Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  176/N

Business name: 
CHEMOXA a.s.
  (from: 02/29/1996)
Registered seat: 
Čermany č. 182
Horné Obdokovce 956 08
  (from: 02/29/1996)
Identification number (IČO): 
34 135 821
  (from: 02/29/1996)
Date of entry: 
02/29/1996
  (from: 02/29/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/29/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj chemikálií s výnimkou jedov, žieravín a jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 02/29/1996)
výroba a spracovanie chemikálií s výnimkou jedov, žieravín a jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 02/29/1996)
výroba a spracovanie jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 02/29/1996)
nákup a predaj počítačového vybavenia-softwaru
  (from: 02/29/1996)
poradenstvo v chémii
  (from: 02/29/1996)
nákup, výroba, spracovanie a predaj plastov a výrobkov z nich s výnimkou vulkanizácie
  (from: 02/29/1996)
všeobecná obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod) s výnimkou činností patriacich do viazaných a koncesovaných živností
  (from: 02/29/1996)
sprostredkovanie činností s výnimkou činností patriacich do viazaných živností
  (from: 02/29/1996)
chemické analýzy
  (from: 02/29/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/29/1996)
Ladislav Mihalovič - predseda
Veľká Okružná 1040/43
Partizánske 958 01
From: 02/05/2006
  (from: 12/19/2007)
Daniel Plaštiak - člen
Hečkova 618/31
Radošina 956 05
From: 02/05/2006
  (from: 12/19/2007)
Ernest Jakubička - člen
Čermany 154
Horné Obdokovce 956 08
From: 02/05/2006
  (from: 12/19/2007)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený pr dseda predstavenstva samostatne alebo spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k pečiatke s textom: "Predstavenstvo CHEMOXA a.s." pripoja svoj podpis a funkciu.
  (from: 02/29/1996)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 08/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 08/20/2009)
Supervisory board: 
Adrian Schnierer - predseda
Májová 613
Varín 013 03
From: 02/05/2006
  (from: 12/19/2007)
Pavel Drexler - člen
J. Kráľa 436/40
Bojnice 972 01
From: 02/05/2006
  (from: 12/19/2007)
Miroslav Kalinay - člen
Hviezdoslavova 17/20
Nováky 972 71
From: 02/05/2006
  (from: 12/19/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená na základe výzvy na upisovanie akcií na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 14.12.1995 podľa ust. § 164 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 501
  (from: 02/29/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.9.1999.
  (from: 07/16/2001)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person