Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  179/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Malženice
  (from: 04/15/1993)
Poľnohospodárske družstvo v Malženiciach
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
Registered seat: 
Malženice 919 29
  (from: 04/15/1993)
Malženice
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 699 390
  (from: 11/08/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 11/08/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/08/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/15/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 04/15/1993)
živnostenské podnikanie v odbore poskytovanie dopravných služieb v nákladnej doprave; poskytovanie prác a služieb svojim členom
  (from: 08/27/1997)
živnostenské podnikanie v odbore poskytovanie dopravných služieb v nákladnej a autobusovej doprave; poskytovanie prác a služieb svojim členom
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
a/Výroba a predaj poľnohospodárských výrobkov.
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
b/Príležitostné poskytovanie služieb v doprave iným organizáciám /ide o sezónne využitie nákladnej dopravy/.
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou /vnútrodružstevné predpisy/
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1993)
Managing board
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
Peter Čeliga - predseda družstva
Športová 689/23
Veľké Kostoľany 922 07
From: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012)
Štefan Križan - člen
7
Malženice 919 29
From: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016)
Katarína Sedláková - Vice-chairman of the Board of Directors
Malženice 117
Malženice 919 29
From: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021)
Ivan Lietavec - Member of the Board of Directors
Malženice 323
Malženice 919 29
From: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021)
Mgr. Anna Chudá - Member of the Board of Directors
137
Malženice 919 29
From: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021)
Milan Böhman - člen
101
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Milan Böhman - člen
117
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Ján Brandýs - člen
320
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Ondrej Bunček - člen
92
Kočín
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Štefan Bunček - člen
311
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Štefan Bunček - člen
311
Malženice
From: 03/21/1997
  (from: 02/14/2003 until: 05/02/2007)
Štefan Bunček - člen
311
Malženice
From: 03/21/1997 Until: 03/09/2007
  (from: 05/03/2007 until: 05/02/2007)
Ľuboš Čeliga - člen
54
Malženice
From: 04/19/2002
  (from: 02/14/2003 until: 04/22/2016)
Ľuboš Čeliga - člen
54
Malženice
From: 04/19/2002 Until: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016 until: 04/22/2016)
Jozef Filo - predseda
301
Malženice
  (from: 11/08/1990 until: 08/26/1997)
Jozef Filo - predseda
345
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Jozef Filo - predseda
345
Malženice
From: 01/01/1991
  (from: 02/14/2003 until: 03/07/2012)
Jozef Filo - predseda
345
Malženice
From: 01/01/1991 Until: 01/01/2011
  (from: 03/08/2012 until: 03/07/2012)
Ján Florkovič - člen
302
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Ing. Dušan Gergely - podpredseda
Bethovenova č.34
Trnava
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
Roman Gogolák - člen
212
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Anna Chudá
361
Malženice 919 29
From: 03/09/2007
  (from: 05/03/2007 until: 03/07/2012)
Anna Chudá
361
Malženice 919 29
From: 03/09/2007 Until: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012 until: 03/07/2012)
Mgr. Anna Chudá
361
Malženice 919 29
From: 08/05/2014
  (from: 05/20/2015 until: 04/22/2016)
Mgr. Anna Chudá
361
Malženice 919 29
From: 08/05/2014 Until: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016 until: 04/22/2016)
Jozef Kadlec - člen
302
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
František Kopecký - člen predstavenstva
49
Malženice 919 29
From: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012 until: 04/22/2016)
František Kopecký - člen predstavenstva
49
Malženice 919 29
From: 03/25/2011 Until: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016 until: 04/22/2016)
Štefan Krátky - člen
5
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Ľudovít Križan - člen
305
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Ľudovít Križan - člen
349
Malženice
From: 04/19/2002
  (from: 02/14/2003 until: 03/07/2012)
Ľudovít Križan - člen
349
Malženice
From: 04/19/2002 Until: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012 until: 03/07/2012)
Ivan Lietavec - člen
323
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Ivan Lietavec - člen
323
Malženice
From: 03/21/1997
  (from: 02/14/2003 until: 04/22/2016)
Ivan Lietavec - člen
323
Malženice
From: 03/21/1997 Until: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016 until: 04/22/2016)
Jozef Maruna - člen
235
Malženice
From: 04/19/2002
  (from: 02/14/2003 until: 03/07/2012)
Jozef Maruna - člen
235
Malženice
From: 04/19/2002 Until: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012 until: 03/07/2012)
Vendelín Masnica - člen
21
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Vendelín Masnica - náhradník
25
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Helena Nádaská - náhradník
198
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Katarína Petrovičová - člen predstavenstva
117
Malženice 919 29
From: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012 until: 05/19/2015)
Katarína Petrovičová - člen predstavenstva
117
Malženice 919 29
From: 03/25/2011 Until: 08/05/2014
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
319
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
319
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Vladimír Straský - člen predstavenstva
232
Malženice 919 29
From: 03/25/2011
  (from: 03/08/2012 until: 04/22/2016)
Vladimír Straský - člen predstavenstva
232
Malženice 919 29
From: 03/25/2011 Until: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016 until: 04/22/2016)
Emil Zachar - člen
309
Malženice
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Emil Zachar - člen
354
Malženice
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
361
Malženice
From: 01/01/1991 Until: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021 until: 07/12/2021)
Peter Rampák - člen
84
Malženice 919 29
From: 03/18/2016 Until: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021 until: 07/12/2021)
Katarína Sedláková - člen
117
Malženice 919 29
From: 03/18/2016 Until: 07/13/2021
  (from: 07/13/2021 until: 07/12/2021)
Ing. Beata Ružičková - podpredseda
361
Malženice
From: 01/01/1991
  (from: 02/14/2003 until: 07/12/2021)
Peter Rampák - člen
84
Malženice 919 29
From: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016 until: 07/12/2021)
Katarína Sedláková - člen
117
Malženice 919 29
From: 03/18/2016
  (from: 04/23/2016 until: 07/12/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/15/1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 11/08/1990 until: 04/14/1993)
Registered capital: 
45 300 EUR
  (from: 03/08/2012)
54 372 EUR
  (from: 01/19/2011 until: 03/07/2012)
1 638 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 01/18/2011)
1 820 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 05/02/2007)
2 238 600 Sk
  (from: 08/27/1997 until: 02/13/2003)
3 020 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
Basic member contribution: 
604 EUR
  (from: 03/08/2012)
20 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 08/26/1997)
18 200 Sk
  (from: 08/27/1997 until: 01/18/2011)
605 EUR
  (from: 01/19/2011 until: 03/07/2012)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené naustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21.9.1990 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1493
  (from: 11/08/1990)
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 14.12.1992 prispôsobené ust. Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 1493
  (from: 04/15/1993)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 21.03.1997.
  (from: 08/27/1997)
Členská schôdza konaná dňa 19.04.2002.
  (from: 02/14/2003)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person