Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  183/N

Business name: 
Plastika, a.s.
  (from: 01/01/1991)
Registered seat: 
Novozámocká 222C
Nitra 5 949 05
  (from: 07/20/2017)
Identification number (IČO): 
00 152 781
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov
  (from: 11/14/1994)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/14/1994)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/14/1994)
sprostredkovanie obchodu-výrobky z plastov
  (from: 11/14/1994)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami
  (from: 11/14/1994)
veľkoobchod s výrobkami z plastov
  (from: 11/14/1994)
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 11/14/1994)
maloobchod s výrobkami z plastov
  (from: 11/14/1994)
maloobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 11/14/1994)
výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov
  (from: 11/14/1994)
podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov
  (from: 11/14/1994)
vykonávanie železničnej dopravy na vlečke
  (from: 04/16/1996)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 04/16/1996)
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 07/17/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/29/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/29/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/29/2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/29/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/29/2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/29/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/29/2019)
administratívne služby
  (from: 01/29/2019)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/29/2019)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/29/2019)
vlastná ochrana
  (from: 07/21/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/14/1994)
Ing. Roman Šustek - Chairman of the Board of Directors
Jilemnického 698/36
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/13/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Leonardo Valois - člen predstavenstva
Bodona 744/53
Piešťany 921 01
From: 06/13/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Milan Mačala - Vice-chairman of the Board of Directors
Sojčia 2926/2
Nitra 949 01
From: 09/03/2021
  (from: 09/17/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis podľa podpisového vzoru uloženého na registrovom súde.
  (from: 11/14/1994)
Capital: 
10 200 821 EUR Paid up: 10 200 821 EUR
  (from: 03/18/2014)
Shares: 
Number of shares: 692750
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 EUR
  (from: 04/12/2022)
Number of shares: 217037
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 EUR
  (from: 04/12/2022)
Number of shares: 8164210
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 04/12/2022)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/21/2022
  (from: 07/12/2022)
Mgr. Juraj Široký , MBA
Strmý vŕšok 111
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/23/2023
  (from: 07/14/2023)
Mgr. Lukáš Hrkeľ
Za bránou 19
Smolenice 919 04
From: 06/24/2023
  (from: 07/14/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo 113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 525 Notárska zápisnica Nz 157/93 napísaná dňa 30.6.1993 JUDr. Jarmilou Priesolovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené stanovy prispôsobené ust. §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 525
  (from: 11/14/1994)
Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 24.04.1995. Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 05.03.1996. Stary spis: Sa 525
  (from: 04/16/1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.04.2000.
  (from: 12/12/2000)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 17.5.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti, not. záp. č. N 86/2002, NZ 89/2002.
  (from: 04/22/2003)
Predsedovi predstavenstva Ing. Jurajovi Kučerovi, CSc. zanikla funkcia dňom 28.1.2003. Členovi predstavenstva Ing. Tomášovi Kubečkovi vznikla funkcia dňa 28.1.2003 a zanikla funkcia dňom 27.6.2003.
  (from: 08/17/2004)
Zmena stanov schválená na RVZ dňa 2.9.2021
  (from: 09/17/2021)
Zmena stanov Plastika, a.s. účinná odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií ISIN CS0008466454
  (from: 01/06/2022)
Zmena stanov Plastika, a.s. účinná odo dňa doručenia oznámenia BCS,a.s. v Bratislave o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS 0008466454 ukončené
  (from: 01/06/2022)
Zmena Stanov Plastika, a.s., schválená RVZ dňa 21.6.2022
  (from: 07/12/2022)
Date of updating data in databases:  11/28/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person