Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  159/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dubová v konkurze
  (from: 11/12/2022)
Poľnohospodárske družstvo Dubová
  (from: 04/01/1993 until: 11/11/2022)
Registered seat: 
Dubová
  (from: 04/01/1993)
Identification number (IČO): 
31 669 557
  (from: 04/01/1993)
Date of entry: 
04/01/1993
  (from: 04/01/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba
  (from: 04/01/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/10/1993)
zámočníctvo
  (from: 11/10/1993)
výroba ponožiek
  (from: 11/10/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/01/1993)
Mgr. Michal Popovec - predseda
Pod Papierňou 1467/68
Bardejov
  (from: 06/03/2017)
Ján Čan - podpredseda
Duklianska 641
Svidník
  (from: 06/03/2017)
Ing. Vladimír Mihaľ - člen
ul. 8. mája
Svidník
  (from: 06/03/2017)
Mária Glittová - člen
65
Dubová
  (from: 06/03/2017)
Jozef Tomaš - člen
66
Dubová
  (from: 06/03/2017)
Zuzana Lastivková - člen
4
Cigla
  (from: 06/03/2017)
Michal Jenča - člen
103
Dubová
  (from: 06/03/2017)
Ján Štefančík - člen
Bardejov
  (from: 06/03/2017)
Anna Alexovičová - člen
82
Dubová
  (from: 06/03/2017)
Anna Alexovičová - člen
82
Dubová
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Anna Alexovičová - člen
82
Dubová
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Ján Čan - podpredseda
Duklianska 641
Svidník
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Ján Čan - podpredseda
Duklianska 641
Svidník
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Mária Glitová - člen
65
Dubová
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Mária Glitová - člen
65
Dubová
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Michal Jenča - člen
103
Dubová
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Michal Jenča - člen
103
Dubová
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Zuzana Lastivková - člen
4
Cigla
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Zuzana Lastivková - člen
4
Cigla
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Ing. Vladimír Miháľ - člen
ul. 8. mája
Svidník
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Ing. Vladimír Miháľ - člen
ul. 8. mája
Svidník
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Mgr. Michal Popovec - predseda
Pod Papierňou 1467/68
Bardejov
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Mgr. Michal Popovec - predseda
Pod Papierňou 1467/68
Bardejov
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Ján Štefančík - člen
Bardejov
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Ján Štefančík - člen
Bardejov
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Jozef Tomáš - člen
66
Dubová
  (from: 04/01/1993 until: 04/12/2017)
Jozef Tomáš - člen
66
Dubová
  (from: 04/13/2017 until: 06/02/2017)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/01/1993)
Registered capital: 
880 000 Sk
  (from: 04/01/1993)
Basic member contribution: 
5 000 Sk fyzické osoby
  (from: 04/01/1993)
50 000 Sk právnické osoby
  (from: 04/01/1993)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23.2.1993 ako jeden z dvoch nástupníckych subjektov Poľnohospodárskeho družstva Vyšný Mirošov v súlade s ust. § 201 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 830
  (from: 04/01/1993)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 13.11.2001 č. 1K 503/95-36 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo Dubová so sídlom v Dubovej, IČO: 31 669 557, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Jaroslav Kucik, Košice, Výstavby 5.
  (from: 11/10/1993)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 1K 503/95-68 zo dňa 8.11.2004, ktorým bol JUDr. Jaroslav Kucik zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/05/2005)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1K/503/1995 zo dňa 16.6.2021, ktorým bol Ing. Miroslav Bajer zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ing. Vladimír Ledecký so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, Poprad.
  (from: 11/12/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/13/2001
  (from: 11/12/2022)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/13/2001
  (from: 02/05/2005 until: 11/11/2022)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Tatranské námestie 3
Poprad 058 01
From: 07/20/2021
  (from: 11/12/2022)
Ing. Miroslav Bajer
Krivá 7
Košice 040 01
From: 11/08/2004
  (from: 02/05/2005 until: 11/11/2022)
Ing. Miroslav Bajer
Krivá 7
Košice 040 01
From: 11/08/2004 Until: 07/20/2021
  (from: 11/12/2022 until: 11/11/2022)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person