Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  100/P

Business name: 
PROGRES a.s. v likvidácií
  (from: 12/28/1993 until: 04/13/2007)
PROGRES a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/1993)
Registered seat: 
Hlavná 280
Podolínec 065 03
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
Hlavná 280
Podolínec 065 03
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
Identification number (IČO): 
31 651 771
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
04/14/2007
  (from: 04/14/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Rozhodnutie konkurzného súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 04/14/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie generálnych opráv cestných motorových vozidiel
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
celkové opravy hlavných skupín, bežné a záručné opravy cestných motorových vozidiel, prívesov, návesov a ich nadstavieb a to tuzemských a zahraničnýc
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
renovácia náhradných dielov
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
stravovacia, ubytovacia a obchodná činnosť vo vlastných zariadeniach
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
výroba prípojných vozidiel
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
stavebná činnosť vlastných objektov
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
oprava, úprava, predaj a nákup materiálu a ojazdených cestných motorových vozidiel tuzemských a zahraničných
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
kúpa nových motorových vozidiel, resp. podvozkov a predaj týchto vozidiel po špeciálnej úprave alebo montáži nadstavby
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
prepravná činnosť v nákladnej a osobnej doprave
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
výroba a montáž špeciálnych nadstavieb prídavných zariadení a vybavenia
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
servisná a opravárenská činnosť pre verejnosť
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
nákup a predaj priemyselného a potravinárskeho tovaru
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
vykonávanie klasifikačno-technických prehliadok motorových vozidiel, vydávanie autorizovaných osvedčení
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
výuka a výcvik vodičov motorových vozidiel pre verejnosť a vykonávanie dopravnej činnosti pre cudzie potreby
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
oprava motorových vozidiel
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
zámočníctvo
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
nákup a predaj priemyselného tovaru, potravín, odevov, nábytku
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
spracovanie odpadového polystyrénu a výroba polystyrénu
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/28/1993 until: 04/13/2007)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/1993)
Ing. Pavol Kováč - člen
Allendeho 2723
Poprad
  (from: 09/30/1993 until: 12/27/1993)
Dušan Suchý - člen
1. mája 20
Spišské Bystré
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/1993)
Ing. Jozef Vaľko - predseda
535
Podolínec
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
Rudolf Zajac - člen
220
Podolínec
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/1993)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 12/28/1993 until: 04/13/2007)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 04/30/1992 until: 12/27/1993)
Capital: 
48 560 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 04/13/2007)
Shares: 
Number of shares: 48560
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
Number of shares: 47103
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
Number of shares: 1457
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ján Barilla - člen
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
  (from: 04/30/1992 until: 04/13/2007)
Anna Čepišáková - člen
284
Toporec
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
JUDr. Marián Geleneky - člen
Okružná 56
Stará Ľubovňa
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
Ján Kaleta - predseda
521
Podolínec
  (from: 04/30/1992 until: 09/29/1993)
JUDr. Stanislav Lompart - člen
Zámocká 96
Stará Ľubovňa
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Štefan Havrila
Slavkovská 34
Košice
Until: 04/14/2007
  (from: 12/28/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku z 24.4.1992 podľa § 28 ods. 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 264
  (from: 04/30/1992 until: 04/13/2007)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 11.2.1993 a 24.8.1993. Stary spis: Sa 264
  (from: 09/30/1993 until: 04/13/2007)
Schválenie vstupu akciovej spoločnosti PROGRES a.s. do likvidácie valným zhromaždením dňa 16.11.1993. Vstup do likvidácie :1.1.1994. Stary spis: Sa 264 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6.4.2000 č. 3K 311/97-11 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka PROGRES a.s. v likvidácii so sídlom v Podolínci, Hlavná 280, IČO: 31 651 771, podľa zák. č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Viera Komanová, Stará Ľubovňa, 17. novembra 31.
  (from: 12/28/1993 until: 04/13/2007)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person