Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12820/B

Business name: 
SYNTHÉLABO SLOVAKIA, s.r.o. - v likvidácii
  (from: 12/15/2000 until: 12/18/2001)
SYNTHÉLABO SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 12/17/1996 until: 12/14/2000)
Registered seat: 
Dostojevského rad 28
Bratislava 811 09
  (from: 09/16/1999 until: 12/18/2001)
Roľnícka 323
Bratislava 831 07
  (from: 12/17/1996 until: 09/15/1999)
Identification number (IČO): 
35 705 876
  (from: 12/17/1996)
Date of entry: 
01/06/1997
  (from: 12/17/1996)
Person dissolved from: 
19.12.2001
  (from: 12/19/2001)
Date of deletion: 
12/19/2001
  (from: 12/19/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/2001)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/2001)
výskum a experimentálny vývoj v oblasti lekárskych vied a farmácie
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/23/1998 until: 12/18/2001)
Partners: 
SANOFI - SYNTHELABO, s.r.o.
Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c
Praha 160 00
Czech Republic
  (from: 12/15/2000 until: 12/18/2001)
Synthélabo Pharmaceutica, s.r.o., IČO: 61 853 861
Chittussiho 45
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 05/14/1998 until: 12/14/2000)
Synthélabo Pharmaceutica, s.r.o., IČO: 61 853 861
Na břevnovské pláni 61
London
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 12/17/1996 until: 05/13/1998)
Contribution of each member: 
Synthélabo Pharmaceutica, s.r.o.,
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/17/1996 until: 05/13/1998)
Synthélabo Pharmaceutica, s.r.o.,
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/14/1998 until: 12/14/2000)
SANOFI - SYNTHELABO, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/15/2000 until: 12/18/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/15/2000 until: 12/18/2001)
konatelia
  (from: 12/17/1996 until: 12/14/2000)
MUDr. Bohuslav Mikelka
Streďanská 2617/35
Topoľčany 955 01
  (from: 12/17/1996 until: 09/03/1997)
MUDr. Ivo Žídek
Družstevná 1399/11
Modra
  (from: 09/04/1997 until: 12/18/2001)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a má tiež samostatné podpisové právo. Konateľ podpisuje menom spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2000 until: 12/18/2001)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a má tiež samostatné podpisové právo. Konateľ podpisuje menom spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/17/1996 until: 12/14/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/14/1998 until: 12/18/2001)
100 000 Sk
  (from: 12/17/1996 until: 05/13/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ladislav Udvaros
Pri hrádzi 2
Nové Zámky 940 77
  (from: 12/15/2000 until: 12/18/2001)
Other legal facts: 
Po splnení zákonom stanovených podmienok, prejednaní záverečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a schválení jediným spoločníkom dňa 6.12.2001 sa so súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava I zo dňa 26.10.2001 V Y M A Z U J E z obchodného registra spoločnosť SYNTHÉLABO SLOVAKIA, s.r.o. - v likvidácii, IČO: 35 705 876, so sídlom Dostojevského rad 28, Bratislava, zapísaná v odd. Sro vo vložke číslo 12820/B, dňom 19.12.2001.
  (from: 12/19/2001)
Notárska zápisnica N 145/96, Nz 127/96 zo dňa 2.12.1996, o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 19795
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.4.1997. Dodatok č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 30/97, Nz 26/97 spísaná dňa 8.4.1997 notárom JUDr. Soňou Böhmovou. Stary spis: S.r.o. 19795
  (from: 09/04/1997 until: 12/18/2001)
Notárska zápisnica Nz 70/98 zo dňa 3.4.1998, uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.4.1998. Stary spis: S.r.o. 19795
  (from: 05/14/1998 until: 12/18/2001)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 144/98 dňa 12.6.1998, ktorou sa rozširuje predmet činnosti a upravuje sa do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/23/1998 until: 12/18/2001)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 146/99, Nz 98/99 spísanej dňa 13.5.1999 notárkou JUDr Miriam Bukovčákovou.
  (from: 09/16/1999 until: 12/18/2001)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 9.11.2000 o zrušení spoločnosti s likvidáciou a jej vstupe do likvidácie.
  (from: 12/15/2000 until: 12/18/2001)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person