Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  108/P

Business name: 
Tatranská mliekareň a.s.
  (from: 01/28/1999)
Registered seat: 
Nad traťou 26
Kežmarok 060 01
  (from: 06/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 654 363
  (from: 06/26/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 06/26/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/26/1992)
Objects of the company: 
spracovanie surového kravského mlieka, vý- roba mliekárenských výrobkov
  (from: 01/04/1994)
nákup a predaj mliečnych výrobkov
  (from: 01/04/1994)
obchodná činnosť s potravinami
  (from: 01/04/1994)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľných živností
  (from: 08/18/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/28/1999)
balenie nápojov v rozsahu voľných živností
  (from: 01/28/1999)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 01/28/1999)
sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/15/2004)
finančný a operatívny leasing
  (from: 06/15/2004)
výroba drevených paliet a obalov
  (from: 06/15/2004)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 06/15/2004)
podnikateľské poradenstvo, vedenie účtovníctva
  (from: 06/15/2004)
správa nehnuteľností
  (from: 06/15/2004)
sprotredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/15/2004)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 06/15/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/15/2005)
prenájom automobilov
  (from: 03/15/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/15/2004)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Ing. Ľubomír Valčuha - Member of the Board of Directors
Nešporova 2538/23
Poprad 058 01
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
PhDr. Ján Husák - Member of the Board of Directors
Na kopci 104
Veľká Lomnica 059 52
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
MVDr. Monika Kurucová - Member of the Board of Directors
Tatranská 84/203
Smižany 053 11
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/15/2004)
Capital: 
10 360 000 EUR Paid up: 10 360 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 335 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 56
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 18
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 500 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 48
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 07/23/2011)
Number of shares: 200
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 EUR
  (from: 07/23/2011)
Supervisory board: 
Danka Oravcová
Družstevná 24
Kežmarok 060 01
From: 06/25/2020
  (from: 07/08/2020)
JUDr. Oldrich Lejnar , LL. M.
Pri zastávke 940/1
Kežmarok 060 01
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Libor Hanáček
Kruhová 407/45
Ľubica 059 71
From: 03/13/2023
  (from: 04/20/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle zákona 92/91 o prevode majetku štátu na iné osoby a § 153 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 299
  (from: 06/26/1992)
Zmeny v zápise vykonané na základe zmien sta- nov osvedčených notárskou zápisnicou č. N 317/93, Nz 311/93 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave dňa 29.4. 1993. Stary spis: Sa 299
  (from: 01/04/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1994. Stary spis: Sa 299
  (from: 08/18/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28. 4. 1995. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 25.5.1998.
  (from: 01/28/1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.6.1999. Zvýšené základné imanie z 88.290.000,- Sk na 107.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 27.7.1999.
  (from: 07/27/1999)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 25.10.2001. Zvýšenie základného imania z 107.000.000,-Sk na 133.000.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 17.1.2002.
  (from: 01/17/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/18/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Koliba Ivanka s.r.o.
Dlhá ulica 95
Žilina 010 01
  (from: 02/18/2017)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person