštalácie
  (from: 04/28/1993)
vnútorné stavebné práce
  (from: 04/28/1993)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 04/28/1993)
ostatné vnútorné stavebné práce
  (from: 04/28/1993)
zámočníctvo
  (from: 04/28/1993)
kovoobrábanie
  (from: 04/28/1993)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 07/15/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/15/1996)
spracovanie odpadov - výroba priemyselných kompostov
  (from: 07/15/1996)
dobývanie nevyhradeného nerastu - dolomitu
  (from: 07/15/1996)
výmena motorových olejov a odstraňovanie odpadu
  (from: 07/15/1996)
poskytovanie služieb súvisiacich s rastlinnou výrobou
  (from: 09/10/2002)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/03/2007)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 08/03/2007)
príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach /jedálne v továrňach, úradoch, školské menzy/
  (from: 08/03/2007)
ostatný velkoobchod
  (from: 08/03/2007)
stavba ostatných objektov /vodovody, kanalizácie/
  (from: 08/03/2007)
výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
  (from: 04/16/2008)
vykonávanie trhacích prác - strelmajster pre povrch
  (from: 05/30/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1993)
Ing. Miroslav Štefček - predseda
123
Štiavnička
From: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007)
Mgr. Miroslava Plávková - člen
I. Houdeka 1972/53
Ružomberok
From: 03/02/2007
  (from: 08/08/2009)
Ing. Ľubomír Čutka - Vice-chairman of the Board of Directors
Nová 276/38
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022)
Mário Habo - Member of the Board of Directors
75
Ludrová 034 71
From: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022)
Igor Šefranko - Member of the Board of Directors
70
Štiavnička 034 01
From: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predsda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý vyžaduje písomnú formu predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/28/1993)
Registered capital: 
128 152 EUR
  (from: 04/30/2010)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 08/08/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 9.2. 1972, prijatím vlastných stanov družstva, schválených uznesením R ONV v Liptovskom Mikuláši, dňa 11.4. 1972. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.2.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1087
  (from: 10/25/1991)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 9.12.1992, po transformácii v zmysle zák. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1993)
Členská schôdza konaná dňa 23.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/15/1996)
Na členskej schôdzi dňa 15.3. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/10/2002)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person