Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  164/S

Business name: 
DREVOROB, výrobné družstvo
  (from: 12/27/1949 until: 12/27/2010)
Registered seat: 
Železničný rad 73/14
Nová Baňa 968 45
  (from: 06/25/1997 until: 12/27/2010)
Železničný rad 45
Nová Baňa 968 45
  (from: 12/27/1949 until: 06/24/1997)
Identification number (IČO): 
00 168 157
  (from: 12/27/1949)
Date of entry: 
12/27/1949
  (from: 12/27/1949)
Date of deletion: 
12/28/2010
  (from: 12/28/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/28/2010)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/27/1949)
Objects of the company: 
výroba, opravárske a údržbárske práce v odvetví drevopriemysel v týchto základných odboroch: výroba reziva, dreveného náradia, stavebné stolárstvo a tesárstvo
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
poskytovanie služieb obyvateľstvu v odbore stavebného stolárstva a tesárstva s dopravou materiálu na miesto stavby
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených od iných organizácií, prípadne od občanov vo vlastnej obchodnej sieti
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
služby nákladnou dopravou pre vlastných zamestnancov
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
prevádzanie prác autožeriavom, jednak pre občanov v rámci posytovania služieb, jednak pre družstevníctvo
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
klampiarske práce
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
elektro, vodoinštalácia a ústredné kúrenie
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
stolárstvo
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
stavebná činnosť včetne vykonávania práce pre organizácie vykonávajúce pamiatkovú činnosť
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
zámočníctvo
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
klampiarstvo
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
stolárstvo - stavebno-stolárska a tesárska výroba
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
murárstvo, obkladačské práce
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
práce s autožeriavom
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
revízie elektrických zariadení
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
obchodná činnosť súvisiaca s predmetmi podnikania
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
výroba drevených násad
  (from: 03/07/1994 until: 12/27/2010)
výroba reziva
  (from: 03/07/1994 until: 12/27/2010)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/1996 until: 12/27/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/07/1996 until: 12/27/2010)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/07/1996 until: 12/27/2010)
práce s vežovým žeriavom
  (from: 06/07/1996 until: 12/27/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
Managing board
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Mária Adamcová - člen
165
Rudno nad Hronom
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Mária Adamcová - člen
165
Rudno nad Hronom
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Mária Adamcová - člen
201
Rudno nad Hronom
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Emília Boboničová - člen
Švantnerova 2
Nová Baňa
  (from: 06/30/1995 until: 06/24/1997)
Diminik Debnár - člen
Horná 17
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Mária Ďurčeková - člen
Švantnerova 18
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Gregor Galeta - člen
Brehy 283
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Štefan Holý - člen
Nábrežná 16
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Štefan Holý - člen
Nábrežná blok D/16
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Pavol Jančok - člen
Brehy 76
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Marian Kopernický - člen
Nábrežná 14/77
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Ján Kvasnička - člen
Nábrežná B
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Jozef Mišura - predseda
Družstevná 77
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Vladimír Mišura - člen
Štúrova 10/787
Nová Baňa
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Ing. Jozef Mišura - predseda
Starohutská 1280/33
Nová Baňa
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Ing. Jozef Mišura - predseda
Školská 5/64
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 06/24/1997)
Milan Obercian - člen
276
Brehy
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Jozef Rybár - podpredseda
Nábrežná 13/62
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Jozef Rybár - podpredseda
Nábrežná blok D
Nová Baňa
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Jozef Rybár - podpredseda
Starohutská 33/1
Nová Baňa
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Mária Struhárová - člen
Prírodná I/188
Nová Baňa
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Gregor Šalka - člen
Brehy 283
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/29/1995)
Ján Vážny - člen
212
Brehy
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Benjamín Volf - člen
Štále 167
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Ing. Benjamín Volf - člen
Kolibská I/270
Nová Baňa
  (from: 06/25/1997 until: 12/13/1998)
Ing. Benjamín Volf - člen
Kolibská cesta 270
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Marián Vozár - člen
Starohutská 98
Nová Baňa
  (from: 11/22/1993 until: 06/24/1997)
Eva Vojtková - člen
410
Brehy
  (from: 06/25/1997 until: 12/27/2010)
Ing. Benjamín Volf - podpredseda
Kolibská 1208/98
Nová Baňa
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Zdenko Palaj - predseda
413
Brehy
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Marián Vozár - člen
Starohutská 1208/98
Nová Baňa
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Jozef Čakloš - člen
Stará Huta 18
Nová Baňa
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Marián Kopernický - člen
Nábrežná 96/14
Nová Baňa
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Stanislav Kasan - člen
Kútovská I/122
Nová Baňa
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
František Debnár - člen
509
Malá Lehota
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Ladislav Debnár - člen
477
Malá Lehota
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
Podpisovanie za družstvo sa deje tak, že k zneniu družstva k vytlačenému alebo kýmkoľvek napísanému, pripoja svoje podpisy predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/27/1949 until: 11/21/1993)
Registered capital: 
174 000 Sk
  (from: 11/25/1996 until: 12/27/2010)
290 000 Sk
  (from: 11/22/1993 until: 11/24/1996)
Basic member contribution: 
2 000 Sk
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24K 394/98-750 zo dňa 30.03.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2010, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu DREVOROB, výrobné družstvo, Železničný rad 73/14, 968 45 Nová Baňa, IČO: 00 168 157 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Kotlebu, Kukučínova 18, Banská Bystrica, sa družstvo z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 12/28/2010)
Výročná členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. číslo 176/90 Zb. o výrobnom, bytovom, spotrebnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 481/S
  (from: 12/27/1949 until: 12/27/2010)
Členská schôdza družstva, uskutočnená dňa 16.10.1992 schválila zmeny stanov družstva v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Nedeliteľný fond: 18.180.000,- Sk
  (from: 11/22/1993 until: 12/27/2010)
Na mimoriadnej členskej schôdzi konanej dňa 10.04.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/07/1996 until: 12/27/2010)
Členská schôdza konaná dňa 8.11.1996 schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 11/25/1996 until: 12/27/2010)
Na členskej schôdzi konanej dňa 2.12.1998 bola schvá- lená zmena stanov.
  (from: 12/14/1998 until: 12/27/2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 27.01.1999, č.k. 36 - 24 K 394/98 bol na majetok druž- stva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Ivana Kotlebu so sídlom Banská Bystrica, Stoličková 2.
  (from: 02/08/1999 until: 12/27/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/27/1999
  (from: 02/08/1999)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person