Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  60/L

Business name: 
KNAPEC, spol. s r.o. Žilina "v likvidácii"
  (from: 01/31/2020 until: 01/11/2021)
KNAPEC, spol. s r.o. Žilina
  (from: 03/25/1991 until: 01/30/2020)
Registered seat: 
394
Rosina 010 11
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
Identification number (IČO): 
00 650 391
  (from: 03/25/1991)
Date of entry: 
03/25/1991
  (from: 03/25/1991)
Person dissolved from: 
20.1.2020
  (from: 01/12/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/12/2021)
Date of deletion: 
01/12/2021
  (from: 01/12/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/12/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/25/1991)
Objects of the company: 
reštauračné služby
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
sprostredkovanie a prevádzkovanie výherných a hracích automatov
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
obchodná a obchodno-sprostredkovateľská činnosť v zmysle všeobecne platných právnych predpisov
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
poskytovanie služieb v oblasti vedenia účtovníctva a daňového poradenstva
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
poskytovanie pohrebných a sociálnych služieb obyvateľstvu
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
výroba a predaj predmetov z nefarebných kovov
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (from: 09/19/2000 until: 01/11/2021)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 09/19/2000 until: 01/11/2021)
prevádzkovanie biliardových klubov
  (from: 09/19/2000 until: 01/11/2021)
ubytovacie služby
  (from: 09/19/2000 until: 01/11/2021)
Partners: 
Jozef K n a p e c
394
Rosina
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 03/26/2019)
Jozef K n a p e c
394
Rosina
Slovak Republic
  (from: 06/09/1992 until: 09/18/2000)
Jozef K n a p e c
394
Rosina
Slovak Republic
  (from: 03/25/1991 until: 06/08/1992)
Dana Knapcová
395
Rosina
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 03/26/2019)
Dana Knapcová
395
Rosina
Slovak Republic
  (from: 06/09/1992 until: 09/18/2000)
Dana Knapcová
395
Rosina
Slovak Republic
  (from: 03/25/1991 until: 06/08/1992)
Dana Knapcová
Bitarová 115
Bitarová 010 04
Slovak Republic
  (from: 03/27/2019 until: 01/11/2021)
Contribution of each member: 
Jozef K n a p e c
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/25/1991 until: 06/08/1992)
Dana Knapcová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/25/1991 until: 06/08/1992)
Jozef K n a p e c
Amount of investment: 833 000 Sk Paid up: 833 000 Sk
  (from: 06/09/1992 until: 09/18/2000)
Dana Knapcová
Amount of investment: 167 000 Sk Paid up: 167 000 Sk
  (from: 06/09/1992 until: 09/18/2000)
Jozef K n a p e c
Amount of investment: 833 000 Sk Paid up: 833 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 12/06/2010)
Dana Knapcová
Amount of investment: 167 000 Sk Paid up: 167 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 12/06/2010)
Jozef K n a p e c
Amount of investment: 27 650,534423 EUR Paid up: 27 650,534423 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 03/26/2019)
Dana Knapcová
Amount of investment: 5 543,384452 EUR Paid up: 5 543,384452 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 03/26/2019)
Dana Knapcová
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 03/27/2019 until: 01/11/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
Jozef K n a p e c
394
Rosina
  (from: 03/25/1991 until: 09/18/2000)
Jozef K n a p e c
394
Rosina
  (from: 09/19/2000 until: 03/26/2019)
Jozef K n a p e c
394
Rosina
Until: 09/22/2017
  (from: 03/27/2019 until: 03/26/2019)
Dana Knapcová
Bitarová 115
Bitarová 010 04
From: 03/05/2019
  (from: 03/27/2019 until: 01/11/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sa podpisuje jednateľ alebo spoločník samostatne s uvedením, čí ide o jednateľa alebo spoločníka.
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 03/27/2019 until: 01/11/2021)
33 193,918875 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 03/26/2019)
1 000 000 Sk
  (from: 06/09/1992 until: 12/06/2010)
120 000 Sk
  (from: 03/25/1991 until: 06/08/1992)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/20/2020
  (from: 01/31/2020)
 Liquidators:
Dana Knapcová
115
Bitarová 010 04
From: 01/20/2020 Until: 01/12/2021
  (from: 01/31/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/31/2020)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 04.01.2021, na základe rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 20.01.2020, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky sa obchodná spoločnosť s obchodným menom KNAPEC, spol. s r.o. Žilina „ v likvidácii“ so sídlom 010 11 Rosina 394, IČO: 00 650 391 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 12.01.2021 VYMAZÁVA.
  (from: 01/12/2021)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.2.1991. Predmet činnosti povolený OÚ Žilina č.SRRR/341/91-Rá. Na zasadnutí valnej hromady konanom dňa 4.10.l99l bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve-zmena čl.II. Stary spis: S.r.o. 205
  (from: 03/25/1991 until: 01/11/2021)
Na zasadnutí Valnej hromady konanom dňa 26.5. 1992 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/09/1992 until: 01/11/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.7.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/13/1998 until: 01/11/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 13.7.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 31.7.2000 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/19/2000 until: 01/11/2021)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person