Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  179/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Malženice
  (from: 04/15/1993)
Registered seat: 
Malženice 919 29
  (from: 04/15/1993)
Identification number (IČO): 
00 699 390
  (from: 11/08/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 11/08/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/08/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/15/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 04/15/1993)
živnostenské podnikanie v odbore poskytovanie dopravných služieb v nákladnej doprave; poskytovanie prác a služieb svojim členom
  (from: 08/27/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1993)
Peter Čeliga - predseda družstva
Športová 689/23
Veľké Kostoľany 922 07
From: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012)
Štefan Križan - člen
7
Malženice 919 29
From: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016)
Katarína Sedláková - Vice-chairman of the Board of Directors
Malženice 117
Malženice 919 29
From: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021)
Ivan Lietavec - Member of the Board of Directors
Malženice 323
Malženice 919 29
From: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021)
Mgr. Anna Chudá - Member of the Board of Directors
137
Malženice 919 29
From: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/15/1993)
Registered capital: 
45 300 EUR
  (from: 03/08/2012)
Basic member contribution: 
604 EUR
  (from: 03/08/2012)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené naustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21.9.1990 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1493
  (from: 11/08/1990)
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 14.12.1992 prispôsobené ust. Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 1493
  (from: 04/15/1993)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 21.03.1997.
  (from: 08/27/1997)
Členská schôdza konaná dňa 19.04.2002.
  (from: 02/14/2003)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person