Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  97/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s.
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
Novoveská cesta č. 31
Levoča 054 19
  (from: 04/29/1992)
Identification number (IČO): 
31 651 526
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 02/22/1994)
cestná osobná nepravidelná doprava - - výroba kovových výrobkov, vývoj a výroba transportných zariadení pre prepravu materiálu, oceľových konštrukcií ako i ďalších zariadení pre skladovanie a manipulačnú činnosť
  (from: 02/22/1994)
výroba jednoúčelových strojov a manipulátorov, strojárskeho spotrebného tovaru
  (from: 02/22/1994)
maloobchodná činnosť s vlastnými výrobkami
  (from: 02/22/1994)
výroba,montáž,generálne opravy, rekoštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 02/22/1994)
výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 02/22/1994)
projektová činnosť technologických zariadení skladov
  (from: 02/22/1994)
povrchová úprava kovov,zámočnícke a kovoobrábačské práce
  (from: 02/22/1994)
povrchové zušľachťovanie kovov, lisovanie, strihanie, ohýbanie,brúsenie a leštenie kovov, galvanizácia kovov, výroba nástrojov a kovových obalov
  (from: 02/22/1994)
stolárstvo a výroba drevených obalov
  (from: 02/22/1994)
geodetické činnosti - pri zameriavaní zariadení skladov
  (from: 02/22/1994)
revízia elektrických zariadení
  (from: 02/22/1994)
výroba ovládacích prvkov, výroba pomôcok pre domácnosť a využitie voľného času, výroba a oprava špeciálneho komunálneho náradia, výroba podskupín pre koľajové vozidlá
  (from: 04/21/1995)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov, renovácia opotrebovaných dielcov
  (from: 04/21/1995)
projektovanie ekologických zariadení na ochranu životného prostredia
  (from: 04/21/1995)
oprava motorových dopravných prostriedkov
  (from: 04/21/1995)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 04/21/1995)
konštrukčná činnosť špeciálnych zariadení
  (from: 04/21/1995)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov, prenájom strojov, prístrojov, zariadení a iných hmotných a nehmotných statkov
  (from: 04/21/1995)
vodoinštalatérske a kúrenárske služby
  (from: 04/21/1995)
elektroinštalatérske práce
  (from: 04/21/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (from: 04/21/1995)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (from: 04/21/1995)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky a revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 04/21/1995)
revízie elektrických zariadení
  (from: 04/21/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/21/1995)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 04/21/1995)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 04/21/1995)
kúpa nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
  (from: 07/08/1997)
správa nehnuteľností
  (from: 07/08/1997)
inžinierska a konzultačná činnosť v geodetickej a kartografickej činnosti, v stavebníctve, investičnej výstavbe a projektovej činnosti
  (from: 07/08/1997)
činnosť organizačných, ekonomických, personálnych a marketingových poradcov
  (from: 07/08/1997)
poskytovanie a tvorba softwaru a výpočtovej techniky
  (from: 07/08/1997)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 07/08/1997)
reprografické služby
  (from: 07/08/1997)
výskumná a vývojová činnosť
  (from: 07/08/1997)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/1997)
sekretárske služby a preklady
  (from: 07/08/1997)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 07/08/1997)
poriadanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 07/08/1997)
leasing
  (from: 07/08/1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 07/08/1997)
reklamná činnosť, zabezpečovanie a organizovanie propagačnej činnosti
  (from: 07/08/1997)
projektová činnosť v stavebníctve
  (from: 07/08/1997)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/08/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/08/1997)
elektromontážne práce
  (from: 07/08/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/17/1998)
Ing. Vladimír Dugas - člen
F. Urbánka 28
Spišská Nová Ves
  (from: 02/26/1999)
Gabriel Mokoš - člen
M. Rázusa 24
Zvolen
  (from: 05/25/1999)
Marián Tumpach - predseda
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (from: 05/25/1999)
Acting in the name of the company: 
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle svojim podpisom predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/17/1998)
Capital: 
219 472 000 Sk
  (from: 07/08/1997)
Shares: 
Number of shares: 118472
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/16/1997)
Number of shares: 101
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/16/1997)
Supervisory board: 
Gabriel Gontkovský - člen
Majstra Pavla 64
Levoča
  (from: 07/08/1997)
Ing. Miloš Halmi - predseda
Röntgenova 10
Bratislava
  (from: 12/16/1997)
Ing. Emil Jánošík - člen
23
Matejovce nad Hornádom
  (from: 02/26/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 15.4.1992 na základe § 28 ods.l zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 259
  (from: 04/29/1992)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 9.3.1993 a dňa 12.7.1993. Stary spis: Sa 259
  (from: 02/22/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.5.1994. Stary spis: Sa 259
  (from: 04/21/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4.5.1995. Stary spis: Sa 259
  (from: 01/04/1996)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.2.1996. Stary spis: Sa 259
  (from: 08/08/1996)
Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 24.9.1996. Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 3.12.1996. Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 24.6.1997.
  (from: 07/08/1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.7.1997.
  (from: 12/16/1997)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 23.7.1997.
  (from: 09/17/1998)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.5.2000 č. 5 K 18/00-10 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s. so sídlom v Levoči, Novoveská cesta 31, IČO: 31 651 526, podľa zák. č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Viera Hudáková, komerčná právnička, Košice, Bauerova 44.
  (from: 05/25/1999)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person