Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  151/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 04/28/1993)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Ludro- vej
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
Registered seat: 
419
Ludrová 034 71
  (from: 05/30/2018)
Ludrová 034 71
  (from: 10/25/1991 until: 05/29/2018)
Identification number (IČO): 
00 195 693
  (from: 10/25/1991)
Date of entry: 
02/09/1972
  (from: 10/25/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/25/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja neopracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ďalšieho predaja
  (from: 04/28/1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 04/28/1993)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 04/28/1993)
výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 04/28/1993)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (from: 04/28/1993)
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
  (from: 04/28/1993)
stavebné inštalácie
  (from: 04/28/1993)
vnútorné stavebné práce
  (from: 04/28/1993)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 04/28/1993)
ostatné vnútorné stavebné práce
  (from: 04/28/1993)
zámočníctvo
  (from: 04/28/1993)
kovoobrábanie
  (from: 04/28/1993)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 07/15/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/15/1996)
spracovanie odpadov - výroba priemyselných kompostov
  (from: 07/15/1996)
dobývanie nevyhradeného nerastu - dolomitu
  (from: 07/15/1996)
výmena motorových olejov a odstraňovanie odpadu
  (from: 07/15/1996)
poskytovanie služieb súvisiacich s rastlinnou výrobou
  (from: 09/10/2002)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/03/2007)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 08/03/2007)
príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach /jedálne v továrňach, úradoch, školské menzy/
  (from: 08/03/2007)
ostatný velkoobchod
  (from: 08/03/2007)
stavba ostatných objektov /vodovody, kanalizácie/
  (from: 08/03/2007)
výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
  (from: 04/16/2008)
vykonávanie trhacích prác - strelmajster pre povrch
  (from: 05/30/2018)
stavba ostatných budov
  (from: 04/28/1993 until: 08/02/2007)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 04/28/1993 until: 08/02/2007)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 04/28/1993 until: 08/02/2007)
iný veľkoobchod
  (from: 04/28/1993 until: 08/02/2007)
1. poľnohospodárska výroba
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
2. okrem poľnohospodárskej výroby družstvo: - spracúva poľnohospodárske a lesné suro- viny - vykonáva poľnohospodárske práce členom a ostatným občanom - autodopravu pre vlastných členov a pracovníkov
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
3. iná hospodárska činnosť: - drevovýroba - stavebno-údržbárske práce - autodoprava - ťažba štrku a piesku - strojárska výroba - natieračsko-maliarske práce - stolárske práce - zámočnícke práce - kováčske práce - opravy mechanizačnými prostriedkami - servis akumulátorových batérií a predaj autobatérií
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
4. obchodná činnosť : - predaj poľnohospodárskych výrobkov - predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1993)
Managing board
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
Ing. Miroslav Štefček - predseda
123
Štiavnička
From: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007)
Mgr. Miroslava Plávková - člen
I. Houdeka 1972/53
Ružomberok
From: 03/02/2007
  (from: 08/08/2009)
Ing. Ľubomír Čutka - Vice-chairman of the Board of Directors
Nová 276/38
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022)
Mário Habo - Member of the Board of Directors
75
Ludrová 034 71
From: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022)
Igor Šefranko - Member of the Board of Directors
70
Štiavnička 034 01
From: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022)
Jozef Babic - člen
282
Komjatná
  (from: 07/15/1996 until: 07/05/2001)
Miroslav Cigaňák - člen
Páričkova 20
Ružomberok
  (from: 07/06/2001 until: 03/13/2007)
Miroslav Cigaňák - člen
Páričkova 20
Ružomberok
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Ing. Ľubomír Čutka - člen
276
Liptovská Štiavnica
  (from: 07/15/1996 until: 03/13/2007)
Ing. Ľubomír Čutka - člen
276
Liptovská Štiavnica
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Stanislav Debnár - člen
Na ohrady 64/25
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 03/31/2017
  (from: 05/16/2017 until: 08/18/2020)
Stanislav Debnár - člen
Na ohrady 64/25
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 03/31/2017 Until: 07/17/2020
  (from: 08/19/2020 until: 08/18/2020)
Ján Duplák - člen
259
Liptovská Štiavnica
From: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 08/07/2009)
Ján Duplák - člen
259
Liptovská Štiavnica
From: 03/02/2007 Until: 04/24/2009
  (from: 08/08/2009 until: 08/07/2009)
Tibor Fábry - člen
495
Partizánska Ľupča 032 15
From: 03/31/2017
  (from: 05/16/2017 until: 07/20/2021)
Tibor Fábry - člen
495
Partizánska Ľupča 032 15
From: 03/31/2017 Until: 06/23/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Ján Fillo - člen
302
Ludrová
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Anton Hollý - člen
92
Štiavnička
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Anton Hrnčiar - člen
I. Houdeka 47
Ružomberok
  (from: 07/06/2001 until: 03/13/2007)
Anton Hrnčiar - člen
I. Houdeka 47
Ružomberok
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Ing. Vladimír Juráš - člen
400
Ludrová
  (from: 07/15/1996 until: 02/23/1999)
Július Kakus - člen
Májekova 47
Ružomberok
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Ing. Anna Klimčíková - člen
271
Liptovská Štiavnica
From: 03/18/2005
  (from: 05/18/2005 until: 04/15/2008)
Ing. Anna Klimčíková - člen
271
Liptovská Štiavnica
From: 03/18/2005 Until: 04/04/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Jozef Kmeť - člen
376
Ludrová
  (from: 07/15/1996 until: 04/20/2012)
Jozef Kmeť - člen
376
Ludrová
Until: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Karol Kolárik - člen
14
Švošov
From: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 05/15/2017)
Karol Kolárik - člen
14
Švošov
From: 03/16/2012 Until: 03/31/2017
  (from: 05/16/2017 until: 05/15/2017)
Vladimír Kučera - člen
369
Ludrová
  (from: 07/06/2001 until: 03/13/2007)
Vladimír Kučera - člen
369
Ludrová
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Milan Laco - člen
132
Ludrová
  (from: 04/28/1993 until: 05/17/2005)
Milan Laco - člen
132
Ludrová
Until: 03/18/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Milan Laco - člen predstavenstva
132
Ludrová
From: 04/04/2008
  (from: 04/16/2008 until: 05/16/2012)
Milan Laco - člen predstavenstva
132
Ludrová
From: 04/04/2008 Until: 11/15/2010
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Radovan Likavec - člen
214
Ludrová
From: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 09/12/2014)
Radovan Likavec - člen
214
Ludrová
From: 03/16/2012 Until: 10/31/2013
  (from: 09/13/2014 until: 09/12/2014)
Ing. Anton Machola - člen
Nad Štadiónom 18
Ružomberok
  (from: 07/15/1996 until: 07/05/2001)
Jaroslav Matlák - člen
376
Ludrová
  (from: 07/15/1996 until: 07/05/2001)
Ľubomír Meško - člen
406
Ludrová
  (from: 04/28/1993 until: 07/05/2001)
Jozef Milan - člen
165
Ludrová
  (from: 07/06/2001 until: 03/13/2007)
Jozef Milan - člen
165
Ludrová
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Jozef Moravčík - člen
80
Ludrová
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Stanislav Novák - člen
Nábrežie M. R. Štefánika 1685/4
Ružomberok
From: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 08/07/2009)
Stanislav Novák - člen
Nábrežie M. R. Štefánika 1685/4
Ružomberok
From: 03/02/2007 Until: 04/24/2009
  (from: 08/08/2009 until: 08/07/2009)
Viera Ondrejková - člen
18
Liptovská Štiavnica
  (from: 07/06/2001 until: 03/13/2007)
Viera Ondrejková - člen
18
Liptovská Štiavnica
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Marta Pivovarčíková - člen
Š. Moyzesa 31
Ružomberok
From: 03/18/2005
  (from: 05/18/2005 until: 04/20/2012)
Marta Pivovarčíková - člen
Š. Moyzesa 31
Ružomberok
From: 03/18/2005 Until: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Miroslava Plávková - člen
I. Houdeka 1972/53
Ružomberok
From: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 08/07/2009)
Radomír Rázga - člen
85
Štiavnička
From: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 05/15/2017)
Radomír Rázga - člen
85
Štiavnička
From: 03/02/2007 Until: 03/31/2017
  (from: 05/16/2017 until: 05/15/2017)
Stanislav Slotka - člen
620
Liptovské Sliače
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Ing. Jozef Strapáč - podpredseda
376
Ludrová
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
Ing. Jozef Strapáč - podpredseda
376
Ludrová
  (from: 04/28/1993 until: 04/20/2012)
Ing. Jozef Strapáč - podpredseda
376
Ludrová
Until: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. Jozef Šablatúra - člen
J. Sladkého 3
Ružomberok
From: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 04/20/2012)
Ing. Jozef Šablatúra - člen
J. Sladkého 3
Ružomberok
From: 03/02/2007 Until: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ján Šefranko - člen
405
Ludrová
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Zdenko Šefranko - člen
43
Štiavnička
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Stanislav Šindléry - člen
93
Ludrová
  (from: 07/06/2001 until: 03/13/2007)
Stanislav Šindléry - člen
93
Ludrová
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Miroslav Štefček - člen
123
Štiavnička
  (from: 04/28/1993 until: 02/23/1999)
Ing. Miroslav Štefček - člen
123
Štiavnička
  (from: 02/24/1999 until: 07/05/2001)
Juraj Švoš - člen
265
Liptovská Štiavnička
  (from: 04/28/1993 until: 07/14/1996)
Juraj Švoš - člen
265
Liptovská Štiavnica
  (from: 07/06/2001 until: 05/17/2005)
Juraj Švoš - člen
265
Liptovská Štiavnica
Until: 03/18/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ľubomír Tulinský - člen
319
Liptovská Štiavnica
  (from: 07/15/1996 until: 07/05/2001)
Ing. Fridrich Turza - predseda
Nad skalkou 39
Ružomberok
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
Ing. Fridrich Turza - predseda
Nad skalkou 39
Ružomberok
  (from: 04/28/1993 until: 03/13/2007)
Ing. Fridrich Turza - predseda
Nad skalkou 39
Ružomberok
Until: 03/02/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Jozef Večerek - člen
152
Ludrová
  (from: 07/15/1996 until: 04/20/2012)
Jozef Večerek - člen
152
Ludrová
Until: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. Jozef Šablatúra - podpredseda
J. Sladkého 3
Ružomberok
From: 03/16/2012 Until: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/02/2022)
Františka Hrnčiarová - člen
I. Houdeka 1941/47
Ružomberok
From: 03/16/2012 Until: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/02/2022)
Ing. Ľubomír Čutka
276/38
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 04/25/2014 Until: 04/08/2022
  (from: 06/03/2022 until: 06/02/2022)
Ing. Jozef Šablatúra - podpredseda
J. Sladkého 3
Ružomberok
From: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 06/02/2022)
Františka Hrnčiarová - člen
I. Houdeka 1941/47
Ružomberok
From: 03/16/2012
  (from: 04/21/2012 until: 06/02/2022)
Ing. Ľubomír Čutka
276/38
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 04/25/2014
  (from: 09/13/2014 until: 06/02/2022)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predsda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý vyžaduje písomnú formu predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/28/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 10/25/1991 until: 04/27/1993)
Registered capital: 
128 152 EUR
  (from: 04/30/2010)
140 768 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 04/29/2010)
4 240 000 Sk
  (from: 09/10/2002 until: 08/07/2009)
8 260 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 09/09/2002)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 08/08/2009)
20 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 08/07/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 9.2. 1972, prijatím vlastných stanov družstva, schválených uznesením R ONV v Liptovskom Mikuláši, dňa 11.4. 1972. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.2.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1087
  (from: 10/25/1991)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 9.12.1992, po transformácii v zmysle zák. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1993)
Členská schôdza konaná dňa 23.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/15/1996)
Na členskej schôdzi dňa 15.3. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/10/2002)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person